Profesinė sąjunga

Lietuvos sporto universiteto profesinė sąjunga yra savarankiška, savanoriška, nepartinė organizacija, vienijanti Universiteto darbuotojus darbo, profesiniu, socialiniu ir kito bendrumo pagrindu.

Profesinės sąjungos nariais gali būti visi Universiteto darbuotojai, išskyrus darbdavį ar jo įgaliotą atstovą, dirbantys pagal darbo sutartį, pripažįstantys šiuos įstatus ir mokantys nario mokestį.

 

Profesinės sąjungos komiteto nariai:

PRAŠYMŲ FORMOS