Pratimai, mityba ir streso valdymas

Kontaktai pasiteirauti:
Tel.: 8 677 69495
El. p.: studijos@lsu.lt
Studijų departamentas, 101 A kab., Centriniai rūmai, Sporto g. 6, LT-44221 Kaunas

PROGRAMOS APRAŠAS

Parametrai
Studijų programos pavadinimas Pratimai, mityba ir streso valdymas
Studijų programos valstybinis kodas 6121RX003
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED) 6451014
Studijų krypčių grupė Sportas
Studijų kryptis Laisvalaikio sportas
Studijų rūšis Universitetinės studijos
Studijų programos tipas Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų pakopa Pirmoji studijų pakopa (bakalauro)
Studijų programos vykdymo kalba Lietuvių
Suteikiama kvalifikacija Sporto bakalauras
Kvalifikacinių laipsnių požymiai
Diplomo (pažymėjimo) pavadinimas ir kodas Bakalauro diplomas, kodas 6105
Būtinas minimalus išsilavinimas Vidurinis išsilavinimas
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais) 240 kreditų, nuolatinės studijos (4 m.), ištęstinės studijos (5 m.)
Institucija, kodas, interneto svetainės adresas Lietuvos sporto universitetas, JAR kodas 119515314, https://www.lsu.lt/
Studijų programos vykdymo vieta Kaunas
Vertinimą atlikusi institucija, metai Studijų kokybės vertinimo centras, 2019-01-08
Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas Studijų kokybės vertinimo centras, 2024-08-31
Akreditavimo įsakymas SV6-1
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis 6
Europos kvalifikacijų sąrangos lygmuo 6
Studijų programos finansinės grupės kodas 1.2
Studijų programos aprašo santrauka
Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Remiantis tarptautinio lygio fundamentalaus ir taikomojo tarpdisciplininio mokslo ir technologijų pasiekimais parengti sporto bakalaurą (sveikatingumo treneris), turintį teorinių ir praktinių žinių bei gebėjimų, įgalinančių efektyviai rengti, taikyti ir tobulinti integruotas fizinių pratimų, mitybos ir streso valdymo programas, padedančias apsaugoti įvairaus amžiaus žmones – nuo gimimo iki žilos senatvės – nuo daugelio lėtinių ligų ir reikšmingai pagerinančiomis žmonių gyvenimo kokybę, socialinę ir ekonominę gerovę.
Studijų rezultatai
Programos absolventas gebės:

 • Įvertinti įvairaus amžiaus asmenų fizinį pajėgumą.
 • Sudaryti individualias sveikatingumo programas įvairaus amžiaus ir sveikatos būklės asmenims.
 • vesti individualias ir grupines treniruotes.
 • Parinkti sveikatą stiprinančių ir sportuojančių asmenų mitybos strategijas.
 • Taikyti fizinio aktyvumo veiklas streso valdymui.
 • Skatinti visuomenės fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Užduotimis pagrįsti metodai: individualus projektas, mokslinių straipsnių ir knygų studija, praktika.
Informacijos perdavimu ir studentų aktyvumu pagrįsti metodai: paskaitos, seminarai, pratybos, grupės diskusija.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Vertinimo žodžiu metodai: apklausa žodžiu, žodiniai pranešimai, debatai.
Vertinimo raštu metodai: apklausa raštu, esė, referatas, testas, ataskaita, tiriamasis darbas.Integruoto (raštu ir žodžiu) vertinimo metodai: baigiamasis darbas.
Kaupiamojo vertimo metodai: aplanko (portfolio) metodas.
Studijų programos skiriamieji bruožai
Tai vienintelė akredituota Lietuvoje studijų programa, rengianti sveikatingumo trenerį.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės
Profesinės veiklos galimybės:
Programos absolventai galės įsidarbinti:

 • Asmeniniu ir grupinių treniruočių sveikatingumo treneriu.
 • Fizinio aktyvumo ar sveikatingumo pratybų vadovu neformaliojo švietimo įstaigose.
 • Galėsi verstis privačia veikla sveikatinimo srityje.
Tolesnių studijų galimybės:
Studijas toliau galima tęsti magistrantūroje Lietuvoje ir užsienyje.
Kontaktai Studijų programos direktorė Kristina Motiejūnaitė

El. p. kristina.motiejunaite@lsu.lt

Parengimo ir atnaujinimo data 2022-04-06

KĄ STUDIJUOSI?

NUOLATINĖS STUDIJOS

1 METAI

 • Kritinis mąstymas ir akademinė komunikacija
 • Socialinė ir psichologinė gerovė
 • Sporto biochemija, mityba ir antidopingas
 • Įvadas į sveikatingumo trenerio specializaciją (Sveikatingumo trenerio specializacija I);
 • Funkcinė anatomija I
 • Funkcinė anatomija II
 • Su sveikata susijusio elgesio keitimo modeliai
 • Sveikatos psichologija ir streso valdymas
 • Sporto biomechanika
 • ŠKS ir raumenų jėgos lavinimas (Sveikatingumo trenerio specializacija II)
2 METAI

 • Sporto ir pratimų fiziologija
 • Pasirenkamas modulis I (sporto)
 • Integruotas kūno ir minčių treniravimas (Sveikatingumo trenerio specializacija III)
 • Plaukimo didaktika
 • Judamųjų gebėjimų vertinimas ir ugdymas
 • Fizinis aktyvumas ir klinikinės būklės
 • Motorinių – pažintinių funkcijų sąveika
 • Mityba skirtingais amžiaus tarpsniais
 • Kūno masės valdymas
 • Sporto medicina ir pirmoji pagalba
3 METAI

 • Judesių valdymas ir mokymas
 • Praktika I
 • Grupinės sveikatingumo treniruotės (Sveikatingumo trenerio specializacija IV)
 • Fizinis aktyvumas lauke
 • Du pasirenkami bendrųjų universitetinių studijų moduliai
 • Pasirenkamas modulis II
 • Sveikatos ir sporto politika, teisė
 • Mokslinių tyrimų metodologija I
 4 METAI

 • Mokslinių tyrimų metodologija II
 • Sveikatingumo programų sudarymas (Sveikatingumo trenerio specializacija V)
 • Masažas ir fizioterapija
 • Judriųjų žaidimų didaktika
 • Sveikatos edukologija ir projektų valdymas
 • Sporto vadybos pagrindai
 • Praktika II
 • Baigiamasis darbas

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS

1 METAI

 • Kritinis mąstymas ir akademinė komunikacija
 • Socialinė ir psichologinė gerovė
 • Funkcinė anatomija I
 • Funkcinė anatomija II
 • Su sveikata susijusio elgesio keitimo modeliai
 • Sporto biochemija, mityba ir antidopingas
 • Įvadas į sveikatingumo trenerio specializaciją (Sveikatingumo trenerio specializacija I);
 • Sveikatos psichologija ir streso valdymas.

 

2 METAI

 • Sporto biomechanika
 • ŠKS ir raumenų jėgos lavinimas (Sveikatingumo trenerio specializacija II)
 • Sporto ir pratimų fiziologija
 • Pasirenkamas modulis I (sporto)
 • Fizinis aktyvumas ir klinikinės būklės
 • Judamųjų gebėjimų vertinimas ir ugdymas
 • Mityba skirtingais amžiaus tarpsniais
 • Kūno masės valdymas.
3 METAI

 • Integruotas kūno ir minčių treniravimas (Sveikatingumo trenerio specializacija III)
 • Sporto medicina ir pirmoji pagalba
 • Plaukimo didaktika
 • Fizinis aktyvumas lauke
 • Masažas ir fizioterapija
 • Judesių valdymas ir mokymas
 • Grupinės sveikatingumo treniruotės (Sveikatingumo trenerio specializacija IV)
4 METAI

 • Praktika I
 • Pasirenkamas modulis II
 • Mokslinių tyrimų metodologija I
 • Mokslinių tyrimų metodologija II
 • Judriųjų žaidimų didaktika
 • Sveikatos edukologija ir projektų valdymas
 • Sporto vadybos pagrindai
 • Sveikatos ir sporto politika, teisė
5 METAI

 • Sveikatingumo programų sudarymas (Sveikatingumo trenerio specializacija V)
 • Motorinių – pažintinių funkcijų sąveika
 • Praktika II
 • Baigiamasis darbas

Koks suteikiamas kvalifikacinis laipsnis? Sporto bakalauras (laisvalaikio sportas).

 Kokia studijų forma ir trukmė? Nuolatinė – 4 metai, ištęstinė – 5 metai.

 Kodėl verta rinktis Pratimų, mitybos ir streso valdymo studijas?

Mūsų siūloma naujos kartos studijų programa rengia šiuolaikinį sveikatingumo trenerį, kuris gebės gerinti žmogaus sveikatą ne vaistiniais preparatais, o pritaikant efektyviausias naujausiais pasaulinio lygio mokslo pasiekimais grįstas nemedikamentines strategijas, apimančias darnų fizinių pratimų, mitybos bei streso valdymo technologijas poveikį.

Kišmoksi?

Absolventai „apsiginkluos“ šiuolaikinio mokslo įrodymais grįstomis fizinių pratimų, kognityvinio ir socialinio aktyvumo, mitybos ir streso valdymo strategijomis bei individualių programų sudarymo praktikomis, padedančiomis apsaugoti įvairaus amžiaus žmones nuo – nuo gimimo iki žilos senatvės – nuo daugelio lėtinių ligų ir reikšmingai pagerinančiomis žmonių gyvenimo kokybę, socialinę ir ekonominę gerovę.

Kuo dirbsi?

Absolventai galės dirbti asmeniniu ir grupinių treniruočių sveikatingumo treneriu, fizinio aktyvumo ar sveikatingumo pratybų vadovu neformaliojo švietimo įstaigose, galėsi verstis privačia veikla sveikatinimo srityje. Studijas bus galima tęsti įvairių sričių magistrantūroje.

Konkursinis balas

VF/M
0,4 0,2 0,2 0,2
Sporto pasiekimai Lietuvių kalba Biologija, arba matematika, arba chemija, arba informacinės technologijos, arba geografija Bet kuris dalykas iš brandos atestato, nesutampantis su išvardintais