Mokslas

Lietuvos sporto universitetas – atviras Europos universitetas, nuolat kuriantis ir teikiantis naujausiais moksliniais tyrimais bei technologijomis grįstas visų pakopų studijų ir tęstinio mokymo programas.
Lietuvos sporto universiteto mokslinės veiklos organizavimą, administravimą, mokslinių tyrimų planavimą, vykdymą ir atsiskaitymą už juos nustato Mokslinės veiklos reglamentas.