Kineziterapija

Į Kineziterapijos išlyginamąsias studijas priimami asmenys, įgiję reabilitacijos arba sveikatos mokslų profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir kineziterapeuto profesinę kvalifikaciją.

Kineziterapijos išlyginamųjų studijų programa (trukmė 1 metai):

Eil. Nr.

Studijų dalykas

Kreditų skaičius (ECTS)

 1. Akademinė komunikacija ir karjeros planavimas 5
 2. Mokslinių tyrimų metodologija 5
 3. Judesių valdymas, neuromechanika ir mokymas 5
 4. Biochemija ir mityba 5
 5. Modernioji neurorebilitacija 5
 6. Kineziterapijos technologijos 5

Iš viso:

30

 

Išlyginamųjų studijų metu reikia išklausyti visus studijų programoje numatytus dalykus, net jei jau esate juos klausę. Asmenims, baigusiems Kineziterapijos išlyginamąsias studijas išduodama akademinė pažyma, su kuria galima stoti į LSU antrosios pakopos kineziterapijos studijų programą.

Priėmimo vykdymas

Priėmimo procedūros

Datos

I etapas

II etapas

III etapas

nuo iki nuo iki nuo iki
Stojančiųjų prašymų teikimas 2021-06-21 2021-06-29 2021-07-05 2021-07-14
Stojančiųjų prašymų nagrinėjimas 2021-06-30 2021-07-15
Kvietimų studijuoti paskelbimas 2021-07-01 2021-07-16
Studijų sutarčių su pakviestaisiais sudarymas 2021-07-01 2021-07-02 2021-07-19 2021-07-21

 

Reikalingi dokumentai

Pateikiant prašymą ir registruojant dokumentus

Pasirašant sutartį

Pagrindiniai dokumentai

1) prašymas
2) 1 fotonuotrauka (3×4 cm);
3) paso ar asmens tapatybės kortelės kopija parodant originalą;
4) pirmosios pakopos studijų baigimo diplomo, diplomo priedėlio (priedo) kopija parodant originalą (LSU absolventams, baigusiems 2011 m. ir vėliau – pateikti nereikia);
5) stojamosios įmokos kvito kopija, parodant originalą; Pasas arba asmens tapatybės kortelė (parodyti).
Pasas arba asmens tapatybės kortelė (parodyti)

 

Papildomi dokumentai
1) baigtos aukštosios mokyklos Studentų mokslinės draugijos pažyma/raštas
2) straipsnio kopija;
3) konferencijos programa ir medžiaga;
4) sporto šakos federacijos raštas ir varžybų protokolo priedas;
5) dokumentas, patvirtinantis dalyvavimą tarptautinėje studentų mainų programoje;
6) dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde;
7) dokumentai, suteikiantys stojančiajam teisę į lengvatas;
8) dokumentai, įrodantys darbo stažą (pažyma iš darbovietės, kurioje nurodoma nuo kada iki kada ir kokiose pareigose asmuo dirbo).

Stojamoji studijų įmoka sumokama:
gavėjas: LSU
gavėjo bankas: AB SEB bankas
sąskaitos Nr.: LT047044060003325574
banko kodas: 70440
sutrumpintas įmokos, mokesčio pavadinimas: Stojamoji studijų įmoka
įmokos kodas: 005
mokėtojo kodo skiltyje rašomas mokėtojo asmens kodas
suma – 15 EUR
Prašymą galite atsispausdinti 2021 prašymas išlyginamosioms
Kvitą galite atsispausdinti čia

Prašymo pildymas internetu jungiantis per nuorodą: https://is.lsu.lt/el_stojimai/stojimas (autentifikacija per banką)

Nuo stojimo mokesčio atleidžiami nevyresni nei 25 metų našlaičiai (neturintys abiejų arba vieno iš tėvų arba globėjų), asmenys, kurių darbingumo lygis yra 0–45 proc., pateikę dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą. Įmokėta stojamoji studijų įmoka negrąžinama.