Studijų kalendorius ir tvarkaraščiai

2021–2022 m. m. studijų kalendorius

Rudens semestras 2021 m. rugsėjo 1 d.–2022 m. sausio 31 d.
Kalėdų atostogos 2021 m. gruodžio 24 d.–2022 m. sausio 2 d.
Galutinių egzaminų laikymas 2022 m. sausio 3–26 d.
Egzaminų perlaikymas 2022 m. sausio 27–28 d.
Pavasario semestras 2022 m. vasario 1–birželio 30 d.
Velykų atostogos 2022 m. balandžio 18–24 d.
Galutinių egzaminų laikymas 2022 m. gegužės 30– birželio 28 d.
Vasaros atostogos* 2022 m. liepos 1–rugpjūčio 31 d.
Egzaminų perlaikymas 2022 m. birželio 29–30 d.

*Vasaros metu studentams turi būti skiriamos ne trumpesnės kaip vieno mėnesio nepertraukiamos atostogos. Studijų programoje numatytais atvejais studentams ir ne semestro metu gali būti organizuojama praktika.

Ištestinių studijų kalendorinis planas 2021-2022 m. m

STUDIJŲ TVARKARAŠČIAI

Vadovaujantis Lietuvos sporto universiteto studijų reglamento, patvirtinto 2015 m. sausio 15 d. LSU senato posėdyje (protokolo Nr. 2):
4.5.3 punktu rektoriaus įgaliotas administracijos atstovas pagal patvirtintus studijų planus sudaro tvarkaraštį ir paskelbia jį ne vėliau kaip 10 dienų iki semestro pradžios;
4.5.7 punktu pirmosios ir antrosios pakopos studijų galutinių egzaminų tvarkaraščius atsižvelgiant į dėstytojo bei studentų susitarimus sudaro rektoriaus įgaliotas administracijos atstovas. Juos paskelbia ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki sesijos pradžios:
4.5.7.1. Egzaminui pasirengti ir laikyti turi būti skiriama ne mažiau kaip trys dienos.

AKADEMINIAI UŽSIĖMIMAI

Visų pakopų, nuolatinių ir ištęstinių studijų programų akademiniai užsiėmimai vykdomi tokiu laiku:

  • pirmas užsiėmimas  – 8.30 val.
  • antras užsiėmimas – 10 val.
  • trečias užsiėmimas – 11.30 val.
  • ketvirtas užsiėmimas – 13 val.
  • penktas užsiėmimas – 14.30 val.
  • šeštas užsiėmimas – 16 val.
  • septintas užsiėmimas – 17.30 val.
  • aštuntas užsiėmimas – 19 val.

2021–2022 m. m. rudens ir pavasario semestro užsiėmimų tvarkaraštį galėsite rasti prisijungę prie LSU informacinės sistemos paspaudę šią nuorodą.

2021–2022 m. m. studijų kalendorius

Studijų savaitė Rudens semestras Pavasario semestras
 1 savaitė Rugsėjo 1–5 d. Vasario 1–6 d.
2 savaitė Rugsėjo 6–12 d. Vasario 7–13 d.
3 savaitė Rugsėjo 13–19 d. Vasario 14–20 d.
4 savaitė Rugsėjo 20–26 d. Vasario 21–27 d.
5 savaitė Rugsėjo 27– spalio 3 d. Vasario 28– kovo 6 d.
6 savaitė Spalio 4–10 d. Kovo 7–13 d.
7 savaitė Spalio 11–17 d. Kovo 14–20 d.
8 savaitė Spalio 18–24 d. Kovo 21–27 d.
9 savaitė Spalio 25–31 d. Kovo 28– balandžio 3 d.
 10 savaitė Lapkričio 1–7 d. Balandžio 4–10 d.
 11 savaitė Lapkričio 8–14 d. Balandžio 11–17 d.
 12 savaitė Lapkričio 15–21 d. Šv. Velykų atostogos
 13 savaitė Lapkričio 22–28 d. Balandžio 25–gegužės 1 d.
 14 savaitė Lapkričio 29 -gruodžio 5 d. Gegužės 2–8 d.
15 savaitė Gruodžio 6–12 d. Gegužės 9–15 d.
16 savaitė Gruodžio 13–19 d. Gegužės 16–22 d.
17 savaitė Gegužės 23– 29 d.