Mokymai treneriams ir instruktoriams

Daugiau informacijos:
Jolanta Grigonienė,  el. paštas jolanta.grigoniene@lsu.lt, tel. 8 690 09910

Mokymų programa Įgyjamos kompetencijos Mokymų trukmė (metai) Mokymų apimtis (akad. val.) Mokymų kaina (EUR)
Skirta asmenims, turintiems aukštąjį išsilavinimą, tačiau neįgijusiems sporto studijų krypties arba krypčių grupės kvalifikacinio laipsnio arba nebaigusiems fizinio aktyvumo mokytojų rengimo studijų programos ir neįgijusiems atitinkamos kvalifikacijos arba jai lygiavertės aukštojo mokslo kvalifikacijos, aukšto meistriškumo sporto specialisto kompetencijoms įgyti

 

Aukšto meistriškumo sporto specialistas

Kviečiame registruotis į mokymus, kurie vyks nuo 2022 m. rugpjūčio 26 d.)

1,5 1400 2660
Skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, aukšto meistriškumo sporto instruktoriaus kompetencijoms įgyti

 

Aukšto meistriškumo sporto instruktorius

Kviečiame registruotis į mokymus, kurie vyks nuo 2022 m. rugpjūčio 26 d.)

 

1 1000 2970
Skirta asmenims, turintiems aukštąjį išsilavinimą, tačiau neįgijusiems sporto studijų krypties arba krypčių grupės kvalifikacinio laipsnio arba nebaigusiems fizinio aktyvumo mokytojų rengimo studijų programos ir neįgijusiems atitinkamos kvalifikacijos arba jai lygiavertės aukštojo mokslo kvalifikacijos, fizinio aktyvumo specialisto kompetencijoms įgyti

 

 

Fizinio aktyvumo specialistas
(Asmeninis treneris)

Kviečiame registruotis į mokymus, kurie vyks nuo 2022 m. rugpjūčio 26 d.)

 

1,5 1400 2205
Skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, fizinio aktyvumo instruktoriaus kompetencijoms įgyti Fizinio aktyvumo instruktorius
 Kviečiame registruotis į mokymus, kurie vyks nuo 2022 m. rugpjūčio 26 d.) 
1 1000 1700

Mokymų sąlygos

Kontaktinės paskaitos vyks du kartus per mėnesį (kas antrą savaitgalį) – penktadieniais ir šeštadieniais. Kitos valandos – savarankiškas mokymasis nuotoliniu būdu.

Būtina išankstinė registracija mokymams, kurie vyks nuo 2022 m. rugpjūčio 26 d. Registracijos forma čia
Registruojantis reikia sumokėti 50 € mokestį:
Lietuvos sporto universitetas
AB SEB LT04 7044 0600 0332 5574, įmokos kodas 006
Mokėjimo paskirtis – Mokymų registracijos mokestis, vardas, pavardė asmens, kuris dalyvaus mokymuose.
Registracijos mokestis bus įskaičiuotas į kursų kainą. Mokestis negrąžinamas.

 

Papildoma informacija

Jei asmuo dalyvavo tarptautiniame kvalifikacijos tobulinimo renginyje, mokymai pripažįstami tinkamais teisei dirbti fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto specialistu įgyti tik tuo atveju, jei baigtų mokymų akademinių valandų skaičius sutampa su nurodytomis aukštosios mokyklos ir mokymų programų turinys atitinka nustatytus reikalavimus.

Jei asmuo turi įgijęs formaliuoju ir neformaliuoju būdu dalį mokymų programos turinyje esamų dalykų kompetencijų, rezultatai gali būti įskaityti aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Baigus mokymus įgytos kompetencijos tobulinamos:

  • Aukšto meistriškumo sporto specialistas – mažiausiai 96 mokymų valandos per 5 metus;
  • Fizinio aktyvumo sporto specialistas – mažiausiai 96 mokymų valandos per 5 metus;
  • Aukšto meistriškumo sporto instruktorius – mažiausiai 96 mokymų valandos per 5 metus;
  • Fizinio aktyvumo instruktorius – mažiausiai 96 mokymų valandos per 5 metus.

Įgytos kompetencijos tobulinamos savarankiškai, dalyvaujant nacionalinio ar tarptautinio lygio mokymuose, seminaruose, kursuose, mokslinėse konferencijose šiomis temomis: neformalusis ugdymas, anatomija, sporto edukologija, sporto didaktika, sporto psichologija, judesių fiziologija (kineziologija), judesių biomechanika, sporto biochemija, sporto medicina, sporto sociologija, sporto filosofija, sporto istorija, sporto vadyba, sporto komunikacija, sportininkų reabilitacija, sportininkų mityba, sporto srities teisinis reglamentavimas, sporto etika.

Asmuo, kuris tobulino įgytas kompetencijas, turi turėti nurodytų mokymų baigimą patvirtinančius dokumentus.

Su mokymais susiję dokumentai: