Studentams

Studentų mobilumo galimybės

Studentų mainai vyksta tarp Erasmus+ programos šalių bei tarp šalių partnerių.

Erasmus+ partneriai / Erasmus+ partneriai už ES ribų.

Studijų mobilumas – minimali studijų mobilumo trukmė – ne trumpiau nei 3 mėn. Per vienerius mokslo metus dalinėms studijoms išvykstantis studentas privalo surinkti 60 ECTS kreditų (30 ECTS kreditų per semestrą) arba mažiau, suderinus studijų planą su programos direktoriumi.

Praktikos mobilumas – minimali praktikos mobilumo trukmė – ne trumpiau nei 2 mėn (doktorantūros studentams – ne trumpiau 5 dienos). Galima vykti ir vasaros laikotarpiu.

Absolvento praktika. Tai absolvento praktinis mokymasis užsienio institucijoje pagal priimančiosios institucijos ir absolvento suderintą planą. Praktikos užduotys turi atitikti sėkmingai baigtos studijų programos kompetencijas. Absolventas Erasmus+ atrankoje turi dalyvauti studijų metu (paskutiniame kurse) ir turėti priimančios institucijos sutikimo laišką iki diplomo gavimo datos. Praktiką užsienyje absolventai turi atlikti per 12 mėn. nuo diplomo gavimo datos.

Trumpalaikis mobilumas – dalyvavimas intensyviose programose ar kursuose, kurie įprastai vyksta 1-2 savaites užsienio institucijoje. Jeigu intensyvi programa sudaryta iš nuotolinio ir kontaktinio mokymo užsienio institucijoje, tai stipendija mokama tik už fizinį mobilumą užsienyje.

Vienai studijų pakopai iš viso skiriama 12 mobilumo mėnesių, pavyzdžiui, galima vykti du kartus studijoms po 5 mėnesius ir vieną kartą 2 mėnesių praktikai. Studijų ir praktikų mobilumas turi būti suderintas per akademinius mokslo metus (rugsėjo 1 d.  – birželio 30 d.).

Mobilumo atranka

Atrankoje gali dalyvauti studentai iki dalinių studijų ar praktikos užsienyje pradžios baigę bent vieną pagrindinių studijų kursą (išskyrus magistro ir daktaro laipsnio siekiančius studentus). Taip pat neturintys akademinių bei finansinių skolų Universitetui.

Studentai, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, iki nustatyto termino turi pateikti prašymą bei motyvacinį laišką Universiteto informacinėje sistemoje (is.lsu.lt). Visa informacija pateikiama Universiteto puslapyje (KONKURSAI)  ir siunčiama elektroniniu paštu. Atrankos įprastai vyksta rudens (rugsėjo-spalio mėn.) ir pavasario (vasario-kovo mėn.) semestruose*.

*Prašymą vykimui praktikai galima teikti visus akademinius metus.

Vykstant į užsienį studijoms, reikia atkreipti dėmesį į pasirinktos institucijos siūlomų modulių sąrašą ir jų suderinamumą su LSU studijų moduliais. Taip pat įvertinti pasirinktos studijų ar praktikos mobilumo šalies ekonominį lygį, nes Erasmus+ stipendija skiriama dalinai padengti mobilumo išlaidas: t.y. kelionės, draudimo bei pragyvenimo išlaidas, tačiau gali nepadengti visų išlaidų užsienyje.

Mobilumo etapai

Studentų mainų koordinatorė informuoja atrinktus studentus apie tolesnius mobilumo žingsnius.

Prieš mobilumą

  1. Suderinti studijų užsienyje planą su LSU studijų programos direktoriumi (praktikos planą – ir su praktikos vadovu).
  2. Laiku teikti paraišką užsienio institucijoje.
  3. Pasirūpinti sveikatos (praktikos atveju – ir civiliniu bei nuo nelaimingų atsitikimų) draudimu.
  4. Pasirašyti finansinius ir kitus reikalingus dokumentus.
  5. Atlikti anglų ar kitos užsienio kalbos testą (nuoroda testo atlikimui siunčiama el. paštu).

Mobilumo metu

  1. Informuoti studentų mainų koordinatorę atsiradus modulių pasikeitimui užsienio institucijoje.
  2. Informuoti studentų mainų koordinatorę likus ne mažiau vienam mėnesiui iki dalinių studijų pabaigos norint pratęsti studijas (tik išvykusiems rudens semestre).

Po mobilumo

  1. Studentų mainų koordinatorei pristatyti mobilumo laikotarpio patvirtinimą bei akademinę pažymą apie išlaikytus egzaminus su įvertinimais.
  2. Pakartotinai atlikti anglų ar kitos užsienio kalbos testą.
  3. Užpildyti Erasmus+ internetinės apklausos anketą (nuoroda anketos pildymui siunčiama el. paštu).

Studentų patirtis su Erasmus