Akademinės skolos

Kas yra akademinė skola?

Akademine skola – per egzamino perlaikymus, sesijos pratęsimą teigiamai neišlaikytas modulis.

Kaip sužinoti, ar aš turiu akademinę skolą?

Ar turite akademinę skolą galite sužinoti sekdami savo individualų studijų planą LSU informacinėje sistemoje (adresas: is.lsu.lt).

Kiek galiu turėti akademinių skolų?

Studentai, turintys daugiau kaip dvi akademines skolas yra braukiami iš Universiteto studentų sąrašų.

Kiek ir kada reikia susimokėti už skolą?

Tarybos 2015.02.09 posėdžio (protokolas Nr. 1) nutarimu patvirtintas mokestis už akademines skolas, kuris taikomas nuo 2015 m. rugsėjo mėn.
1. Pirmosios ir antrosios pakopos studijose už 5 kreditų apimties studijų modulį – 50 Eur.
2. Pirmosios ir antrosios pakopos studijose už 10 kreditų apimties studijų modulį – 100 Eur.
3. Pirmosios ir antrosios pakopos studijose už 15 kreditų apimties studijų modulį – 150 Eur.
4. Pirmosios ir antrosios pakopos studijose už 20 kreditų apimties studijų modulį – 200 Eur.

Įmoka už akademinę skolą mokama kaip ir įmoka už studijas (rudens semestre iki spalio 1 d., pavasario semestre – kovo 1 d.).

Ar galima užskaityti tarpinius egzaminus, laikant akademinę skolą iš naujo?

Studentai, turintys akademinių skolų, privalo kartoti studijų modulio kursą, susimokėję nustatytą mokestį. Kartojant studijų modulį (dalyką), studentui gali būti įskaitomi prieš tai pasiekti tarpinių atsiskaitymų teigiami studijų rezultatai ir kartojamos tik tos dalys, kurios buvo įvertintos neigiamai.

Ar galiu pasiimti akademines atostogas, jeigu turiu skolą?

Studentai, turintys akademinių skolų gali išeiti akademinių atostogų dėl šių priežasčių: ligos.

Per kiek laiko reikia atsiskaityti už akademinę skolą?

Akademines skolas reikia likviduoti per metus.

Ar neapgynus baigiamojo darbo galima tęsti studijas toliau?

Studentai, neapgynę baigiamojo darbo (neįvykdę studijų programos reikalavimų) yra braukiami iš studentų sąrašų. Studijas galima tęsti sumokėjus Senato nustatytą mokestį už baigiamojo darbo rengimą bei gynimą (bakalauro – 300 Eur , Magistro – 400 Eur) kitais mokslo metais.