Studentams su negalia

Šiuo metu LSU studijuoja studentai su judėjimo negalia, klausos ir regos negaliomis. Universiteto bendruomenė stengiasi priimti ir tinkamai elgtis su įvairias negalias turinčiais studentais – įgyvendinti lygių galimybių principą, skatinti neįgaliuosius dalyvauti bendruomenės veikloje, apimančioje studijas, mokslą ir aktyvų laisvalaikį. Universitete nuolat siekiama atsižvelgti į individualius studentų su negalia poreikius, sudaryti vienodas sąlygas visiems studijuojantiems asmenims. Visos studijų programos yra lanksčios, gali būti pritaikytos prie asmens su negalia poreikių organizuojant studijų procesą, taikomos įvairios studijų atsiskaitymo formos ir t.t.

Siekiant plačiau pažinti negalią ir studentų su negalia poreikius bei tinkamas bendravimo ir bendradarbiavimo formas, LSU pastoviai teikia informaciją universiteto dėstytojams bei administracijos darbuotojams kaip palaikyti dialogą, ragina keistis žiniomis ir patirtimi, didinti dėmesį neįgalių asmenų problemoms ir kartu kurti studentams su negalia draugišką universitetą.

LSU infrastruktūros prieinamumas asmenims, turintiems judėjimo negalią

Nuolat rekonstruojama materialinė universiteto bazė pritaikant, adaptuojant ją judėjimo negalią turintiems studentams:

 • Centriniai rūmai – iš dalies pritaikyti (įrengta rampa į pirmą aukštą, keltuvas į antrą aukštą, sanitarinis mazgas tik pirmame aukšte).
 • II rūmai – iš dalies pritaikyti (įrengta rampa, keltuvas į visus aukštus, sanitarinis mazgas tik pirmame aukšte).
 • III rūmai – iš dalies pritaikyti (įrengta rampa, sanitarinis mazgas).
 • Bendrabutis – visiškai pritaikytas neįgaliųjų poreikiams (įrengta rampa, liftas, sanitarinis mazgas, kambariai).
 • Biblioteka – visiškai pritaikyta (įrengta rampa, liftas, sanitarinis mazgas).
 • Lengvosios atletikos maniežas – iš dalies pritaikytas (įrengta rampa, sanitarinis mazgas).
 • Prie universiteto yra įrengtos spec. vietos neįgaliųjų automobiliams statyti.
 • Įrengta masažo, TFV studijų bei mokslinės laboratorijos patalpos su modernia studijų ir mokslinių tyrimų įranga bei aparatūra.

LSU pritaikymas asmenims, turintiems regos sutrikimų

LSU Lietuvos mokslo fondo lėšomis įsigijo specialią programinę įrangą, gebančią nuskaityti kompiuterio ekrane esantį vaizdą ir tekstą paversti balsu, kuri gali būti naudojama regėjimo negalią turinčių studentų. Ši įrangą (lietuvių kalbos sintezatorius) įdiegta LSU bibliotekos 2 kompiuteriuose ir 1 TFV studijų bei mokslinės laboratorijos kompiuteryje. Studentai su regėjimo sutrikimais gali planuoti savo savarankišką darbą, ieškoti reikalingos informacijos, rengti darbus ir kt.

LSU pritaikymas asmenims, turintiems klausos sutrikimų

 • LSU studijuojantys studentai, turintys klausos negalią, paskaitų metu naudojasi gestų kalbos vertėjo pagalba arba specialiomis priemonėmis, leidžiančiomis geriau girdėti. Dėl gestų kalbos vertėjo paslaugų studijų metu, studentas turi kreiptis į Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centrą.
 • LSU studijuojantys neprigirdintys studentai paskaitų metu gali naudotis FM sistemomis, kurių pagalba dėstytojo balsas išskiriamas iš aplinkos, slopinamas aplinkos triukšmas ir t.t.

LSU teikiama parama studentams su negalia

 • LSU yra neįgaliųjų mentorius, padedantis spręsti specialiųjų poreikių turintiems studentams iškylančius sunkumus.
 • Esant poreikiui, studentui gali būti sudarytas individualus studijų tvarkaraštis.
 • LSU finansinė parama. Kiekvieną studijų semestrą universitetas gali suteikti lengvatas mokesčiui už studijas, bendrabučio apgyvendinimo mokesčiui ir kt.
 • Vienkartinės stipendijos
 • Sporto stipendijos
 • Parama užsienio lietuviams

Valstybės teikiama finansinė parama (kreiptis į Valstybinį studijų fondą)

 • Studijų išlaidų kompensacija
 • Išmoka specialiesiems poreikiams
 • Socialinė stipendija
 • Tikslinė išmoka
 • Paskola

Teikiamos paramos atmintinė 

 

LSU neįgaliųjų sporto ir laisvalaikio galimybės

Nuo 1994 m. prie LSU veikia Kauno neįgaliųjų rekreacijos ir sporto klubas (Facebook: Kauno RSK), vienijantis judėjimo sutrikimų turinčius žmones. Klubo prezidentė – LSU dėstytoja, dr. Vaida Pokvytytė (vaida.pokvytyte@lsu.lt).
Klubas organizuoja įvairią sporto bei fizinio ugdymo ir rekreacinę veiklą, kurioje kviečia dalyvauti ir LSU studentus su specialiais poreikiais:

 • Krepšinį vežimėliuose
 • Užsiėmimus treniruoklių salėje
 • Plaukimą
 • Lengvosios ir sunkiosios atletikos užsiėmimus
 • Treniruotes su mechaniniais ir hibridiniais varytuvais („hand-bikes”)
 • Žygius baidarėmis, išvykas į gamtą, sporto stovyklas ir kt.

Daugiau informacijos apie finansinę pagalbą neįgaliesiems galite gauti susisiekę su Studijų departamento darbuotojais tel. 8 690 09877  arba el. p. studijos@lsu.lt

Neįgaliųjų mentorius universitete yra Aušrinė Packevičiūtė, tel. 8 690 09877, el.p. ausrine.packeviciute@lsu.lt