Biologijos mokslo krypties doktorantūra

Lietuvos sporto universiteto dalyvaujant Tartu universitetui biologijos mokslo krypties doktorantūra
 

2024 m. priėmimas  į Biologijos mokslo krypties doktorantūros studijas

2024 m. priėmimo taisyklės
Prašymas dalyvauti konkurse
Gyvenimo aprašymas stojantiesiems (CV)
Rekomendacijos esė rengimui
Fiziologijos egzaminas

Kontaktai
El. p.:  kestutis.puzas@lsu.lt
Tel. +370 690 09866

2024 m. valstybės finansuojamos Biologijos mokslo krypties disertacijų tematikos (sąrašas surikiuotas abėcėlės tvarka)

Vadovas Tema
Prof. dr. Marius Brazaitis Enhancing Cognitive Efficiency and Mental Fatigue Resistance during Pre-Retirement Years: A  Study of Physical Interventions in Lithuania
Prof. dr. Sigitas Kamandulis Managing fatigue during intensified training and tapering in highly trained youth and adult athletes
Prof. dr. Nerijus Masiulis The effect of resistance training on muscle fat infiltration and its relationship with circulating blood biomarkers for older adults
Prof. dr. Aivaras Ratkevičius
Effects of medium-chain fatty acids on metabolic health and muscle function during weight rebound after interruption of semaglutide treatment or caloric restriction in mice
Doc. dr.  Rima Solianik Adaptive responses in humans during a brief repetitive acute cold stimulus, and its effect on health-related indicators and cognition
Prof. dr. Gal Ziv The Effects of Various Learning Strategies on Golf Club Kinematics and Biomechanical Mechanisms Related to Skill Acquisition in Golf

2024 m. valstybės nefinansuojamos Biologijos mokslo krypties disertacijų tematikos (sąrašas surikiuotas abėcėlės tvarka)

Vadovas Tema
Prof. dr. Javier Jerez-Roig Effects of an eHealth solution on activity patterns among people aged 50 and over: a multicenter randomized controlled trial
Prof. dr. Aija Klavina The effect of aerobic exercise on physical health  and quality of life of breast cancer survivors
Doc.dr. Mantas Mickevičius Implications for hamstring injury prevention: high-velocity and combined high-velocity and eccentric exercise strategies in young athletes
Prof. dr. Kwok Ng Physical activity levels among children with disabilities in general schools
Prof. dr. Tomas Venckūnas Factors underlying changes in fitness during adulthood

Palermo universiteto ir Lietuvos sporto universiteto Health promotion and cognitive sciences doktorantūra

Daugiau informacijos apie doktorantūrą ir priėmimą: http://www.unipa.it/didattica/dottorati/dottorato-xxxiv/bando-di-accesso-ciclo-34/

Latvijos sporto pedagogikos akademijos jungtinė sporto mokslo doktorantūra „Sport Science” dalyvaujant Lietuvos sporto universitetui, Varšuvos
Józefo Piłsudskio fizinio lavinimo universitetui ir Tartu universitetui

Doktorantūros projektas

LSU ir TU  bendros biologijos mokslų krypties doktorantūros komitetas nuo 2023 m. sausio 9 d.

Pirmininkas – prof. dr. Marius Brazaitis (LSU)

Nariai:

 • prof. dr. Sigitas Kamandulis (LSU)
 • prof. dr.  Arvydas Stasiulis (LSU)
 • prof. dr. Aivaras Ratkevičius (LSU)
 • prof. dr. Vytautas Streckis (LSU)
 • prof. habil. dr. Jonas  Poderys (LSU)
 • doc. dr.  Dalia Mickevičienė (LSU)
 • doc. dr. Nerijus Masiulis (LSU)
 • prof. dr. Tomas Venckūnas (LSU)
 • prof. dr. Mati Pääsuke (TU)
 • prof. dr. Jaak Jürimäe (TU)
 • doc. dr. Priit Kaasik (TU)
 • doc. dr. Jarek Mäestu (TU)
 • prof. dr. Ööpik Vahur  (TU)

LSU ir TU  bendros biologijos mokslų krypties doktorantūros komitetas 2011–2017

Pirmininkas – prof. dr. Sigitas Kamandulis (LSU)

Nariai:

 • prof. habil. dr.  Albertas Skurvydas (LSU)
 • prof. dr.  Arvydas Stasiulis (LSU)
 • prof. dr. Aivaras Ratkevičius (LSU)
 • prof. dr. Vytautas Streckis (LSU)
 • prof. habil. dr. Jonas  Poderys (LSU)
 • doc. dr.  Gediminas Mamkus (LSU)
 • doc. dr. Nerijus Masiulis (LSU)
 • doc. dr. Marius Brazaitis (LSU)
 • doc. dr. Tomas Venckūnas (LSU)
 • prof. dr. Mati Pääsuke (TU)
 • prof. dr. Jaak Jürimäe (TU)
 • doc. dr. Priit Kaasik (TU)
 • doc. dr. Ando Pehme (TU)
 • prof. dr. Ööpik Vahur  (TU)

BIOLOGIJOS DOKTORANTŪROS STUDIJŲ MODULIAI

Dalykas

ECTS

Dalyko statusas ir anotacija

Institucija

1.

Sistemų teorija ir tyrimų metodologija

15

Privalomas LSU doktorantams

Kurso tikslas yra supažindinti su:
1) sudėtingų dinaminių sistemų (SDS) savybėmis ir SDS valdymo principais;
2) chaoso teorijos pritaikymo galimybėmis judesių ir sporto fiziologijoje;
3) judesių ir sporto fiziologijos mokslo metodologijomis;
4) mokslinių publikacijų rengimu judesių ir sporto fiziologijos moksle.

LSU

2.

Pratimų fiziologijos pasiekimai

10

Pasirenkamas

Kurso tikslas yra supažindinti su:

LSU vykdomų pratimų fiziologijos tyrimų kryptimis, jų naujausiais pasiekimais, padidinti gebėjimą savarankiškai skaityti, analizuoti ir pristatyti pratimų fiziologijos tyrimų duomenis

LSU

3.

Biologiniai judėjimo pagrindai

3

Privalomas LSU doktorantams

Kurso tikslas yra pagilinti molekulines žinias apie motorinę sistemą. Kurso eigoje doktorantai įgis ir sustiprins žinias apie lokomocinės funkcijos mechanizmus skirtinguose struktūriniuose lygmenyse, taip pat apie kontraktiliškumą apsprendžiančių struktūrų adaptacijos mechanizmus.
Kurso metu įgyjamos gilios molekulinio lygmens žinios apie judėjimą lemiančias sistema bei apie raumenų kontraktilinės funkcijos adaptacijos mechanizmus.

TU

4.

Sporto ir pratimų mokslo tyrimų metodologijos pagrindai ir principai

3

Privalomas TU studentams (pasirenkamas LSU doktorantams)

Kurso tikslas yra išmokti išsamiai taikyti tyrimų metodologiją sporto ir pratimų biologijos srityje bei išsiaiškinti sąsajas tarp tyrimų metodologijos bei adaptacijos ir fizinio pajėgumo fiziologijos.
Kurso metu doktorantai įgis supratimą apie šiuolaikinius tyrimo metodus bei jų taikymo principus tiriant adaptacinius organizmo procesus. Doktorantai išmokomi savarankiškai pasirinkti tinkamus ir optimalius tyrimo metodus, priklausomai nuo tiriamos organizmo adaptacijos pobūdžio.
Kursas skirtas pagilinti tyrimų metodologijos žinias ir praktinius gebėjimus sporto ir pratimų biologijos mokslo srityje, ypač stengiantis išmokyti tyrimo metodų taikymo kasdienėje mokslo praktikoje.

TU

5.

Fizinio darbingumo fiziologija

5

Pasirenkamas

Tikslas – suteikti doktorantams pagilintas žinias apie organizmo adaptaciją fiziniams, ypač aerobiniams, krūviams ir fizinio darbingumo tyrimo šiuolaikiškus metodus. Analizuojami žmogaus aerobinio pajėgumo komponentai (aerobinė galia, aerobinė ištvermė, aerobinio darbo efektyvumas, vegetacinių sistemų rodiklių kinetika), juos lemiantys fiziologiniai veiksniai ir šiuolaikiniai tyrimo metodai (telemetrinės dujų analizės sistemų taikymas atliekant pastovaus ir sunkėjančio krūvio testus), tyrimo duomenų apdorojimo ir analizės metodai, energijos eikvojimo tyrimo būdai įvairių fizinių krūvių metu.

LSU

6.

Raumenų kraujotaka ir darbingumas

5

Pasirenkamas

Tikslas – pagilinti žinias apie širdies ir kraujagyslių sistemos (ŠKS) centrinių ir periferinių reguliavimo mechanizmų veikimą atliekant įvairaus pobūdžio fizinius krūvius bei raumenų kraujotakos reguliavimo mechanizmų sinergines sąveikas ir organizmo adaptacijos fiziniams krūviams ypatybes, lavinti gebėjimą analizuoti ir vertinti ŠKS mokslinių tyrimų rezultatus.

Ugdomos šios studijų programos kompetencijos:

 • Mokslinis pažinimas ir idėjų valdymas.
 • Žmogaus organizmo sandaros ir funkcijų sąveikos pažinimas.
 • Tiriamoji veikla ir sportininkų ŠKS mokslinių tyrimų analizė.

LSU

7.

Taikomoji kompiuterinė statistika

5

Pasirenkamas

Remiantis tyrimų metodologijos ir statistikos mokslo pasiekimais suteikti doktorantams žinių apie šiuolaikinius kompiuterinius statistinės duomenų analizės metodus, taikomus biologijoje, medicinoje bei socialiniuose tyrimuose ir gebėjimų: a) savarankiškai ir kvalifikuotai analizuoti, interpretuoti ir apibendrinti tyrimo rezultatus, įvertinant gautųjų išvadų ir rezultatų patikimumą bei pagrįstumą; b) mokėti praktiškai naudotis programinio paketo – SPSS (Statistical Package for the Social Science) – išplėstinėmis galimybėmis.

LSU

8.

Mokslo etika ir metodologija

6

Pasirenkamas

Kurso tikslas yra išugdyti gebėjimą įžvelgti ir išanalizuoti šiuolaikinio mokslo etines problemas ir galimus jų išvengimo bei sprendimo kelius. Kurso metu išmokstama etikos principų taikymo moksle, įgyjama žinių apie mokslinio tyrimo bei mokslo etikos ir metodologijos pagrindines sąvokas ir principus. Doktorantas įgyja žinių apie dažniausiai pasitaikančius etinius mokslo aspektus, mokslo etikos ir mokslo filosofijos problemas, išmoksta analizuoti konkrečius probleminius etikos klausimus.
Pagrindinės gvildenamos temos yra šios: etiniai mokslo ir technologijos pažangos apribojimai; etikos normos atliekant mokslinius tyrimus; mokslininkų veiklos įtaka visuomenei; tyrėjas kaip ekspertas; tyrėjų atsakomybė; mokslo etika.
Kurso metu studijuojami filosofijos ir etikos pagrindai; taip pat naujausi teoriniai modeliai apie tai, kaip apibrėžiamas mokslas, mokslinių žinių pobūdis, kaip turi būti parenkamas tinkamas tyrimo metodas, kaip paaiškinama mokslinė veikla bei kaip suvokiamas objektyvumas.
Kurso metu suprantama ir išmoktama šiuolaikinių bioetikos principų bei įgyjama gebėjimų spręsti kylančias etines biomedicinių tyrimų problemas. Doktorantai:

 1. supažindinami su bioetikos istorija ir teoriniais bioetikos taikymo principais.
 2. įgyja žinių apie tyrimų etikos principus ir normas, ypač tiriant žmones ir laboratorinius gyvūnus.
 3.  išmokomi rasti etines mokslinių tyrimų problemas bei analizuoti konkrečius atvejus.
 4. išmoksta kreiptis į tyrimų etikos komitetą ir gauti leidimą atlikti tyrimus.

TU

9.

Fizinis aktyvumas ir sveikata

3

Pasirenkamas

Kurso tikslas – suteikti moksliniais įrodymais grįstos informacijos apie: teigiamą fizinio aktyvumo poveikį sveikatos parametrams; naujus fizinio aktyvumo, motorinių gebėjimų ir kūno kompozicijos tyrimo metodus; treniravimo programų sudarymą skirtingo amžiaus vyrams ir moterims; socialinius fizinio aktyvumo aspektus (motyvaciją). Taip pat išmokoma nustatyti bendrą žmogaus fizinį aktyvumą, sveikatai naudingą fizinįs aktyvumą ir kaip fiziniu aktyvumu koreguojama kūno kompozicija.
Kitos gvildenamos temos: sveikatos, fizinio aktyvumo, sveikatai naudingo fizinio aktyvumo, fizinio pajėgumo ir kūno kompozicjos tarpusiavio sąsajos.

TU

10.

Molekulinė ir ląstelės biologija

6

Pasirenkamas

Kurso tikslas – suteikti doktorantams molekulinės ir ląstelės biologijos bazinių žinių, praktiškai išmokyti naudotis pagrindine molekulinės biologijos laboratorijų įranga bei atlikti kai kuriuos šių dienų sporto biologijoje vis plačiau taikomus makromolekulių (DNR, baltymų) tyrimus.

TU

11.

Moderniosios mokymo technologijos

10

Pasirenkamas

Remiantis šiuolaikinio fundamentalaus ir taikomojo mokslo pasiekimais suteikti studentams žinių bei gebėjimų: a) analizuoti integruoto mokymo technologijas; b) sisteminti šiuolaikinio fundamentalaus ir taikomojo tarpdisciplininio mokymosi mokslo pasiekimus ir, atliekant taikomuosius tyrimus, tobulinti integruoto mokymo (sensorinio, kognityvinio, socialinio, motorinio ir emocinio) technologijas/metodologijas praktikoje.

LSU

 

Doktorantams doktorantūros studijos organizuojamos vadovaujantis Doktorantūros nuostatais bei Lietuvos sporto universiteto ir Tartu universiteto bendros biologijos doktorantūros studijų reglamentu,  patvirtintu LSU Senato 2017 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 15 ir Lietuvos sporto universiteto dalyvaujant Tartu universitetui biologijos mokslo krypties doktorantūros studijų reglamentu, patvirtintu LSU Senato 2020 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. 2

DISERTACIJOS RENGIMO REKOMENDACIJOS
DISERTACIJOS RENGIMO REIKALAVIMAI (galioja baigusiems studijas iki 2017 m.)

DISERTACIJOS, PARENGTOS MOKSLINIŲ STRAIPSNIŲ RINKINIO PAGRINDU, STRUKTŪRA

GYNIMO TARYBOS NARIŲ IR OPONENTŲ KOMPETENCIJOS PAGRINDIMAS

Reikalavimai disertacijos gynimo tarybos nariams ir oponentams
LMT Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai (aprašas)

DISERTACIJOS GYNIMO PROCEDŪRA

Gynimo tvarka
Pranešimo skaidrės

Doktorantas disertaciją ginti gali, kai:

1. Išlaiko doktorantūros studijų programoje numatytus egzaminus.
2. Svarbiausius savo tyrimų rezultatus paskelbia ne mažiau kaip trijuose moksliniuose straipsniuose, išspausdintuose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose žurnaluose. Bent du iš trijų straipsnių turi būti publikuoti Clarivate Analytics Web of Science (buvusi Thomson Reuters Web of Knowledge; ISI Web of Science) referuotuose leidiniuose (straipsniai leidinyje, įtrauktame į CA WoS, gali būti priimti spausdinti).
Pastaba. Reikalavimas galioja įstojusiems nuo 2014 m.
3. Pristato tyrimų rezultatus tarptautiniuose moksliniuose renginiuose.
4. Padalinio, kuriame studijuoja doktorantas, mokslininkų posėdyje, pagal galimybes dalyvaujant doktoranto moksliniam vadovui ir konsultantams, nusprendžiama, kad disertacija parengta tinkamai ir galima disertaciją ginti. Posėdžio protokolas, pasirašytas doktoranto vadovo ir padalinio vadovo, pristatomas į Doktorantūros ir mokslo skyrių.

Pasibaigus doktorantūros terminui ir neapgynus disertacijos per 12 mėn. nuo doktorantūros studijų pabaigos, disertacija gali būti ginama eksterno tvarka.

Dokumentai:

1. Disertaciją parengęs asmuo (disertantas) Universiteto Rektoriui pateikia prašymą (mažiausiai prieš tris mėnesius iki disertacijos gynimo datos) leisti ginti disertaciją, kartu pridėdamas:
a. disertacijos du egzempliorius;
b. disertacijos tema paskelbtų mokslinių darbų sąrašą, pasirašytą bibliotekos darbuotojos, ir publikacijų kopijas;
c. padalinio, kuriame parengta disertacija, mokslininkų posėdžio protokolo išrašą apie disertacijos tinkamumą ginti tarybos posėdyje.
2. Rektorius gautus dokumentus nukreipia biologijos mokslo krypties doktorantūros komitetui.
3. Komitetas, nutaręs, kad disertacija atitinka keliamiems reikalavimams, skiria recenzentus.
4. Recenzentai ne ilgiau kaip per mėnesį išnagrinėja disertaciją.
5. Komitetas, gavęs iš recenzentų teigiamas išvadas apie disertacijos gynimą, siūlo gynimo tarybos sudėtį ir disertacijos gynimo datą.
6. Rektorius įsakymu tvirtina gynimo tarybos sudėtį ir disertacijos gynimo datą.

Reikalavimai gynimo tarybos pirmininkui ir nariams:

Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių mokslininkai – doktorantūros proceso dalyviai – turi atitikti Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. VII-71 „Dėl Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 60-2882) patvirtinto aprašo 8.2 punkte nustatytus reikalavimus asmenims, pretenduojantiems eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas ir per pastaruosius 5 metus būti paskelbus ne mažiau kaip 3 mokslo straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių mokslininkai turi atitikti Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. VII-71 „Dėl Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 60-2882) patvirtinto aprašo 4.2 punkte nustatytus reikalavimus.

Disertacija ginama viešame mokslo krypties tarybos posėdyje, vadovaujantis LSU ir TU bendros biologijos mokslo krypties doktorantūros studijų reglamentu.

Mokslo doktorantūros nuostatai (2010 m. gegužės 12 d. Nr. 561).
LSU skatinamųjų stipendijų doktorantams skyrimo nuostatai
LKKA (dabar LSU) doktorantūros reglamentas (vadovaujasi įstojusieji iki 2010 m birželio 10 d).
LKKA (dabar LSU) doktorantūros reglamentas (vadovaujasi įstojusieji nuo 2010 m rugsėjo 9 d).
Lietuvos sporto universiteto dalyvaujant Tartu universitetui biologijos mokslo krypties doktorantūros reglamentas (vadovaujasi įstojusieji  nuo 2020 m spalio 1 d).

Užimtos 2023 m. Biologijos mokslo krypties disertacijų tematikos

Eilės nr.  Vadovas Tema
1. Prof. dr. Arvydas Stasiulis Blood volume, hemoglobin mass and their effect on main components of aerobic capacity in endurance, power and spinal cord-injured athletes*
2.  Prof. dr. Oron Levin Research into the longitudinal effects of resistance training on inflammatory processes and their impact on brain and muscle health in community dwelling older adults*
3. Prof. dr. Marius Brazaitis Effectiveness of differently structured physical activity along with calorie restriction program on cognitive efficiency and mental fatigue resistance during a simulated mental working day*
4. Prof. dr. Tomas Venckūnas The role of ACTN3 loss-of-function R577X polymorphism in regulation of metabolism*
5. Doc. dr. Daniele Conte Monitoring training load, recovery and sleep measures to optimize the training prescription in elite and recreational runners*
6. Doc. dr. Vilma Dudonienė Effect of water based exercise on quality of life and functional status in elderly*
7. Prof. dr. Aija Klavina Physical activity program to reduce health risks associated with problematic internet use in children and adolescents with and without disability

*- valstybės finansuojama vieta.

2019 m priėmimo taisyklės į LSU dalyvaujant Tartu universitetui (Estija) biologijos mokslo krypties doktorantūrą

Disertacijų tematikos ir moksliniai vadovai 2019 metai