Rektorė

Diana Rėklaitienė
Rektorė
Profesorė daktarė

Kontaktai:
Tel. +370 690 09861
El. p. diana.reklaitiene@lsu.lt
Diana Rėklaitienė

Biografija
1995 m. Lietuvos kūno kultūros akademijoje (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) baigė kineziterapijos bakalauro studijas, o 1997 m. tapo kineziterapijos magistre. 2003 m. jungtinėje tuomečių Lietuvos kūno kultūros akademijos ir Vilniaus pedagoginio universiteto doktorantūroje apsigynė socialinių mokslų (edukologijos) daktaro disertaciją.

Nuo 1997 m. dirbo asistente ir lektore Lietuvos kūno kultūros akademijoje (dabar – LSU). Nuo 2009 m. – Taikomosios fizinės veiklos katedros docentė. 2009—2011 m. dirbo Rekreacijos, turizmo ir sporto vadybos katedros vedėja, o nuo 2014 m. vadovavo LSU Treniravimo mokslo katedrai. Nuo 2015 m. – LSU Senato narė, o 2016 m. tapo LSU Tarybos nare.
2018 metais Diana Rėklaitienė išrinkta Lietuvos sporto universiteto rektore. Ji tapo pirmąja moterimi rektore Lietuvos universitetų istorijoje.

Mokslo interesai (mokslinių tyrimų sritis)

Neįgaliųjų, pagyvenusių ir senyvo amžiaus asmenų, socialinėje atskirtyje esančių žmonių gyvenimo kokybės gerinimas per fizinę veiklą, rekreacines veiklas;
Aplinkos pritaikymas ir galimybės neįgaliesiems bei senyvo amžiaus žmonėms aktyviai dalyvauti integruotose rekreacinėse, sportinėse veiklose, visuomeniniame gyvenime;
Sveikatinimo ir medicininis turizmas, neįgaliųjų turizmo galimybės;
Reabilitacijos ir sveikatinimo srityse dirbančiųjų kvalifikacija ir kompetencija.