Konkursai

1. Skelbiamas ERASMUS+ konkursas vykti studijoms ar praktikai į Europos šalis ir Šalis partneres.

2. Paraiškos priimamos per LSU IS sistemą (is.lsu.lt):

Paraiška „Erasmus+“ studijoms (334) iki 2024 m. balandžio 3 d.

Paraiška „Erasmus+“ praktikai (335)  iki 2024 m. balandžio 3 d.

Paraiška dėl mobilumo užsienyje (Doktorantūros studentams) (456) iki 2024 m. balandžio 3 d.

Prie paraiškos prašome pridėti motyvacinį laišką lietuvių kalba.

3. Atrankos kriterijai:

Kalbinis pasirengimas (kalbos, kuria ketinama studijuoti, lygis ne žemesnis nei B1)

Akademiniai rezultatai (dviejų paskutinių semestrų)

Institucijos tinkamumas pagal studijų programą

Motyvacija

Savarankiškumas

Papildomai gali būti vertinama visuomeninė, mokslinė, su studijų programa susijusi veikla, mentorystė

4. Universiteto partnerių sąrašas: Europos šalys ir Šalys partnerės

Atkreipkite dėmesį į paraiškų teikimo terminą (Application deadline) priimančioje institucijoje.

5. Stipendijų dydžiai

  Priimanti šalis Studijos

EUR/mėn.

Praktika

EUR/mėn.

1 grupė Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija  

674

 

824

2 grupė Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija  

674

 

824

3 grupė Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija,  Vengrija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Šiaurės Makedonija, Turkija, Serbija  

606

 

756

Šalys partnerės  Izraelis, Bosnija ir Hercegovina, JAV (atskirai skiriamos  lėšos kelionės išlaidoms padengti priklausomai nuo atstumo) 700 700

Studentams, dalyvaujantiems trumpalaikėse studijose ar praktikoje (pavyzdžiui, intensyvioje studijų programoje), stipendija skaičiuojama pagal dienų skaičių:

  • iki 14-tos veiklos dienos skiriama po 79 EUR per dieną;
  • nuo 15 iki 30 veiklos dienos – po 56 EUR per dieną.

Visiems studentams (ilgalaikio ir trumpalaiko mobilumo atveju) renkantis tvarius keliavimo būdus (pavyzdžiui, vykstant traukiniu, autobusu arba automobiliu (kartu su kitu Erasmus+ dalyviu)) į abi puses, gali būti skiriama papildoma 50 EUR priemoka bei papildomas kelionės dienų (ne daugiau 4) finansavimas. Studentai, kurie renkasi tvarų keliavimo būdą, grįžę turi pateikti įrodančius dokumentus (pavyzdžiui, kuro čekius, autobuso/traukinio bilietus).

„Green Erasmus“ puslapio nuoroda: https://www.greenerasmus.org/

Informacinis filmukas: https://www.youtube.com/watch?v=47ew5076jQU

Papildoma dotacija

1. Studentai, turintys mažiau galimybių išvykti mokytis į užsienį, gali gauti papildomą dotaciją:

  • ilgalaikio mobilumo atveju – 250 EUR per mėnesį;
  • trumpalaikio mobilumo atveju – 100 EUR  fizinio mobilumo veiklos laikotarpiui, kurio trukmė yra 5–14 dienų, ir 150 EUR, kai šio laikotarpio trukmė yra 15–30 dienų.

Mažiau galimybių turinčių studentų grupės yra patvirtintos Studijų prorektorės potvarkiu.

2. Studentams, turintiems specialiųjų poreikių dėl fizinės ar psichikos sveikatos būklės, gali būti skiriama papildoma parama kompensuoti iki 100 proc. dalinių studijų metu faktiškai patirtų tinkamų finansuoti išlaidų už priemones ir (ar) paslaugas pagal specialiųjų poreikių pobūdį. Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais ir patvirtintas gydytojo išduotame išraše su aiškia informacija, kokių ir kiek paslaugų ar priemonių dalinių studijų metu.

Daugiau informacijos: https://erasmus-plius.lt/programa/papildoma-parama-aukstojo-mokslo-studentams/ 

 

6. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis: Tarptautinių ryšių skyrius, 230 kab., Centriniai rūmai, arba erasmus@lsu.lt.

Daugiau apie „Erasmus+“ programą: www.erasmus-plius.lt. 

Erasmus studento chartija

Konsultacijos „Erasmus+“ programos klausimais teikiamos Tarptautinių ryšių skyriuje (Centriniai rūmai, 230 kab.) arba el. p. erasmus@lsu.lt.