Studijų kalendorius ir tvarkaraščiai

2023–2024 m. m. studijų kalendorius

Rudens semestras 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2024 m. sausio 31 d.I pakopai užsiėmimų tvarkaraštis planuojamas nuo rugsėjo 4 d.;

II pakopai užsiėmimų tvarkaraštis planuojamas nuo rugsėjo 18 d.

Kalėdų atostogos 2023 m. gruodžio 24 d. – 2024 m. sausio 2 d.
Galutinių egzaminų laikymas 2024 m. sausio 3 – 26 d.
Egzaminų perlaikymas 2024 m. sausio 29 – 31 d.
Pavasario semestras 2024 m. vasario 1 d. – birželio 30 d.I ir II pakopoms užsiėmimų tvarkaraštis planuojamas nuo vasario 5 d.
Velykų atostogos 2024 m. balandžio 1 – 7 d.
Galutinių egzaminų laikymas 2024 m. birželio 3 – birželio 21 d.
Vasaros atostogos* 2024 m. liepos 1 – rugpjūčio 31 d.
Egzaminų perlaikymas 2024 m. birželio 25 – 28 d.

*Vasaros metu studentams turi būti skiriamos ne trumpesnės kaip vieno mėnesio nepertraukiamos atostogos. Studijų programoje numatytais atvejais studentams ir ne semestro metu gali būti organizuojama praktika.

Ištestinių studijų kalendorinis planas 2023-2024 m.m.

Rudens semestro praktikos grafikas 2023-2024 m.m.

Pavasario semestro praktikos grafikas 2023-2024 m.m.

STUDIJŲ TVARKARAŠČIAI

Vadovaujantis Lietuvos sporto universiteto studijų reglamento, patvirtinto 2015 m. sausio 15 d. LSU senato posėdyje (protokolo Nr. 2):
4.5.3 punktu rektoriaus įgaliotas administracijos atstovas pagal patvirtintus studijų planus sudaro tvarkaraštį ir paskelbia jį ne vėliau kaip 10 dienų iki semestro pradžios;
4.5.7 punktu pirmosios ir antrosios pakopos studijų galutinių egzaminų tvarkaraščius atsižvelgiant į dėstytojo bei studentų susitarimus sudaro rektoriaus įgaliotas administracijos atstovas. Juos paskelbia ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki sesijos pradžios:
4.5.7.1. Egzaminui pasirengti ir laikyti turi būti skiriama ne mažiau kaip trys dienos.

AKADEMINIAI UŽSIĖMIMAI

Visų pakopų, nuolatinių ir ištęstinių studijų programų akademiniai užsiėmimai vykdomi tokiu laiku:

 • pirmas užsiėmimas  – 8.30 val.
 • antras užsiėmimas – 10 val.
 • trečias užsiėmimas – 11.30 val.
 • ketvirtas užsiėmimas – 13 val.
 • penktas užsiėmimas – 14.30 val.
 • šeštas užsiėmimas – 16 val.
 • septintas užsiėmimas – 17.30 val.
 • aštuntas užsiėmimas – 19 val.

2023–2024 m. m. rudens ir pavasario semestro užsiėmimų tvarkaraštį galėsite rasti prisijungę prie LSU informacinės sistemos paspaudę šią nuorodą.

2023–2024 m. m. studijų kalendorius

Studijų savaitė Rudens semestras Pavasario semestras
 1 savaitė Rugsėjo 4 – 10 d. Vasario 5 – 11 d.
2 savaitė Rugsėjo 11 – 17 d. Vasario 12 – 18 d.
3 savaitė Rugsėjo 18 – 24 d. Vasario 19 – 25 d.
4 savaitė Rugsėjo 25 d. – spalio 1 d. Vasario 26 d.– kovo 3 d.
5 savaitė Spalio 2 – 8 d. Kovo 4 – 10 d.
6 savaitė Spalio 9 – 15 d. Kovo 11 – 17 d.
7 savaitė Spalio 16 – 22 d. Kovo 18 – 24 d.
8 savaitė Spalio 23 – 29 d. Kovo 25 – 31 d.
9 savaitė Spalio 30 d. – lapkričio 5 d. Šv. Velykų atostogos
 10 savaitė Lapkričio 6 – 12 d. Balandžio 8 – 14 d.
 11 savaitė Lapkričio 13 – 19 d. Balandžio 15 – 21 d.
 12 savaitė Lapkričio 20 – 26 d. Balandžio 22 – 28 d.
 13 savaitė Lapkričio 27 d. – gruodžio 3 d. Balandžio 29 d. – gegužės 5 d.
 14 savaitė Gruodžio 4 – 10 d. Gegužės 6 – 12 d.
15 savaitė Gruodžio 11 – 17 d. Gegužės 13 – 19 d.
16 savaitė Gruodžio 18 – 24 d. Gegužės 20 – 26 d.
17 savaitė Gegužės 27 d. – birželio 2 d.

2024–2025 m. m. studijų kalendorius

Rudens semestras 2024 m. rugsėjo 2 d. – 2025 m. sausio 31 d.

I pakopai užsiėmimų tvarkaraštis planuojamas nuo rugsėjo 3 d.;

II pakopai užsiėmimų tvarkaraštis planuojamas nuo rugsėjo 16 d.

Žiemos atostogos 2024 m. gruodžio 24 d. – 2025 m. sausio 1 d.
Galutinių egzaminų laikymas 2025 m. sausio 2 – 24 d.
Egzaminų perlaikymas 2025 m. sausio 27 – 31 d.
Pavasario semestras 2025 m. vasario 3 d. – birželio 30 d.

I ir II pakopoms užsiėmimų tvarkaraštis planuojamas nuo vasario 3 d.

Pavasario atostogos 2025 m. balandžio 21 – 27 d.
Galutinių egzaminų laikymas 2025 m. birželio 2 – birželio 20 d.
Egzaminų perlaikymas 2025 m. birželio 25 – 30 d.
Vasaros atostogos* 2025 m. liepos 1 – rugpjūčio 31 d.

*Vasaros metu studentams turi būti skiriamos ne trumpesnės kaip vieno mėnesio nepertraukiamos atostogos. Studijų programoje numatytais atvejais studentams ir ne semestro metu gali būti organizuojama praktika.

Ištestinių studijų kalendorinis planas 2024-2025 m.m.

Rudens semestro praktikos grafikas 2024-2025 m.m.

Pavasario semestro praktikos grafikas 2024-2025 m.m.

STUDIJŲ TVARKARAŠČIAI

Vadovaujantis Lietuvos sporto universiteto studijų reglamento, patvirtinto 2015 m. sausio 15 d. LSU senato posėdyje (protokolo Nr. 2):
4.5.3 punktu rektoriaus įgaliotas administracijos atstovas pagal patvirtintus studijų planus sudaro tvarkaraštį ir paskelbia jį ne vėliau kaip 10 dienų iki semestro pradžios;
4.5.7 punktu pirmosios ir antrosios pakopos studijų galutinių egzaminų tvarkaraščius atsižvelgiant į dėstytojo bei studentų susitarimus sudaro rektoriaus įgaliotas administracijos atstovas. Juos paskelbia ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki sesijos pradžios:
4.5.7.1. Egzaminui pasirengti ir laikyti turi būti skiriama ne mažiau kaip trys dienos.

AKADEMINIAI UŽSIĖMIMAI

Visų pakopų, nuolatinių ir ištęstinių studijų programų akademiniai užsiėmimai vykdomi tokiu laiku:

 • pirmas užsiėmimas  – 8.30 val.
 • antras užsiėmimas – 10 val.
 • trečias užsiėmimas – 11.30 val.
 • ketvirtas užsiėmimas – 13 val.
 • penktas užsiėmimas – 14.30 val.
 • šeštas užsiėmimas – 16 val.
 • septintas užsiėmimas – 17.30 val.
 • aštuntas užsiėmimas – 19 val.

2023–2024 m. m. rudens ir pavasario semestro užsiėmimų tvarkaraštį galėsite rasti prisijungę prie LSU informacinės sistemos paspaudę šią nuorodą.

2024–2025 m. m. studijų kalendorius

Studijų savaitė Rudens semestras Pavasario semestras
 1 savaitė Rugsėjo 2–8 d. Vasario 3–9 d.
2 savaitė Rugsėjo 9–15 d. Vasario 10–16 d.
3 savaitė Rugsėjo 16–22 d. Vasario 17–23 d.
4 savaitė Rugsėjo 23–29 d. Vasario 24 d. – kovo 2 d.
5 savaitė Rugsėjo 30 d. – spalio 6 d. Kovo 3–9 d.
6 savaitė Spalio 7–13 d. Kovo 10–16 d.  (kovo 11 d. – nedarbo diena)
7 savaitė Spalio 14–20 d. Kovo 17–23 d.
8 savaitė Spalio 21–27 d. Kovo 24–30 d.
9 savaitė Spalio 28 d. – lapkričio 3 d.   (lapkričio 1–2 d. – nedarbo dienos) Kovo 31 d. – balandžio 6 d.
 10 savaitė Lapkričio 4–10 d. Balandžio 7–13 d.
 11 savaitė Lapkričio 11–17 d. Balandžio 14–20 d.
Balandžio 21–27 d. – Šv. Velykų atostogos
 12 savaitė Lapkričio 18–24 d. Balandžio 28 d. – gegužės 4 d.   (gegužės 1 d. – nedarbo diena)
 13 savaitė Lapkričio 25 d. – gruodžio 1 d. Gegužės 5–11 d.
 14 savaitė Gruodžio 2–8 d. Gegužės 12–18 d.
15 savaitė Gruodžio 9–15 d. Gegužės 19–25 d.
16 savaitė Gruodžio 16–22 d. Gegužės 26–31 d.
17 savaitė Gruodžio 23 d. Gegužės 27 d. – birželio 2 d.
Gruodžio 24 d. – sausio 1 d. – žiemos atostogos Birželio 2–30 d. – pavasario semestro egzaminų sesija

(birželio 24 d. – nedarbo diena)

18 savaitė Sausio 2–31 d. – rudens semestro egzaminų sesija