Studijų kalendorius ir tvarkaraščiai

2018–2019 m. m. studijų kalendorius

Rudens semestras 2018 m. rugsėjo 1 d.–2019 m. sausio 31 d.
Kalėdų atostogos 2018 m. gruodžio 24 d.–2019 m. sausio 2 d.
Galutinių egzaminų laikymas 2019 m. sausio 3–29 d.
Egzaminų perlaikymas 2019 m. sausio 30–31 d.
Pavasario semestras 2019 m. vasario 1–birželio 30 d.
Velykų atostogos 2019 m. balandžio 21–28 d.
Galutinių egzaminų laikymas 2019 m. birželio 3–26 d.
Vasaros atostogos* 2019 m. liepos 1–rugpjūčio 31 d.
Egzaminų perlaikymas 2019 m. birželio 27–28 d.

*Vasaros metu studentams turi būti skiriamos ne trumpesnės kaip vieno mėnesio nepertraukiamos atostogos. Studijų programoje numatytais atvejais studentams ir ne semestro metu gali būti organizuojama praktika.

Istestiniu studiju kalendorinis planas 2018-2019 m. m.
Išlyginamųjų studijų tvarkaraštis 2018–2019 m. m. rudens semestrui

STUDIJŲ TVARKARAŠČIAI

Vadovaujantis Lietuvos sporto universiteto studijų reglamento, patvirtinto 2015 m. sausio 15 d. LSU senato posėdyje (protokolo Nr. 2):
4.5.3 punktu rektoriaus įgaliotas administracijos atstovas pagal patvirtintus studijų planus sudaro tvarkaraštį ir paskelbia jį ne vėliau kaip 10 dienų iki semestro pradžios;
4.5.7 punktu pirmosios ir antrosios pakopos studijų galutinių egzaminų tvarkaraščius atsižvelgiant į dėstytojo bei studentų susitarimus sudaro rektoriaus įgaliotas administracijos atstovas. Juos paskelbia ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki sesijos pradžios:
4.5.7.1. Egzaminui pasirengti ir laikyti turi būti skiriama ne mažiau kaip trys dienos.

AKADEMINIAI UŽSIĖMIMAI

Visų pakopų, nuolatinių ir ištęstinių studijų programų akademiniai užsiėmimai vykdomi tokiu laiku:

  • pirmas užsiėmimas  – 8.30 val.
  • antras užsiėmimas – 10 val.
  • trečias užsiėmimas – 11.30 val.
  • ketvirtas užsiėmimas – 13 val.
  • penktas užsiėmimas – 14.30 val.
  • šeštas užsiėmimas – 16 val.
  • septintas užsiėmimas – 17.30 val.
  • aštuntas užsiėmimas – 19 val.

2018–2019 m. m. rudens semestro paskaitų tvarkaraštį galėsite rasti prisijungę prie LSU informacinės sistemos paspaudę šią nuorodą.

2018–2019 m. m. studijų kalendorius

Studijų savaitė Rudens semestras Pavasario semestras
 1 savaitė Rugsėjo 3–9 d. Vasario 4–10 d.
2 savaitė Rugsėjo 10–16 d. Vasario 11–17 d.
3 savaitė Rugsėjo 17–23 d. Vasario 18–24 d.
4 savaitė Rugsėjo 24–30 d. Vasario 25–kovo 3 d.
5 savaitė Spalio 1–7 d. Kovo 4–10 d.
6 savaitė Spalio 8–14 d. Kovo 11–17 d.
7 savaitė Spalio 15–21 d. Kovo 18–24 d.
8 savaitė Spalio 22–28 d. Kovo 25–31 d.
9 savaitė Spalio 29–lapkričio 4 d. Balandžio 1–7 d.
 10 savaitė Lapkričio 5–11 d. Balandžio 8–14 d.
 11 savaitė Lapkričio 12–18 d. Balandžio 15–21 d.
 12 savaitė Lapkričio 19–25 d. Š. Velykų atostogos
 13 savaitė Lapkričio 26–gruodžio 2 d. Balandžio 29–gegužės 5 d.
 14 savaitė Gruodžio 3–9 d. Gegužės 6–12 d.
15 savaitė Gruodžio 10–16 d. Gegužės 13–19 d.
16 savaitė Gruodžio 17–23 d. Gegužės 20–26 d.
17 savaitė Gruodžio 24-30 d. Gegužės 27–birželio 2 d.