Bendrieji kontaktai

Informacija stojantiesiems +370 677 69 495
+370 690 09872
priemimas@lsu.lt
Informacija +370 690 09861
lsu@lsu.lt
Studijų departamentas +370 690 09872
studijos@lsu.lt
Komunikacijos ir rinkodaros skyrius +370 690 09940

Žiniasklaidai – +370 610 97590
komunikacija@lsu.lt

Rektorė prof. dr. Diana Rėklaitienė +370 690 09860
Mokslo prorektorius prof. dr. Edmundas Jasinskas +370 690 09867
Studijų prorektorė doc. dr. Jūratė Požėrienė +370 690 09862
Sporto ir partnerystės prorektorius, Senato pirmininkas dr. Vidas Bružas +370 690 09863
Komercijos vadovas Mantas Valavičius +370 686 04819
Archyvas aurelija.kuzmiene@lsu.lt
Duomenų apsaugos pareigūnas +370 690 09881,
dap@lsu.lt
Skyriai
Vardas/Pavardė

Biblioteka

Pavardė, Vardas Pareigos El. paštas Telefonas Pastatas, kabinetas
Zarauskienė Asta vedėja asta.zarauskiene@lsu.lt +37069009930 LSU Biblioteka, 301
Bašurova Zofija vyresnioji bibliotekininkė zofija.basurova@lsu.lt +37069009937 LSU Biblioteka, 302
Bliavienė Ieva vyresnioji redaktorė ieva.bliaviene@lsu.lt +37069009939 III rūmai, 305
Bukauskienė Vilija vyresnioji bibliotekininkė vilija.bukauskiene@lsu.lt +37069009937 LSU Biblioteka, 302
Čebelienė Genė bibliotekininkė gene.cebeliene@lsu.lt +37069009938 LSU Biblioteka, 203
Macijauskaitė Edita vyr. bibliotekininkė edita.macijauskaite@lsu.lt +37069009933 LSU Biblioteka, 202
Malinauskienė Gintauta bibliotekininkė gintauta.malinauskiene@lsu.lt +37069009936 LSU Biblioteka, 101
Povilaitienė Lolita vedėjos pavaduotoja lolita.povilaitiene@lsu.lt +37069009938 LSU Biblioteka, 203
Straižienė Irena vyresnioji bibliotekininkė irena.straiziene@lsu.lt +37069009936 LSU Biblioteka, 101
Zerina Ina vyresnioji bibliotekininkė ina.zerina@lsu.lt +37069009933 LSU Biblioteka, 202

Ekonomikos ir finansų skyrius

Pavardė, Vardas Pareigos El. paštas Telefonas Pastatas, kabinetas
Povilaitienė Asta vyr. buhalterė asta.povilaitiene@lsu.lt +37069009851 Centriniai rūmai, 225
Kandrotienė Danutė vyresnioji buhalterė danute.kandrotiene@lsu.lt +37069009853 Centriniai rūmai, 224
Kaušilas Kęstutis vyr. ekonomistas kestutis.kausilas@lsu.lt +37069009852 Centriniai rūmai, 305
Makuškienė Loreta vyresnioji buhalterė loreta.makuskiene@lsu.lt +37069009854 Centriniai rūmai, 220
Šadurskienė Dalia vyresnioji buhalterė dalia.sadurskiene@lsu.lt +37069009855 Centriniai rūmai, 220
Vaičėnienė Gintarė vyr. buhalterės pavaduotoja gintare.vaiceniene@lsu.lt +37069009975 Centriniai rūmai, 220

Fizinio ir socialinio ugdymo katedra

Pavardė, Vardas Pareigos El. paštas Telefonas Pastatas, kabinetas
Šukys Saulius profesorius saulius.sukys@lsu.lt +37065859550 II rūmai, 207
Bacevičienė Miglė docentė migle.baceviciene@lsu.lt +37069009878 II rūmai, 209
Balčiūnienė Vaiva lektorė dr. vaiva.balciuniene@lsu.lt +37069009878 II rūmai, 209
Česnaitienė Vida docentė vida.cesnaitiene@lsu.lt II rūmai, 209
Danilevičienė Lina asistentė lina.danileviciene@lsu.lt III rūmai, 213
Emeljanovas Arūnas profesorius arunas.emeljanovas@lsu.lt +37065860074 III rūmai, 303
Grigalavičienė Kristina asistentė kristina.grigalaviciene@lsu.lt +37067311563 II rūmai, 206
Gruodytė-Račienė Rita docentė rita.gruodyte-raciene@lsu.lt +37065860116 II rūmai, 306
Jankauskienė Rasa profesorė rasa.jankauskiene@lsu.lt +37069009878 II rūmai, 209
Kairiūkštienė Živilė lektorė dr. zivile.kairiukstiene@lsu.lt +37064681324 Lengvosios atletikos maniežas, 105
Kasiulienė Virginija katedros administratorė virginija.kasiuliene@lsu.lt +37065860116 II rūmai, 306
Kavaliauskas Saulius lektorius saulius.kavaliauskas@lsu.lt +37065861157 Centriniai rūmai, 308
Kušleikienė Simona lektorė dr. simona.kusleikiene@lsu.lt +37065769926 II rūmai, 209
Liesytė Saulė asistentė saule.liesyte@lsu.lt II rūmai, 214
Mačėnaitė Oksana asistentė oksana.macenaite@lsu.lt +37065859624 LSU I bendrabutis, 04
Maciulevičienė Edita lektorė edita.maciuleviciene@lsu.lt +37065860116 II rūmai, 306
Malinauskas Romualdas profesorius romualdas.malinauskas@lsu.lt +37065859240 II rūmai, 305
Malinauskienė Vilija docentė vilija.malinauskiene@lsu.lt II rūmai, 209
Miežienė Brigita docentė brigita.mieziene@lsu.lt +37065859514 II rūmai, 209
Motiejūnaitė Kristina lektorė kristina.motiejunaite@lsu.lt +37065861357 Lengvosios atletikos maniežas, 204
Paškevičė Alma lektorė dr. alma.paskevice@lsu.lt II rūmai, -
Rutkauskaitė Renata docentė renata.rutkauskaite@lsu.lt +37065860116 II rūmai, 306
Saulius Tomas docentas tomas.saulius@lsu.lt +37065860698 II rūmai, 305
Šniras Šarūnas docentas sarunas.sniras@lsu.lt +37069009967 II rūmai, 304a
Tilindienė Ilona docentė ilona.tilindiene@lsu.lt +37065861157 Centriniai rūmai, 308
Trinkūnienė Laima docentė laima.trinkuniene@lsu.lt +37065860116 II rūmai, 306
Vengalė Aida lektorė aida.vengale@lsu.lt +37069009911 Centriniai rūmai, 112
Visagurskienė Kristina lektorė dr. kristina.visagurskiene@lsu.lt +37069009910 Centriniai rūmai, 112

Informacinių technologijų skyrius

Pavardė, Vardas Pareigos El. paštas Telefonas Pastatas, kabinetas
Kreivaitis Saulius vedėjas saulius.kreivaitis@lsu.lt +37069009881 Centriniai rūmai, 222
Gručkovskis Martynas programuotojas martynas.gruckovskis@lsu.lt +37069009884 Centriniai rūmai, 222
Gruodis Renardas darbo vietų administratorius renardas.gruodis@lsu.lt +37069009882 Centriniai rūmai, 222
Šepetys Henrikas tarnybinės stoties administratorius henrikas.sepetys@lsu.lt Centriniai rūmai, 222
Zaleckis Karolis darbo vietų administratorius karolis.zaleckis@lsu.lt +37069009883 Centriniai rūmai, 222

Infrastruktūros ir paslaugų centras

Pavardė, Vardas Pareigos El. paštas Telefonas Pastatas, kabinetas
Gavorka Andrius vadovas andrius.gavorka@lsu.lt +37069009902 LSU Biblioteka, 003
Bilskis Laimutis budėtojas laimutis.bilskis@lsu.lt +37069009893 LSU II bendrabutis, 000
Bindokas Antanas budėtojas antanas.bindokas@lsu.lt Centriniai rūmai, 0
Bubnienė Vida budėtoja vida.bubniene@lsu.lt III rūmai, foje
Cibulskaja Marina budėtoja marina.cibulskaja@lsu.lt +37069009971 Centriniai rūmai, 100
Daukšienė Jolanta budėtoja jolanta.dauksiene@lsu.lt +37000000000 III rūmai, 000
Dolotovas Vasilijus darbininkas vasilijus.dolotovas@lsu.lt LSU I bendrabutis, 000
Fatejeva Liudmila valytoja liudmila.fatejeva@lsu.lt Centriniai rūmai, baseinas
Fokin Andrej vairuotojas andrej.fokin@lsu.lt LSU I bendrabutis, 415
Gečas Julijus gelbėtojas julijus.gecas@lsu.lt +37068584681 Centriniai rūmai, Baseinas
Jurevičius Simas gelbėtojas simas.jurevicius@lsu.lt ,
Karpavičius Kostas budėtojas kostas.karpavicius@lsu.lt Centriniai rūmai, 205
Kudirkienė Laimutė budėtoja laimute.kudirkiene@lsu.lt +37069009893 LSU I bendrabutis, Aušros 42a
Kuncaitienė Jelena vairuotoja jelena.kuncaitiene@lsu.lt II rūmai, 0
Kurnickienė Aurelija dažytojas aurelija.kurnickiene@lsu.lt ,
Mejerovič Liudmila bendrosios praktikos specialistė liudmila.mejerovic@lsu.lt +37069009905 Centriniai rūmai, 4
Merkevičienė Vedutė budėtoja vedute.merkeviciene@lsu.lt LSU I bendrabutis, 001
Milkevičius Edmundas projektų vadovas edmundas.milkevicius@lsu.lt +37069009904 LSU Biblioteka, 06
Nomeika Henrikas budėtojas henrikas.nomeika@lsu.lt +37068728291 Centriniai rūmai, 000
Pancekauskienė Violeta budėtoja violeta.pancekauskiene@lsu.lt LSU I bendrabutis, 000
Petraitis Raimundas budėtojas raimundas.petraitis@lsu.lt LSU I bendrabutis, 000
Petrauskas Leonas budėtojas leonas.petrauskas@lsu.lt +37069009893 LSU II bendrabutis, 000
Preidytė Julija gelbėtoja julija.preidyte@lsu.lt ,
Puronienė Dalia budėtoja dalia.puroniene@lsu.lt +37069009971 Centriniai rūmai, baseinas
Račkauskas Algimantas budėtojas algimantas.rackauskas@lsu.lt +37069009893 LSU II bendrabutis, 000
Račkauskienė Irena budėtoja irena.rackauskiene@lsu.lt +37069009892 LSU I bendrabutis, 000
Rudelevičius Gintautas budėtojas gintautas.rudelevicius@lsu.lt +37068999847 Centriniai rūmai, 000
Skiedra Albertas budėtojas albertas.skiedra@lsu.lt Lengvosios atletikos maniežas, 000
Sliesoraitienė Vijolė administratorė vijole.sliesoraitiene@lsu.lt +37065860102 LSU Biblioteka, 004
Smolskienė Aldona reikalų tvarkytoja aldona.smolskiene@lsu.lt Centriniai rūmai,
Subatkis Valdas dažytojas valdas.subatkis@lsu.lt ,
Sungailaitė Austėja gelbėtoja austeja.sungailaite@lsu.lt ,
Urbelienė Irena budėtoja irena.urbeliene@lsu.lt +37069009897 II rūmai, 202
Urbelis Ričardas budėtojas ricardas.urbelis@lsu.lt +37069009895 III rūmai, 000
Valavičius Mantas vadybininkas mantas.valavicius@lsu.lt +37068604819 LSU Biblioteka, 002
Vinkšnaitienė Dalia budėtoja dalia.vinksnaitiene@lsu.lt +37069009891 Centriniai rūmai, budetoja
Zvicevičius Povilas vidaus signalizacijos meistras povilas.zvicevicius@lsu.lt LSU Biblioteka, 0

Komunikacijos ir rinkodaros skyrius

Pavardė, Vardas Pareigos El. paštas Telefonas Pastatas, kabinetas
Slauskis Žilvinas vedėjas zilvinas.slauskis@lsu.lt +37069009940 Centriniai rūmai, 208
Bridaitytė Agnė rinkodaros specialistė agne.bridaityte@lsu.lt +37069009940 Centriniai rūmai, 208
Kamandulis Domas komunikacijos specialistas domas.kamandulis@lsu.lt +37069009940 Centriniai rūmai, 208
Mickus Aurimas rinkodaros specialistas aurimas.mickus@lsu.lt +37069009940 Centriniai rūmai, 208
Plytninkienė Gitana viešųjų ryšių specialistė gitana.plytninkiene@lsu.lt +37069009940 Centriniai rūmai, 208

LSU administracija

Pavardė, Vardas Pareigos El. paštas Telefonas Pastatas, kabinetas
Rėklaitienė Diana rektorė diana.reklaitiene@lsu.lt +37069009860 Centriniai rūmai, 213
Bružas Vidas sporto ir partnerystės prorektorius vidas.bruzas@lsu.lt +37069009863 Centriniai rūmai, 211
Jasinskas Edmundas mokslo prorektorius edmundas.jasinskas@lsu.lt +37069009867 Centriniai rūmai, 210
Požėrienė Jūratė studijų prorektorė jurate.pozeriene@lsu.lt +37069009862 Centriniai rūmai, 213

Mokslo ir doktorantūros departamentas

Pavardė, Vardas Pareigos El. paštas Telefonas Pastatas, kabinetas
Drozdova-Statkevičienė Margarita direktorė margarita.statkeviciene@lsu.lt +37069009866 Centriniai rūmai, 210
Pužas Kęstutis specialistas kestutis.puzas@lsu.lt +37069009866 Centriniai rūmai, 210

Projektų valdymo grupė

Pavardė, Vardas Pareigos El. paštas Telefonas Pastatas, kabinetas
Ardzijauskaitė Rūta projektų vadovė ruta.ardzijauskaite@lsu.lt +37069009914 Centriniai rūmai, 307
Ivanovė Soneta projektų vadovė soneta.ivanove@lsu.lt +37069009914 Centriniai rūmai, 307
Kaušilienė Roberta projektų vadovė roberta.kausiliene@lsu.lt +37069009914 Centriniai rūmai, 307

Sporto ir laisvalaikio centras

Pavardė, Vardas Pareigos El. paštas Telefonas Pastatas, kabinetas
Ališauskas Juozas treneris juozas.alisauskas@lsu.lt Lengvosios atletikos maniežas, 216
Butautas Ramūnas treneris ramunas.butautas@lsu.lt Centriniai rūmai, 113
Čekanauskienė Audra vyr. specialistė audra.cekanauskiene@lsu.lt +37065859294 II rūmai, 309
Čižauskas Jonas treneris jonas.cizauskas@lsu.lt Lengvosios atletikos maniežas, 321
Deliautaitė Karolina specialistė karolina.deliautaite@lsu.lt +37065859294 II rūmai, 309
Dudėnienė Lolita trenerė lolita.dudeniene@lsu.lt +37068715951 III rūmai, 111
Guseinov Vusal treneris vusal.guseinov@lsu.lt II rūmai, 309
Intas Tomas administratorius tomas.intas@lsu.lt Lengvosios atletikos maniežas, 000
Jakubaitytė Indrė trenerė indre.jakubaityte@lsu.lt +37061540564 Centriniai rūmai, 105
Kemzūra Kęstutis treneris kestutis.kemzura@lsu.lt ,
Kepežinskas Algirdas treneris algirdas.kepezinskas@lsu.lt Centriniai rūmai, 206
Matuzevičienė Jolanta trenerė jolanta.matuzeviciene@lsu.lt Centriniai rūmai, 103
Miliauskas Tomas treneris tomas.miliauskas@lsu.lt II rūmai, 309
Muliuolis Augustas treneris augustas.muliuolis@lsu.lt +37062507091 II rūmai, 202
Norvilaitė Kornelija trenerė kornelija.norvilaite@lsu.lt +37064677232 III rūmai, 201
Pažėraitė Emilija trenerė emilija.pazeraite@lsu.lt +37068573883 II rūmai, 310
Simanavičienė Jolanta trenerė jolanta.simanaviciene@lsu.lt +37067126506 Centriniai rūmai, 203
Skujytė Austra trenerė austra.skujyte@lsu.lt II rūmai, 309
Statkevičienė Birutė trenerė birute.statkeviciene@lsu.lt +37037302666 II rūmai, 218

Sporto ir turizmo vadybos katedra

Pavardė, Vardas Pareigos El. paštas Telefonas Pastatas, kabinetas
Fominiene Vilija profesorė vilija.fominiene@lsu.lt +37069009941 III rūmai, 213
Andriukaitienė Regina lektorė dr. regina.andriukaitiene@lsu.lt +37069009944 III rūmai, 212b
Baubonytė Silvija asistentė silvija.baubonyte@lsu.lt Centriniai rūmai, 228
Deliautaitė Karolina asistentė karolina.deliautaite@lsu.lt +37065859294 II rūmai, 309
Eimontas Edvinas lektorius edvinas.eimontas@lsu.lt III rūmai,
Hoppen Beatričė asistentė beatrice.hoppen@lsu.lt III rūmai, 212
Jasinskas Edmundas profesorius edmundas.jasinskas@lsu.lt +37069009867 Centriniai rūmai, 210
Mejerytė-Narkevičienė Kristina lektorė kristina.mejeryte-narkeviciene@lsu.lt +37069009949 III rūmai, 212b
Mikalauskas Rimantas docentas rimantas.mikalauskas@lsu.lt +37069009946 III rūmai, 206
Simanavičius Artūras docentas arturas.simanavicius@lsu.lt III rūmai, 212b
Staškevičiūtė-Butienė Inga docentė inga.staskeviciute-butiene@lsu.lt +37069009856 Centriniai rūmai, 223
Švagždienė Biruta profesorė biruta.svagzdiene@lsu.lt +37069009942 III rūmai, 206
Ūsas Antanas lektorius antanas.usas@lsu.lt +37062627380 III rūmai, 212b
Valantinė Irena profesorė irena.valantine@lsu.lt +37069009885 Centriniai rūmai, 228

Sporto mokslo ir inovacijų institutas

Pavardė, Vardas Pareigos El. paštas Telefonas Pastatas, kabinetas
Kamandulis Sigitas vyr. mokslo darbuotojas sigitas.kamandulis@lsu.lt +37069009954 II rūmai, 408
Brazaitis Marius vyr. mokslo darbuotojas marius.brazaitis@lsu.lt II rūmai, 414
Čapskas Audrius inžinierius audrius.capskas@lsu.lt +37068640503 II rūmai, 203
Čekanauskaitė Agnė mokslo darbuotoja agne.cekanauskaite@lsu.lt II rūmai, 414
Cesanelli Leonardo jaunesn. mokslo darbuotojas leonardo.cesanelli@lsu.lt +37062596080 Reabilitacijos centras, 3
Česnaitienė Vida vyresn. mokslo darbuotoja vida.cesnaitiene@lsu.lt II rūmai, 209
Dainienė Daiva bendrosios praktikos specialistė daiva.dainiene@lsu.lt II rūmai, 415
Daukšaitė Gintarė jaunesn. mokslo darbuotoja gintare.dauksaite@lsu.lt +37064187705 II rūmai, 312
Degens Hans vyr. mokslo darbuotojas hans.degens@lsu.lt LSU II bendrabutis, 103
Eimantas Nerijus vyresn. mokslo darbuotojas nerijus.eimantas@lsu.lt II rūmai, 414
Emeljanovas Arūnas vyr. mokslo darbuotojas arunas.emeljanovas@lsu.lt +37065860074 III rūmai, 303
Fokin Andrej mokslo darbuotojas andrej.fokin@lsu.lt LSU I bendrabutis, 415
Jankauskienė Rasa vyr. mokslo darbuotoja rasa.jankauskiene@lsu.lt +37069009878 II rūmai, 209
Jeneckas Petras inžinierius petras.jeneckas@lsu.lt II rūmai, 203
Kairiūkštienė Živilė jaunesn. mokslo darbuotoja zivile.kairiukstiene@lsu.lt +37064681324 Lengvosios atletikos maniežas, 105
Kniubaitė Audinga mokslo darbuotoja audinga.kniubaite@lsu.lt +37069519894 II rūmai, 310
Levin Oron vyr. mokslo darbuotojas levin.oron@lsu.lt II rūmai, 202
Libnickienė Indrė specialistė indre.libnickiene@lsu.lt LSU I bendrabutis, 1
Lukonaitienė Inga mokslo darbuotoja inga.lukonaitiene@lsu.lt +37069009858 II rūmai, 409
Mamkus Gediminas vyresn. mokslo darbuotojas gediminas.mamkus@lsu.lt +37069009908 II rūmai, 202
Masiulis Nerijus vyr. mokslo darbuotojas nerijus.masiulis@lsu.lt +37069009908 II rūmai, 202
Mickevičienė Dalia vyresn. mokslo darbuotoja dalia.mickeviciene@lsu.lt +37069009872 Centriniai rūmai, 101a
Mickevičius Mantas vyresn. mokslo darbuotojas mantas.mickevicius@lsu.lt +37069009858 II rūmai, 409
Miežienė Brigita vyresn. mokslo darbuotoja brigita.mieziene@lsu.lt +37065859514 II rūmai, 209
Minderis Petras mokslo darbuotojas petras.minderis@lsu.lt LSU I bendrabutis, 1
Motiejūnaitė Kristina jaunesn. mokslo darbuotoja kristina.motiejunaite@lsu.lt +37065861357 Lengvosios atletikos maniežas, 204
Ng Kwok Researcher kwok.ng@lsu.lt Reabilitacijos centras, 000
Poderienė Kristina mokslo darbuotoja kristina.poderiene@lsu.lt +37065861357 Lengvosios atletikos maniežas, 204
Poderys Liudas vyr. mokslo darbuotojas liudas.poderys@lsu.lt +37069009969 Lengvosios atletikos maniežas, 205
Ratkevičius Aivaras vyr. mokslo darbuotojas aivaras.ratkevicius@lsu.lt +37069009974 LSU I bendrabutis, 101
Salatkaitė-Urbonė Saulė mokslo darbuotoja saule.urbone@lsu.lt +37068939498 Reabilitacijos centras, 3
Šatas Andrius mokslo darbuotojas andrius.satas@lsu.lt +37069009965 II rūmai, 414
Satkunskienė Danguolė vyresn. mokslo darbuotoja danguole.satkunskiene@lsu.lt +37068617424 II rūmai, 220 A
Skučas Kęstutis vyresn. mokslo darbuotojas kestutis.skucas@lsu.lt +37037320898 LSU I bendrabutis, TFV
Sniečkus Audrius mokslo darbuotojas audrius.snieckus@lsu.lt +37069009858 II rūmai, 409
Solianik Rima vyresn. mokslo darbuotoja rima.solianik@lsu.lt +37069009956 II rūmai, 413b
Štreimikienė Dalia vyr. mokslo darbuotoja dalia.streimikiene@lsu.lt +37061403424 Centriniai rūmai, 407
Trinkūnas Eugenijus mokslo darbuotojas eugenijus.trinkunas@lsu.lt +37065859610 Lengvosios atletikos maniežas, 104
Turauskas Gintaras selekcininkas gintaras.turauskas@lsu.lt ,
Venckūnas Tomas vyr. mokslo darbuotojas tomas.venckunas@lsu.lt +37061426621 LSU I bendrabutis, 1
Vveinhardt Jolita vyr. mokslo darbuotoja jolita.vveinhardt@lsu.lt +37069806668 II rūmai, -
Zuozienė Ilona-Judita mokslo darbuotoja ilona-judita.zuoziene@lsu.lt +37069009951 II rūmai, 218

Studijų departamentas

Pavardė, Vardas Pareigos El. paštas Telefonas Pastatas, kabinetas
Mickevičienė Dalia direktorė dalia.mickeviciene@lsu.lt +37069009872 Centriniai rūmai, 101a
Bagdonienė Sonata vyr. specialistė sonata.bagdoniene@lsu.lt +37069009875 Centriniai rūmai, 101
Demikytė Aira specialistė aira.demikyte@lsu.lt +37069009873 Centriniai rūmai, 101
Grigalavičienė Kristina psichologė kristina.grigalaviciene@lsu.lt +37067311563 II rūmai, 206
Kubilienė Gintarė vyr. specialistė gintare.kubiliene@lsu.lt +37069009874 Centriniai rūmai, 101
Kuzminskytė Indrė specialistė indre.kuzminskyte@lsu.lt +37061281605 Centriniai rūmai, 101
Mačėnaitė Oksana psichologė oksana.macenaite@lsu.lt +37065859624 LSU I bendrabutis, 04
Mickevičienė Jolita vyr. specialistė jolita.mickeviciene@lsu.lt +37067769495 Centriniai rūmai, 101A
Packevičiūtė Aušrinė specialistė ausrine.packeviciute@lsu.lt +37069009877 Centriniai rūmai, 101A
Paškevičienė Audronė specialistė audrone.paskeviciene@lsu.lt +37069009876 Centriniai rūmai, 101a

Sveikatinimo ir reabilitacijos katedra

Pavardė, Vardas Pareigos El. paštas Telefonas Pastatas, kabinetas
Stasiulis Arvydas profesorius arvydas.stasiulis@lsu.lt +37069009962 II rūmai, 404
Brazaitis Marius profesorius marius.brazaitis@lsu.lt II rūmai, 414
Čapkauskienė Sandrija docentė sandrija.capkauskiene@lsu.lt II rūmai, 413a
Čekanauskaitė Agnė lektorė dr. agne.cekanauskaite@lsu.lt II rūmai, 414
Daugė Goda asistentė goda.dauge@lsu.lt II rūmai, 220A
Drozdova-Statkevičienė Margarita lektorė dr. margarita.statkeviciene@lsu.lt +37069009866 Centriniai rūmai, 210
Dudonienė Vilma profesorė vilma.dudoniene@lsu.lt +37065859372 LSU I bendrabutis, 006a
Eimantas Nerijus lektorius dr. nerijus.eimantas@lsu.lt II rūmai, 414
Gužys Giedrius asistentas giedrius.guzys@lsu.lt II rūmai, 410
Juodžbalienė Vilma docentė vilma.juodzbaliene@lsu.lt +37065859432 LSU I bendrabutis, 6
Karpavičienė Aiva lektorė aiva.karpaviciene@lsu.lt II rūmai, 102
Katinė Anelė lektorė anele.katine@lsu.lt LSU I bendrabutis, 1
Kesminas Rolandas lektorius rolandas.kesminas@lsu.lt LSU I bendrabutis, 6
Kielė Dovilė lektorė dr. dovile.kiele@lsu.lt II rūmai, 413
Klavina Aija profesorė aija.klavina@lsu.lt Centriniai rūmai, 000
Knatauskaitė Justė asistentė juste.knatauskaite@lsu.lt +37069009923 Centriniai rūmai, 230
Lazauskienė Danguolė katedros administratorė danguole.lazauskiene@lsu.lt +37065861193 II rūmai, 220
Mamkus Gediminas docentas gediminas.mamkus@lsu.lt +37069009908 II rūmai, 202
Masiulis Nerijus profesorius nerijus.masiulis@lsu.lt +37069009908 II rūmai, 202
Mickevičienė Dalia docentė dalia.mickeviciene@lsu.lt +37069009872 Centriniai rūmai, 101a
Mikelionis Tadas asistentas tadas.mikelionis@lsu.lt +37069993921 Lengvosios atletikos maniežas, 103
Netz Yael research yael.netz@lsu.lt II rūmai, 202
Olechnovičienė Greta lektorė greta.olechnoviciene@lsu.lt +37065424216 LSU I bendrabutis, 006
Ostasevičienė Vida lektorė dr. vida.ostaseviciene@lsu.lt +37069009917 Neįgaliųjų reabilitacijos centras (Taikomosios fizinės veiklos), TFV
Packevičiūtė Aušrinė asistentė ausrine.packeviciute@lsu.lt +37069009877 Centriniai rūmai, 101A
Poderienė Kristina docentė kristina.poderiene@lsu.lt +37065861357 Lengvosios atletikos maniežas, 204
Pokvytytė Vaida lektorė vaida.pokvytyte@lsu.lt +37065860032 LSU I bendrabutis, 2
Požėrienė Jūratė profesorė jurate.pozeriene@lsu.lt +37069009862 Centriniai rūmai, 213
Pukėnas Kazimieras profesorius kazimieras.pukenas@lsu.lt +37065860116 II rūmai, 205
Pužas Kęstutis asistentas kestutis.puzas@lsu.lt +37069009866 Centriniai rūmai, 210
Ratkevičius Aivaras profesorius aivaras.ratkevicius@lsu.lt +37069009974 LSU I bendrabutis, 101
Šatas Andrius lektorius dr. andrius.satas@lsu.lt +37069009965 II rūmai, 414
Satkunskienė Danguolė profesorė danguole.satkunskiene@lsu.lt +37068617424 II rūmai, 220 A
Šilinė Ligita lektorė dr. ligita.siline@lsu.lt II rūmai, 304
Sipavičienė Saulė docentė saule.sipaviciene@lsu.lt +37069009886 II rūmai, 102
Skučas Kęstutis docentas kestutis.skucas@lsu.lt +37037320898 LSU I bendrabutis, TFV
Smalinskienė Alina profesorė alina.smalinskiene@lsu.lt LSU I bendrabutis, 1
Solianik Rima docentė rima.solianik@lsu.lt +37069009956 II rūmai, 413b
Stasiulė Loreta docentė loreta.stasiule@lsu.lt II rūmai, 220A
Vadopalas Kazys docentas kazys.vadopalas@lsu.lt II rūmai, 102
Venckūnas Tomas profesorius tomas.venckunas@lsu.lt +37061426621 LSU I bendrabutis, 1
Venckūnienė Kristina lektorė kristina.venckuniene@lsu.lt +37069009917 Neįgaliųjų reabilitacijos centras (Taikomosios fizinės veiklos), TFV
Vizbaraitė Daiva docentė daiva.vizbaraite@lsu.lt +37037302671 II rūmai, 419
Zachovajevas Pavelas docentas pavelas.zachovajevas@lsu.lt II rūmai, 209
Zachovajevienė Brigita lektorė dr. brigita.zachovajeviene@lsu.lt Centriniai rūmai, 15

Tarptautinių ryšių skyrius

Pavardė, Vardas Pareigos El. paštas Telefonas Pastatas, kabinetas
Čikotienė Irena vedėja irena.cikotiene@lsu.lt +37069009912 Centriniai rūmai, 231
Knatauskaitė Justė specialistė juste.knatauskaite@lsu.lt +37069009923 Centriniai rūmai, 230
Kukenys Tomas vyr. specialistas tomas.kukenys@lsu.lt +37069009921 Centriniai rūmai, 230

Treniravimo mokslo katedra

Pavardė, Vardas Pareigos El. paštas Telefonas Pastatas, kabinetas
Bradauskienė Kristina docentė kristina.bradauskiene@lsu.lt +37065860210 Centriniai rūmai, 217
Achramavičius Justas asistentas justas.achramavicius@lsu.lt II rūmai, 000
Aleksandravičienė Roma partnerystės docentė roma.aleksandraviciene@lsu.lt +37065859270 Centriniai rūmai, 205
Aleksandravičius Paulius partnerystės docentas paulius.aleksandravicius@lsu.lt +37062554483 Centriniai rūmai, 000
Ališauskas Juozas asistentas juozas.alisauskas@lsu.lt Lengvosios atletikos maniežas, 216
Bakienė Rima partnerystės docentė rima.bakiene@lsu.lt +37061828806 Centriniai rūmai, 203
Bartusevičius Dominykas asistentas dominykas.bartusevicius@lsu.lt Lengvosios atletikos maniežas, -
Bružas Vidas docentas vidas.bruzas@lsu.lt +37069009863 Centriniai rūmai, 211
Buliuolis Alfonsas docentas alfonsas.buliuolis@lsu.lt Lengvosios atletikos maniežas, 207
Burneikis Rolandas asistentas rolandas.burneikis@lsu.lt Centriniai rūmai,
Butautas Ramūnas partnerystės docentas ramunas.butautas@lsu.lt Centriniai rūmai, 113
Čekanauskienė Audra asistentė audra.cekanauskiene@lsu.lt +37065859294 II rūmai, 309
Conte Daniele profesorius daniele.conte@lsu.lt +37069009955 Centriniai rūmai, 109
Dudėnienė Lolita partnerystės docentė lolita.dudeniene@lsu.lt +37068715951 III rūmai, 111
Grigonienė Jolanta asistentė jolanta.grigoniene@lsu.lt +37069009910 Centriniai rūmai, 112
Ivanovė Soneta asistentė soneta.ivanove@lsu.lt +37069009914 Centriniai rūmai, 307
Juknelis Remigijus asistentas remigijus.juknelis@lsu.lt +37060023456 Centriniai rūmai, 0
Juodsnukis Antanas lektorius antanas.juodsnukis@lsu.lt II rūmai, 221
Kairaitis Ramutis partnerystės docentas ramutis.kairaitis@lsu.lt +37069932433 II rūmai, 311
Kamandulis Sigitas profesorius sigitas.kamandulis@lsu.lt +37069009954 II rūmai, 408
Karandienė Virginija asistentė virginija.karandiene@lsu.lt +37068232803 Centriniai rūmai, 000
Kazakevičius Rimas partnerystės lektorius rimas.kazakevicius@lsu.lt Lengvosios atletikos maniežas, 218
Kniubaitė Audinga lektorė dr. audinga.kniubaite@lsu.lt +37069519894 II rūmai, 310
Kreivytė Rasa docentė rasa.kreivyte@lsu.lt +37065860438 Centriniai rūmai, 109
Kristapavičius Edgaras asistentas edgaras.kristapavicius@lsu.lt Lengvosios atletikos maniežas, -
Liaugminas Saulius partnerystės lektorius saulius.liaugminas@lsu.lt +37037302664 Reabilitacijos centras, 201
Lukonaitienė Inga lektorė dr. inga.lukonaitiene@lsu.lt +37069009858 II rūmai, 409
Matulaitis Kęstutis docentas kestutis.matulaitis@lsu.lt +37067919290 II rūmai, 115
Memliukaitė Elena asistentė elena.memliukaite@lsu.lt +37061838330 LSU Biblioteka, Irklavimo bazė
Mickevičius Mantas docentas mantas.mickevicius@lsu.lt +37069009858 II rūmai, 409
Mockus Pranas docentas pranas.mockus@lsu.lt +37069009848 III rūmai, 103
Narakas Giedrius asistentas giedrius.narakas@lsu.lt Lengvosios atletikos maniežas, 204
Pajaujienė Simona docentė simona.pajaujiene@lsu.lt +37037302664 III rūmai, 201
Palionis Marius asistentas marius.palionis@lsu.lt II rūmai, 309
Pernigoni Marco asistentas marco.pernigoni@lsu.lt III rūmai, 303
Poderys Liudas profesorius liudas.poderys@lsu.lt +37069009969 Lengvosios atletikos maniežas, 205
Pravdinskienė Inga asistentė inga.pravdinskiene@lsu.lt +37065260095 II rūmai, 218
Putriūtė Vitalija asistentė vitalija.putriute@lsu.lt II rūmai,
Rėklaitienė Diana profesorė diana.reklaitiene@lsu.lt +37069009860 Centriniai rūmai, 213
Šilinskas Viktoras docentas viktoras.silinskas@lsu.lt +37065859610 Lengvosios atletikos maniežas, 207
Simanavičienė Jolanta lektorė jolanta.simanaviciene@lsu.lt +37067126506 Centriniai rūmai, 203
Skyrienė Valentina lektorė valentina.skyriene@lsu.lt +37069009953 II rūmai, 218
Sniečkus Audrius docentas audrius.snieckus@lsu.lt +37069009858 II rūmai, 409
Sokolovas Genadijus partnerystės profesorius genadijus.sokolovas@lsu.lt +37065860210 Centriniai rūmai, Colorado Springs
Stanislovaitienė Jūratė docentė jurate.stanislovaitiene@lsu.lt +37068626255 Centriniai rūmai, 210
Stasiulevičienė Loreta asistentė loreta.stasiuleviciene@lsu.lt Centriniai rūmai, 205
Statkevičienė Birutė asistentė birute.statkeviciene@lsu.lt +37037302666 II rūmai, 218
Streckis Vytautas profesorius vytautas.streckis@lsu.lt +37065860368 II rūmai, 205
Treigienė Milda asistentė milda.treigiene@lsu.lt +37069009887 III rūmai, 201
Treigytė Viktorija asistentė viktorija.treigyte@lsu.lt +37069964989 II rūmai, 312
Volungevičius Gintautas lektorius dr. gintautas.volungevicius@lsu.lt +37069009879 III rūmai, 102
Zaičenkovienė Kristina partnerystės docentė kristina.zaicenkoviene@lsu.lt Centriniai rūmai, 205
Zuoza Aurelijus Kazys lektorius dr. aurelijus.zuoza@lsu.lt +37065861021 Centriniai rūmai, 204
Zuozienė Ilona-Judita docentė ilona-judita.zuoziene@lsu.lt +37069009951 II rūmai, 218

Žinių ir inovacijų perdavimo departamentas

Pavardė, Vardas Pareigos El. paštas Telefonas Pastatas, kabinetas
Vengalė Aida direktorė aida.vengale@lsu.lt +37069009911 Centriniai rūmai, 112
Grigonienė Jolanta tęstinių studijų koordinatorė jolanta.grigoniene@lsu.lt +37069009910 Centriniai rūmai, 112
Lendraitis Vitas mokslinių tyrimų plėtros vadovas vitas.lendraitis@lsu.lt +37069009964 II rūmai, 212
Visagurskienė Kristina specialistė kristina.visagurskiene@lsu.lt +37069009910 Centriniai rūmai, 112

Žmogiškųjų išteklių ir strateginio valdymo departamentas

Pavardė, Vardas Pareigos El. paštas Telefonas Pastatas, kabinetas
Staškevičiūtė-Butienė Inga direktorė inga.staskeviciute-butiene@lsu.lt +37069009856 Centriniai rūmai, 223
Bartulienė Vita viešųjų pirkimų specialistė vita.bartuliene@lsu.lt +37068607357 Centriniai rūmai, 229
Kuzmienė Aurelija archyvarė aurelija.kuzmiene@lsu.lt +37065859390 Centriniai rūmai, 302
Pomeckienė Vilma referentė vilma.pomeckiene@lsu.lt +37069009861 Centriniai rūmai, 213
Sinkevičienė Rasa specialistė rasa.sinkeviciene@lsu.lt +37069009857 Centriniai rūmai, 223
Strazdas Mykolas pirkimų specialisto padėjėjas mykolas.strazdas@lsu.lt +37069335227 Centriniai rūmai, 229
Valasevičius Saulius vyr. juriskonsultas saulius.valasevicius@lsu.lt Centriniai rūmai, 228
Žukauskė Živilė kokybės ir strategijos stebėsenos specialistė zivile.zukauske@lsu.lt +37069009916 Centriniai rūmai, 307