Studijų kalendorius ir tvarkaraščiai

2019–2020 m. m. studijų kalendorius

Rudens semestras 2019 m. rugsėjo 1 d.–2020 m. sausio 31 d.
Kalėdų atostogos 2019 m. gruodžio 24 d.–2020 m. sausio 2 d.
Galutinių egzaminų laikymas 2020 m. sausio 3–29 d.
Egzaminų perlaikymas 2020 m. sausio 30–31 d.
Pavasario semestras 2020 m. vasario 1–birželio 30 d.
Velykų atostogos 2020 m. balandžio 13–19 d.
Galutinių egzaminų laikymas 2020 m. birželio 3–26 d.
Vasaros atostogos* 2020 m. liepos 1–rugpjūčio 31 d.
Egzaminų perlaikymas 2020 m. birželio 29–30 d.

*Vasaros metu studentams turi būti skiriamos ne trumpesnės kaip vieno mėnesio nepertraukiamos atostogos. Studijų programoje numatytais atvejais studentams ir ne semestro metu gali būti organizuojama praktika.

Istestiniu studiju kalendorinis planas 2019-2020 m. m_
Išlyginamųjų studijų tvarkaraštis 2019–2020 m. m. rudens semestrui

STUDIJŲ TVARKARAŠČIAI

Vadovaujantis Lietuvos sporto universiteto studijų reglamento, patvirtinto 2015 m. sausio 15 d. LSU senato posėdyje (protokolo Nr. 2):
4.5.3 punktu rektoriaus įgaliotas administracijos atstovas pagal patvirtintus studijų planus sudaro tvarkaraštį ir paskelbia jį ne vėliau kaip 10 dienų iki semestro pradžios;
4.5.7 punktu pirmosios ir antrosios pakopos studijų galutinių egzaminų tvarkaraščius atsižvelgiant į dėstytojo bei studentų susitarimus sudaro rektoriaus įgaliotas administracijos atstovas. Juos paskelbia ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki sesijos pradžios:
4.5.7.1. Egzaminui pasirengti ir laikyti turi būti skiriama ne mažiau kaip trys dienos.

AKADEMINIAI UŽSIĖMIMAI

Visų pakopų, nuolatinių ir ištęstinių studijų programų akademiniai užsiėmimai vykdomi tokiu laiku:

  • pirmas užsiėmimas  – 8.30 val.
  • antras užsiėmimas – 10 val.
  • trečias užsiėmimas – 11.30 val.
  • ketvirtas užsiėmimas – 13 val.
  • penktas užsiėmimas – 14.30 val.
  • šeštas užsiėmimas – 16 val.
  • septintas užsiėmimas – 17.30 val.
  • aštuntas užsiėmimas – 19 val.

2019–2020 m. m. rudens semestro paskaitų tvarkaraštį galėsite rasti prisijungę prie LSU informacinės sistemos paspaudę šią nuorodą.

2019–2020 m. m. studijų kalendorius

Studijų savaitė Rudens semestras Pavasario semestras
 1 savaitė Rugsėjo 2–8 d. Vasario 3–9 d.
2 savaitė Rugsėjo 9–15 d. Vasario 10–16 d.
3 savaitė Rugsėjo 16–22 d. Vasario 17–23 d.
4 savaitė Rugsėjo 23–29 d. Vasario 24–kovo 1 d.
5 savaitė Rugsėjo 30– spalio 6 d. Kovo 2–8 d.
6 savaitė Spalio 7–13 d. Kovo 9–15 d.
7 savaitė Spalio 14–20 d. Kovo 16–22 d.
8 savaitė Spalio 21–27 d. Kovo 23–29 d.
9 savaitė Spalio 28–lapkričio 3 d. Kovo 30– balandžio 5 d.
 10 savaitė Lapkričio 4–10 d. Balandžio 6–12 d.
 11 savaitė Lapkričio 11–17 d. Šv. Velykų atostogos
 12 savaitė Lapkričio 18–24 d. Balandžio 20 – 26 d.
 13 savaitė Lapkričio 25– gruodžio 1 d. Balandžio 27–gegužės 3 d.
 14 savaitė Gruodžio 2–8 d. Gegužės 4–10 d.
15 savaitė Gruodžio 9–15 d. Gegužės 11–17 d.
16 savaitė Gruodžio 16–22 d. Gegužės 18–24 d.
17 savaitė Gruodžio 23-29 d. Gegužės 25– 31 d.