II pakopa (magistrai)

Antrosios pakopų baigiamųjų darbų gynimo procesą sudaro du etapai:

  1. Baigiamųjų darbų atestacija;
  2. Baigiamųjų darbų gynimas.

Antrosios pakopos baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo reglamentas

Priedai II pakopa

Baigiamuosius darbus galės gintis studentai, neturintys akademinių skolų ir išlaikę visus studijų modulių egzaminus.

 ANTROSIOS PAKOPOS BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAS

Antrosios pakopos baigiamųjų darbų pateikimas atestacijai e-mokymo sistemoje

Studijų programa Pateikimo  laikas

 

Sportinės veiklos analizė 2024-05-14
Krepšinio treniravimas ir valdymas 2024-05-08
Kineziterapija 2024-04-22
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 2024-04-22
Treniravimo sistemos 2024-04-24
Taikomoji fizinė veikla 2024-04-25
Sporto fiziologija ir genetika 2024-05-07
Fizinis ugdymas ir sportas 2024-04-22
Edukologija 2024-04-22
Turizmo ir sporto vadyba 2024-04-22

Antrosios pakopos baigiamųjų darbų atestacija

Studijų programa Pateikimo  laikas
Sportinės veiklos analizė 2024-05-17
Krepšinio treniravimas ir valdymas 2024-05-15
Kineziterapija 2024-04-29
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 2024-04-24 – 2024-04-25
Treniravimo sistemos 2024-05-02
Taikomoji fizinė veikla 2024-05-02
Sporto fiziologija ir genetika 2024-05-09
Fizinis ugdymas ir sportas 2024-04-30
Edukologija 2024-04-26
Turizmo ir sporto vadyba 2024-04-29 – 2024-04-30

Atestacijos procedūros

TRENIRAVIMO SISTEMOS ATESTACIJA

Baigiamųjų darbų gynimas:

Antrosios pakopos baigiamųjų darbų pateikimas po atestacijos  galutiniam gynimui e-mokymas sistemoje. Įkeliamas darbo PDF variantas su studento vardu ir pavarde (be vadovo vardo ir pavardės).

Studijų programa Pateikimo  laikas
Sportinės veiklos analizė 2024-05-28
Krepšinio treniravimas ir valdymas 2024-05-27
Kineziterapija 2024-05-08
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 2024-05-03
Treniravimo sistemos 2024-05-08
Taikomoji fizinė veikla 2024-05-13
Sporto fiziologija ir genetika 2024-05-17
Fizinis ugdymas ir sportas 2024-05-08
Edukologija 2024-05-06
Turizmo ir sporto vadyba 2024-05-15

Antrosios pakopos baigiamųjų darbų pateikimas ETD sistemoje (instrukcijos čia):

Studijų programa Pateikimo  laikas
Sportinės veiklos analizė 2024-05-31
Krepšinio treniravimas ir valdymas 2024-05-28
Kineziterapija 2024-05-10
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 2024-05-07
Treniravimo sistemos 2024-05-10
Taikomoji fizinė veikla 2024-05-15
Sporto fiziologija ir genetika 2024-05-21
Fizinis ugdymas ir sportas 2024-05-10
Edukologija 2024-05-09
Turizmo ir sporto vadyba 2024-05-17

Baigiamųjų darbų gynimas

Studijų programa Pateikimo  laikas
Sportinės veiklos analizė 2024-06-13
Krepšinio treniravimas ir valdymas 2024-06-14
Kineziterapija 2024-06-03 – 2024-06-04
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 2024-05-28 – 2024-05-29
Treniravimo sistemos 2024-05-21
Taikomoji fizinė veikla 2024-06-03
Sporto fiziologija ir genetika 2024-06-04
Fizinis ugdymas ir sportas 2024-05-27
Edukologija 2024-05-27
Turizmo ir sporto vadyba 2024-05-30 – 2024-06-03

Konkretaus studento baigiamojo darbo gynimo laikas čia

Akademines skolas studentai privalo likviduoti iki 2024 m. gegužės 20 d. Diplomai įteikiami tiems studentams, kurie neturi įsiskolinimų universitetui, yra pilnai atsiskaitę su visais universiteto padaliniais (bendrabutis, biblioteka, buhalterija, studijų departamentas).

Diplomų įteikimas vyks 2024 m. birželio 20 d.