Projektinė veikla

LSU projektinė veikla plėtojama įgyvendinant nacionalinio ir tarptautinio lygmens projektus, orientuotus į infrastruktūros bei studijų procesų gerinimą, mokslinius tyrimus bei kvalifikacijos tobulinimą. Universitetas koordinatoriaus ir/ar partnerio teisėmis dalyvauja programoje Erasmus+, Šiaurės ir Baltijos šalių tarptautinėje bendradarbiavimo programoje Nordplus bei kitose tarptautinėse mokslinių tyrimų programose. Universiteto mokslininkai įgyvendina įvairius Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projektus, administruojamus Lietuvos mokslo tarybos, Centrinės projektų valdymo agentūros, Europos socialinio fondo agentūros bei Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros. Universitetas naudojasi Švietimo mainų paramos fondo ir Centrinės projektų valdymo agentūros kuruojamo sporto rėmimo fondo galimybėmis, siekiant didinti fizinį aktyvumą. Bendruomenė plačiai naudojasi ir kitomis siūlomomis Švietimo mainų pramos fondo, Lietuvos mokslo tarybos, ministerijų (Švietimo, mokslo ir sporto ministerija; Sveikatos apsaugos ministerija) bei kitų institucijų teikiamomis galimybėmis įgyvendinti projektines idėjas. Projektinėje veikloje Universitetas bendradarbiauja su partneriais – verslo įmonėmis ir kitomis aukštojo mokslo institucijomis.

Europos socialinis fondas
Sanglaudos fondas
Europos regioninės plėtros fondas