Studentams su negalia

Šiuo metu LSU studijuoja studentai su judėjimo negalia, klausos ir regos negaliomis. Universiteto bendruomenė stengiasi priimti ir tinkamai elgtis su įvairias negalias turinčiais studentais; įgyvendinti lygių galimybių principą, skatinti neįgaliuosius dalyvauti bendruomenės veikloje, apimančioje studijas,  mokslą ir aktyvų laisvalaikį. Universitete nuolat siekiama atsižvelgti į individualius neįgaliųjų poreikius, sudaryti vienodas sąlygas visiems studijuojantiems asmenims.

Dauguma studijų programų yra lanksčios, ypač Taikomosios fizinės veiklos studijų programa. Programos gali būti pritaikytos prie neįgalaus asmens poreikių organizuojant studijų procesą, taikomos įvairios studijų atsiskaitymo formos ir t.t. Siekiant plačiau pažinti negalią ir neįgalių studentų poreikius bei tinkamas bendrauti ir bendradarbiauti formas, LSU vyko projektas „Studijos be kliūčių: studentų, turinčių specialiųjų poreikių, integracija į Lietuvos sporto universiteto bendruomenę“. Šiuo projektu buvo suburti universiteto dėstytojai ir administracijos darbuotojai bei įvairių studijų programų studentai, integruotų mokyklų pedagogai, užsienio ekspertai, siekiant palaikyti dialogą, keistis žiniomis ir patirtimi, didinti dėmesį neįgaliųjų asmenų problemoms ir kartu kurti negalias turintiems studentams draugišką universitetą.

LSU infrastruktūros prieinamumas asmenims, turintiems judėjimo negalią

Nuolat rekonstruojama materialinė universiteto bazė pritaikant, adaptuojant ją judėjimo negalią turintiems studentams. Įstojusiems skiriamos lengvai pasiekiamos auditorijos, kadangi daugelis universiteto patalpų yra visiškai arba dalinai pritaikytos studentams, turintiems judėjimo negalią:

 • Centriniai rūmai – iš dalies pritaikyti (įrengtas keltuvas į antrą aukštą)
 • II rūmai – iš dallies pritaikyti (įrengtas liftas).
 • II rūmai – iš dallies pritaikyti (įrengta rampa į pirmą aukštą).
 • Bendrabutis – visiškai pritaikytas neįgaliųjų poreikiams (įrengtas liftas, sanitarinis mazgas, kambariai).
 • Biblioteka – visiškai pritaikyta(įrengtas liftas, sanitarinis mazgas).
 • Lengvosios atletikos maniežas – iš dallies pritaikytas (įrengtas sanitarinis mazgas)
 • Prie universiteto yra įrengtos spec. vietos neįgaliųjų automobiliams statyti.
 • Įrengta masažo, TFV studijų bei mokslinės laboratorijos patalpos su modernia studijų ir mokslinių tyrimų įranga bei aparatūra.

LSU pritaikymas asmenims, turintiems regos sutrikimų

LSU Lietuvos mokslo fondo lėšomis įsigijo specialią programinę įrangą, gebančią nuskaityti kompiuterio ekrane esantį vaizdą ir tekstą paversti balsu, kuri bus skirta regėjimo negalią turintiems studentams. Ši įrangą (lietuvių kalbos sintezatorius) įdiegta LSU bibliotekos 2 kompiuteriuose ir 1 TFV studijų bei mokslinės laboratorijos kompiuteryje. Studentai su regėjimo sutrikimais gali planuoti savo savarankišką darbą, ieškoti reikalingos informacijos, rengti darbus ir kt.

LSU pritaikymas asmenims, turintiems klausos sutrikimų

 • LSU studijuojantys studentai, turintys klausos negalią, paskaitų metu naudojasi gestų kalbos vertėjo pagalba arba specialiomis priemonėmis, leidžiančiomis geriau girdėti.
 • LSU studijuojantys neprigirdintys studentai paskaitų metu gali naudotis FM sistemomis, kurių pagalba dėstytojo balsas išskiriamas iš aplinkos, slopinamas aplinkos triukšmas ir t.t.

LSU teikiama parama neįgaliems studentams

 • Vienkartinės stipendijos
 • Tikslinis finansavimas
 • Socialinės stipendijos (skiria Valstybinis studijų fondas)
 • Paskolos (skiria Valstybinis studijų fondas)
 • Valstybės teikiama finansinė parama
 • Tikslinės išmokos (Kiekvieną studijų semestrą Valstybinis studijų fondas teikia įvairią finansinę paramą, taiko mokestines lengvatas studijuojantiems neįgaliems asmenims, atsižvelgiant į jų akademinius įvertinimus ir esamą darbingumo lygį.)
 • Parama užsienio lietuviams
 • Sporto stipendijos
 • LSU finansinė parama. Kiekvieną studijų semestrą universitetas gali suteikti lengvatas mokesčiui už studijas, bendrabučio apgyvendinimo mokesčiui ir kt.
 • LSU yra neįgaliųjų koordinatorius, padedantis specialiųjų poreikių turintiems studentams iškylančius sunkumus.
 • Esant poreikiui, studentui gali būti sudarytas individualus studijų tvarkaraštis.

LSU neįgaliųjų laisvalaikio galimybės

Nuo 1994 m. prie LSU veikia Kauno neįgaliųjų rekreacijos ir sporto klubas (RSK), vienijantis judėjimo sutrikimų turinčius žmones. Klubo prezidentė – LSU dėstytoja, dr. Vaida Pokvytytė (vaida.pokvytyte@lsu.lt).
Klubas organizuoja įvairią sporto bei fizinio ugdymo ir rekreacinę veiklą, kurioje kviečia dalyvauti ir LSU studentus su specialiais poreikiais:

 • Krepšinį vežimėliuose
 • Plaukimą
 • Lengvosios ir sunkiosios atletikos užsiėmimus
 • Stalo tenisą
 • Orientacinį sportą
 • Aerobiką ir kt.
 • Žygius baidarėmis, išvykas ir kt.

Daugiau informacijos apie finansinę pagalbą neįgaliesiems galite gauti susisiekę su Studijų departamento darbuotojais tel. 302 659, 302 658 arba el. p. studijos@lsu.lt

Neįgaliųjų mentorius universitete yra Aušrinė Packevičiūtė, tel. 302 660, el.p. ausrine.packeviciute@lsu.lt