Konkursai

Atrankos kriterijai:
1. Kalbinis pasirengimas (kalbos, kuria ketinama studijuoti, lygis ne žemesnis nei B2)
2. Priimančios institucijos tinkamumas praktikos tikslams įgyvendinti
3. Akademiniai rezultatai (dviejų paskutinių semestrų)
4. Motyvacija
5. Savarankiškumas
6. Papildomai gali būti vertinama visuomeninė, mokslinė, su studijų programa susijusi veikla, mentorystė

  1. Skelbiamas ERASMUS+ studijų ir praktikų konkursas vykti studijoms ar praktikai į užsienio instituciją.
  2. Paraiškos priimamos per LSU IS sistemą (is.lsu.lt): Paraiškos – Paraiška Erasmus+ dalinėms studijoms (176) iki 2019 m. kovo 25 d.
    Paraiška Erasmus+ praktikai (175 bei absolventų praktikai (177) iki 2019m. kovo 25 d.
    Dėl vykimo praktikai užsienyje (Doktorantūros studentams) (207) iki 2019m. kovo 25 d. Prie paraiškos prašome pridėti motyvacinį lašką lietuvių kalba
  3. Stipendiju dydžiai
  Priimanti šalis Studijos

EUR/mėn.

Praktika

EUR/mėn.

1 grupė Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija  

520

700
2 grupė Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija  

470

650
3 grupė Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija,  Vengrija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, Turkija  

320

500

4. Dėl informacijos kreiptis: Tarptautinių ryšių skyrius, 230 kab., Centriniai rūmai, arba juste.knatauskaite@lsu.lt.

Daugiau apie Erasmus plius programą: www.erasmus-plius.lt. Konsultacijos Erasmus+ programos klausimais teikiamos Studijų kokybės priežiūros centre (Centriniai rūmai, 101 kab.) arba el. p. vita.karvelyte@lsu.lt (studijos@lsu.lt).