Fiziniams asmenims

Asmuo, norėdamas gauti mokamą  paslaugą, turi:

 1. informuoti el. laišku arba paskambinti Sporto mokslo ir inovacijų instituto registratoriui, kuris:
  1. supažindina su LSU mokslinių padalinių paslaugų teikimo kainomis patvirtintomis Rektoriaus 2020-12-30 įsakymu Nr. 201/B;
  2. surašo asmens duomenis;
  3. užregistruoja registracijos žurnale;
  4. nurodo paslaugos (-ų) atlikimo laiką.
 2. Asmuo nukreipiamas sumokėti pinigus už pageidaujamas gauti paslaugas. Pinigai už mokamas paslaugas sumokami į 3 punkte nurodytą banko sąskaitą per 5 dienas nuo registracijos dienos pagal nustatytas paslaugų kainas.
 3. Pavedime nurodoma: Gavėjas – Lietuvos sporto universitetas; Gavėjo kodas – 111951530; Gavėjo sąskaita – LT04 7044 0600 0332 5574; Mokėjimo paskirtis – mokamos paslaugos; Registracijos numeris.
 4. Asmuo, atvykęs gauti sutartą paslaugą, registratoriui pateikia:
  1. mokamų paslaugų apmokėjimo pavedimo kopiją;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  3. užpildo nustatytos formos Asmens sutikimą.
 5. Pagal mokamų paslaugų apskaitos lapą fiziniam asmeniui, patvirtinantį paslaugos atlikimą, ir apmokėjimo dokumentą, LSU Ekonomikos ir finansų skyriuje išrašoma sąskaita-faktūra.
 6. Mokamos paslaugos atliekamos du kartus per mėnesį:

Pirmą mėnesio penktadienį nuo 9 – 16 val.
Trečia mėnesio penktadienį nuo 9 – 16 val.

Vitas Lendraitis
Mokslinių tyrimų plėtros vadovas
El. paštas: vitas.lendraitis@lsu.lt
Tel.: +370 612 20330