Projektinė veikla

LSU projektinė veikla plėtojama įgyvendinant nacionalinio ir tarptautinio lygmens projektus, orientuotus į infrastruktūros bei studijų procesų gerinimą ir mokslinius tyrimus. Pagrindiniai  mokslo tyrimų finansavimo šaltiniai Lietuvoje yra Lietuvos mokslo tarybos kuruojami mokslininkų grupių, nacionalinių programų ir mokslininkų vizitų projektai, ES struktūrinio fondo ir Švietimo ir mokslo ministerijos projektai. Tarptautinius mokslo projektus remia Europos diabeto tyrimų fondas, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (Eureka), Europos Komisija (Erasmus+). LSU dalyvauja tarptautinėse edukacinėse programose, kurios skatina tarptautinį bendradarbiavimą su Europos šalių aukštojo mokslo institucijomis ir kitomis organizacijomis. Pagrindiniai infrastruktūros plėtros finansavimo šaltiniai yra ES struktūrinio fondo, Kūno kultūros ir sporto departamento fondo bei Lietuvos Aplinkos apsaugos ir investicijų fondo kuruojamos programos, Švietimo ir mokslo ministerijos skiriamos valstybės kapitalo investicijos. Projektinėje veikloje LSU bendradarbiauja su partneriais – verslo įmonėmis ir kitomis aukštojo mokslo institucijomis.