Studijos

Kontaktai

Pavardė, vardas Pareigos Atsakomybės sritis El. paštas Telefonas Pastatas, kabinetas
Mickevičienė Dalia departamento direktorė Pirmosios ir antrosios pakopos studijų proceso organizavimas dalia.mickeviciene@lsu.lt 869009872 Centriniai rūmai, 101A
Bagdonienė Sonata vyr. specialistė Antrosios pakopos studijų programų: Sporto edukologija, Treniravimo sistemos, Turizmo ir sporto vadyba, Kūno kultūra, Sporto fiziologija ir genetika, Taikomoji fizinė veikla, Kineziterapija, Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata, Sportinės veiklos analizė, Krepšinio treniravimas ir valdymas administravimas sonata.bagdoniene@lsu.lt 869009875 Centriniai rūmai, 101
Černiauskienė Asta vyr. specialistė Pirmosios ir antrosios pakopos studentų priėmimas, statistinių duomenų rengimas ir studentų registro administravimas asta.cerniauskiene@lsu.lt 867769495 Centriniai rūmai, 101A
Kubilienė Gintarė specialistė Pirmosios pakopos studijų programos – Treniravimo sistemos administravimas gintare.kubiliene@lsu.lt 869009874 Centriniai rūmai, 101
Mačėnaitė Oksana psichologė Individualių konsultacijų teikimas studentams ir akademiniam personalui oksana.macenaite@lsu.lt 837 200542 LSU I bendrabutis, 04
Mukienė Rasma vyr. specialistė Paskaitų ir egzaminų tvarkaraščių rengimas; auditorijų rezervavimas; akademinio personalo pedagoginio krūvio koordinavimas ir administravimas rasma.mukiene@lsu.lt 869009876 Centriniai rūmai, 101A
Packevičiūtė Aušrinė specialistė Absolventų karjeros stebėsena; Akademinių pažymų, modulių anotacijų, diplomų/priedėlių dublikatų rengimas ausrine.packeviciute@lsu.lt 869009877 Centriniai rūmai, 101A
Bagočiūnaitė Dovilė specialistė Studijų viešinimas užsieniečiams; Migracijos dokumentų tvarkymas; Studentų iš užsienio priėmimas ir jų studijų administravimas  dovile.bagociunaite@lsu.lt 861281605 Centriniai rūmai, 101
Demikytė Aira specialistė Pirmosios pakopos studijų programų: Kineziterapija, Fizinis ugdymas ir sportas, Sporto ir turizmo vadyba, Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata, Pratimai, mityba ir streso valdymas, Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena administravimas aira.demikyte@lsu.lt 869009873 Centriniai rūmai, 101