Studijos

Lietuvos sporto universitete vykdomos sporto biomedicinos ir sporto edukologijos krypčių studijos.
Studijos yra trijų pakopų: pirmoji – bakalauro, antroji – magistrantūros, trečioji – doktorantūros.
Studentams siūloma 20 studijų programų: 8 bakalauro, 10 magistrantūros ir 2 doktorantūros.
Universiteto studijų programos parengtos remiantis geriausių pasaulio ir Europos universitetų patirtimi, naujausiais moksliniais tyrimais ir technologijomis.

Kontaktai
101 kab., Centriniai rūmai, Sporto g. 6, Kaunas,
Tel. (8 37) 302658
El. p. studijos@lsu.lt