Konkursai

Skelbiamas papildomas ERASMUS+ praktikų konkursas vykti praktikai į užsienio instituciją.

Atrankos kriterijai:
1. Kalbinis pasirengimas (kalbos, kuria ketinama studijuoti, lygis ne žemesnis nei B2)
2. Priimančios institucijos tinkamumas praktikos tikslams įgyvendinti
3. Akademiniai rezultatai (dviejų paskutinių semestrų)
4. Motyvacija
5. Savarankiškumas
6. Papildomai gali būti vertinama visuomeninė, mokslinė, su studijų programa susijusi veikla, mentorystė

Paraiškos priimamos per LSU IS sistemą (is.lsu.lt): Paraiška Erasmus+  praktikai (175 ) iki š.m. rugsėjo 30 d. Prie paraiškos prašome pridėti motyvacinį lašką lietuvių kalba

Stipendijos: Studentams mokamos vienodų fiksuotų dydžių stipendijos, pagal 3 šalių grupes:

Priimanti šalis Mėnesinė stipendija (EUR)
Danija, Airija,  Prancūzija, Italija, Austrija, Suomija, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija 500 Vykstantiems praktikai skiriama 200 EUR/mėn didesnė stipendija dėl privalomų draudimų.
Belgija, Čekija, Vokietija, Graikija, Ispanija, Kroatija, Kipras, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Slovėnija, Islandija, Turkija 400 Socialiai remtiniems studentams gali būti skiriama 200 EUR/mėn didesnė stipendija (išskyrus vykstant praktikai).
Bulgarija, Estija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Malta, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Makedonija 300

Daugiau apie Erasmus plius programą: www.erasmus-plius.lt. Konsultacijos Erasmus+ programos klausimais teikiamos Studijų kokybės priežiūros centre (Centriniai rūmai, 101 kab.) arba el. p. vita.karvelyte@lsu.lt (studijos@lsu.lt).