Studijų kalendorius ir tvarkaraščiai

2020–2021 m. m. studijų kalendorius

Rudens semestras 2020 m. rugsėjo 1 d.–2021 m. sausio 31 d.
Kalėdų atostogos 2020 m. gruodžio 24 d.–2021 m. sausio 2 d.
Galutinių egzaminų laikymas 2021 m. sausio 4–29 d.
Egzaminų perlaikymas 2021 m. sausio 28–29 d.
Pavasario semestras 2021 m. vasario 1–birželio 30 d.
Velykų atostogos 2021 m. balandžio 05–11 d.
Galutinių egzaminų laikymas 2021 m. gegužės 31– birželio 28 d.
Vasaros atostogos* 2021 m. liepos 1–rugpjūčio 31 d.
Egzaminų perlaikymas 2021 m. birželio 29–30 d.

*Vasaros metu studentams turi būti skiriamos ne trumpesnės kaip vieno mėnesio nepertraukiamos atostogos. Studijų programoje numatytais atvejais studentams ir ne semestro metu gali būti organizuojama praktika.

Ištestinių studijų kalendorinis planas 2020-2021 m. m_

STUDIJŲ TVARKARAŠČIAI

Vadovaujantis Lietuvos sporto universiteto studijų reglamento, patvirtinto 2015 m. sausio 15 d. LSU senato posėdyje (protokolo Nr. 2):
4.5.3 punktu rektoriaus įgaliotas administracijos atstovas pagal patvirtintus studijų planus sudaro tvarkaraštį ir paskelbia jį ne vėliau kaip 10 dienų iki semestro pradžios;
4.5.7 punktu pirmosios ir antrosios pakopos studijų galutinių egzaminų tvarkaraščius atsižvelgiant į dėstytojo bei studentų susitarimus sudaro rektoriaus įgaliotas administracijos atstovas. Juos paskelbia ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki sesijos pradžios:
4.5.7.1. Egzaminui pasirengti ir laikyti turi būti skiriama ne mažiau kaip trys dienos.

AKADEMINIAI UŽSIĖMIMAI

Visų pakopų, nuolatinių ir ištęstinių studijų programų akademiniai užsiėmimai vykdomi tokiu laiku:

 • pirmas užsiėmimas  – 8.30 val.
 • antras užsiėmimas – 10 val.
 • trečias užsiėmimas – 11.30 val.
 • ketvirtas užsiėmimas – 13 val.
 • penktas užsiėmimas – 14.30 val.
 • šeštas užsiėmimas – 16 val.
 • septintas užsiėmimas – 17.30 val.
 • aštuntas užsiėmimas – 19 val.

2020–2021 m. m. rudens ir pavasario semestro užsiėmimų tvarkaraštį galėsite rasti prisijungę prie LSU informacinės sistemos paspaudę šią nuorodą.

2020–2021 m. m. studijų kalendorius

Studijų savaitė Rudens semestras Pavasario semestras
 1 savaitė Rugsėjo 1–6 d. Vasario 1–7 d.
2 savaitė Rugsėjo 7–13 d. Vasario 8–14 d.
3 savaitė Rugsėjo 14–20 d. Vasario 15–21 d.
4 savaitė Rugsėjo 21–27 d. Vasario 22–28 d.
5 savaitė Rugsėjo 28– spalio 4 d. Kovo 1–7 d.
6 savaitė Spalio 5–11 d. Kovo 8–14 d.
7 savaitė Spalio 12–18 d. Kovo 15–21 d.
8 savaitė Spalio 19–25 d. Kovo 22–28 d.
9 savaitė Spalio 26–lapkričio 1 d. Kovo 29– balandžio 4 d.
 10 savaitė Lapkričio 2–8 d. Šv. Velykų atostogos
 11 savaitė Lapkričio 9–15 d. Balandžio 12-18 d.
 12 savaitė Lapkričio 16–22 d. Balandžio 19 – 25 d.
 13 savaitė Lapkričio 23–29 d. Balandžio 26–gegužės 2 d.
 14 savaitė Lapkričio 30 -gruodžio 6 d. Gegužės 3–9 d.
15 savaitė Gruodžio 7–13 d. Gegužės 10–16 d.
16 savaitė Gruodžio 14–20 d. Gegužės 17–23 d.
17 savaitė Gegužės 24– 30 d.

2020–2021 m. m. rudens semestro pradžia

 • Pirmosios pakopos nuolatinių studijų I kurso studentams rugsėjo 9 d. mokslo ir žinių dienos šventė;
 • Pirmosios pakopos nuolatinių studijų I kurso studentams rugsėjo 10 – 11 d. įvadinės dienos;
 • Pirmosios pakopos nuolatinių studijų I kurso studentams studijų pradžia rugsėjo 14 d.;
 • Pirmosios pakopos nuolatinių studijų II, III ir IV kurso studentams studijų pradžia rugsėjo 1 d.;
 • Antrosios pakopos nuolatinių studijų I ir II kurso studentams studijų pradžia rugsėjo 14 d.;
 • Pirmosios ir antrosios pakopos ištestinių studijų visų kursų studentai studijas pradeda pagal ištęstinių studijų kalendorinį planą 2020 -2021 m.m.

 

2020–2021 m. m. pavasario semestro pradžia

 • Pirmosios ir antrosios pakopos nuolatinių studijų visų kursų studentams studijų pradžia vasario 1 d.;
 • Pirmosios ir antrosios pakopos ištestinių studijų visų kursų studentai studijas pradeda pagal ištęstinių studijų kalendorinį planą 2020 -2021 m.m.