Rektorė

Diana Rėklaitienė
(L. e. p. Rektorė)

Daktarė docentė
Tel. (8 37) 302621
El. p. diana.reklaitiene@lsu.lt

 

 

Biografija

Laikinoji rektorė 1995 m. Lietuvos kūno kultūros akademijoje (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) baigė kineziterapijos bakalauro studijas, o 1997 m. tapo kineziterapijos magistre. 2003 m. jungtinėje Lietuvos kūno kultūros akademijos (dabar – Lietuvos sporto universitetas) ir Vilniaus pedagoginio universiteto (dabar – Lietuvos edukologijos universitetas) doktorantūroje apsigynė socialinių mokslų (edukologijos) daktaro disertaciją.
Nuo 1997 m. dirbo asistente ir lektore Lietuvos kūno kultūros akademijoje (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU). Nuo 2009 m. – Taikomosios fizinės veiklos katedros docentė. 2009—2011 m. dirbo Rekreacijos, turizmo ir sporto vadybos katedros vedėja, o nuo 2014 m. vadovavo LSU Treniravimo mokslo katedrai. Nuo 2015 m. – LSU Senato narė, o 2016 m. tapo LSU Tarybos nare.

Mokslo interesai (mokslinių tyrimų sritis)

Neįgaliųjų, pagyvenusių ir senyvo amžiaus asmenų, socialinėje atskirtyje esančių žmonių gyvenimo kokybės gerinimas per fizinę veiklą, rekreacines veiklas;
Aplinkos pritaikymas ir galimybės neįgaliesiems bei senyvo amžiaus žmonėms aktyviai dalyvauti integruotose rekreacinėse, sportinėse veiklose, visuomeniniame gyvenime;
Sveikatinimo ir medicininis turizmas, neįgaliųjų turizmo galimybės;Reabilitacijos ir sveikatinimo srityse dirbančiųjų kvalifikacija ir kompetencija.