Studijų kalendorius ir tvarkaraščiai

2022–2023 m. m. studijų kalendorius

Rudens semestras 2022 m. rugsėjo 1 d. – 2023 m. sausio 27 d.

I pakopai užsiėmimų tvarkaraštis planuojamas nuo rugsėjo 5 d.;

II pakopai užsiėmimų tvarkaraštis planuojamas nuo rugsėjo 19 d.

Kalėdų atostogos 2022 m. gruodžio 24 d. – 2023 m. sausio 2 d.
Galutinių egzaminų laikymas 2023 m. sausio 3 – 25 d.
Egzaminų perlaikymas 2023 m. sausio 26 – 27 d.
Pavasario semestras 2023 m. vasario 1 d. – birželio 30 d.

I ir II pakopoms užsiėmimų tvarkaraštis planuojamas nuo sausio 30 d.

Velykų atostogos 2023 m. balandžio 10 – 16 d.
Galutinių egzaminų laikymas 2023 m. gegužės 29 – birželio 30 d.
Vasaros atostogos* 2023 m. liepos 1 – rugpjūčio 31 d.
Egzaminų perlaikymas 2023 m. birželio 26 – 30 d.

*Vasaros metu studentams turi būti skiriamos ne trumpesnės kaip vieno mėnesio nepertraukiamos atostogos. Studijų programoje numatytais atvejais studentams ir ne semestro metu gali būti organizuojama praktika.

Ištestinių studijų kalendorinis planas 2022-2023 m.m.

Rudens semestro praktikos grafikas 2022-2023 m. m.

Pavasario semestras praktikos grafikas 2022 -2023 m. m.

STUDIJŲ TVARKARAŠČIAI

Vadovaujantis Lietuvos sporto universiteto studijų reglamento, patvirtinto 2015 m. sausio 15 d. LSU senato posėdyje (protokolo Nr. 2):
4.5.3 punktu rektoriaus įgaliotas administracijos atstovas pagal patvirtintus studijų planus sudaro tvarkaraštį ir paskelbia jį ne vėliau kaip 10 dienų iki semestro pradžios;
4.5.7 punktu pirmosios ir antrosios pakopos studijų galutinių egzaminų tvarkaraščius atsižvelgiant į dėstytojo bei studentų susitarimus sudaro rektoriaus įgaliotas administracijos atstovas. Juos paskelbia ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki sesijos pradžios:
4.5.7.1. Egzaminui pasirengti ir laikyti turi būti skiriama ne mažiau kaip trys dienos.

AKADEMINIAI UŽSIĖMIMAI

Visų pakopų, nuolatinių ir ištęstinių studijų programų akademiniai užsiėmimai vykdomi tokiu laiku:

  • pirmas užsiėmimas  – 8.30 val.
  • antras užsiėmimas – 10 val.
  • trečias užsiėmimas – 11.30 val.
  • ketvirtas užsiėmimas – 13 val.
  • penktas užsiėmimas – 14.30 val.
  • šeštas užsiėmimas – 16 val.
  • septintas užsiėmimas – 17.30 val.
  • aštuntas užsiėmimas – 19 val.

2022–2023 m. m. rudens ir pavasario semestro užsiėmimų tvarkaraštį galėsite rasti prisijungę prie LSU informacinės sistemos paspaudę šią nuorodą.

2022–2023 m. m. studijų kalendorius

Studijų savaitė Rudens semestras Pavasario semestras
 1 savaitė Rugsėjo 5–11 d. Sausio 30 – vasario 5 d.
2 savaitė Rugsėjo 12–18 d. Vasario 6–12 d.
3 savaitė Rugsėjo 19–25 d. Vasario 13–19 d.
4 savaitė Rugsėjo 26– spalio 2 d. Vasario 20–26 d.
5 savaitė Spalio 3– 9 d. Vasario 27– kovo 5 d.
6 savaitė Spalio 10–16 d. Kovo 6–12 d.
7 savaitė Spalio 17–23 d. Kovo 13–19 d.
8 savaitė Spalio 24–30 d. Kovo 20–26 d.
9 savaitė Spalio 31– lapkričio 6 d. Kovo 27– balandžio 2 d.
 10 savaitė Lapkričio 7–13 d. Balandžio 3–9 d.
 11 savaitė Lapkričio 14–20 d. Šv. Velykų atostogos
 12 savaitė Lapkričio 21–27 d. Balandžio 17–23 d.
 13 savaitė Lapkričio 28– gruodžio 4 d. Balandžio 24– 30 d.
 14 savaitė Gruodžio 5 – 11  d. Gegužės 1–7 d.
15 savaitė Gruodžio 12–18 d. Gegužės 8–14 d.
16 savaitė Gruodžio 19–23 d. Gegužės 15–21 d.
17 savaitė Gegužės 22– 28 d.