Raumenys, judesių valdymas, sveikatinimas

Vadovas prof. dr. Marius Brazaitis

Prie strateginės krypties „Raumenys, judesių valdymas, sveikatinimas“ dirbs septynios mokslininkų grupės, kurios nagrinės aktualias sporto (pratimų) fiziologijos, molekulinės sporto biologijos ir genetikos, sporto reabilitacijos, judesių mokymo ir atgavimo, sveiko senėjimo, traumų prevencijos, raumenų ir nervų fiziologijos, imuninės sistemos, neįgalių asmenų įgalinimo, sveikos mitybos, svorio ir streso valdymo, miego trūkumo, darbo ergonomikos ir įvairių aplinkos veiksnių poveikio sveikatai, protiniam ir fiziniam darbingumui mokslines problemas. Tyrimai bus atliekami su vaikais, suaugusiaisiais bei senyvo amžiaus vyrais ir moterimis, sveikais ir neįgaliaisiais, nesportuojančiais, fiziškai aktyviais ir aktyviai sportuojančiais asmenimis. Grupės mokslininkai numatę į tyrimus įtraukti ir asmenis, turinčius įvairių patologijų, tokių kaip: neurologiniai sutrikimai, Parkinsono liga, cerebrinis paralyžius ir kt. Be to, tyrimuose bus naudojamas gyvūnų modelis – eksperimentai atliekami su C57BL/6J, BEH, BEL ir DUI linijų pelėmis, pasižyminčiomis įgimtais medžiagų apykaitos ir griaučių raumenų skirtumais. Bus bendradarbiaujama su Latvijos, Estijos, Lenkijos, Švedijos, Norvegijos, Vokietijos, JAV, Izraelio, Didžiosios Britanijos, Japonijos bei kitų šalių mokslininkais siekiant užtikrinti mokslinių tyrimų kokybę ir tarptautiškumą. Rezultatų sklaida užtikrinama duomenis publikuojant „Web of Science“ žurnaluose,  juos pristatant visuomenei, verslui ir viešajam sektoriui konferencijose ir seminaruose universitete ir už jo ribų.

MOKSLININKŲ GRUPĖS

APLINKOS VEIKSNIŲ POVEIKIS (vadovas prof. dr. Marius Brazaitis)

Tyrėjo vardas ir pavardė Pareigos, padalinys Pedagoginis vardas ir mokslo laipsnis
Marius Brazaitis Vyriausiasis mokslo darbuotojas, SMII

Profesorius, SRK

prof. dr.
Sophie Erhardt Vyriausioji mokslo darbuotoja, SMII prof. dr.
Rima Solianik Vyresnioji mokslo darbuotoja, SMII

Docentė, SRK

dr.
Dalia Mickevičienė Docentė, SRK

Vyresnioji mokslo darbuotoja, SMII

dr.
Nerijus Eimantas Vyresnysis mokslo darbuotojas, SMII dr.
Henrikas Paulauskas Mokslo darbuotojas, SMII dr.
Neringa Baranauskienė Mokslo darbuotoja, SMII dr.
Andrius Šatas Jaunesnysis mokslo darbuotojas, SMII dr.
Agnė Čekanauskaitė Jaunesnioji mokslo darbuotoja, SMII

Lektorė, SRK

dr.
Gintarė Daukšaitė Doktorantė, SRK
Berta Ylaitė Doktorantė, SMII
Katerina Židonienė Doktorantė, SMII
Ina Rybakova Doktorantė, SMII
Laura Jarutienė Doktorantė, SMII
Viktorija Grigaitė Doktorantė, SMII
Varvara Louvrou Doktorantė, SMII

 

FIZINIŲ PRATIMŲ SUKELTA RAUMENŲ-SAUSGYSLIŲ PAŽAIDA

(vadovas prof. dr. Sigitas Kamandulis)

Tyrėjo vardas ir pavardė Pareigos, padalinys Pedagoginis vardas ir mokslo laipsnis
Sigitas Kamandulis Vyriausiasis mokslo darbuotojas, SMII

Profesorius, TMK

dr. prof.
Danguolė Satkunskienė Vyresnioji mokslo darbuotoja, SMII

Profesorė, TMK

dr. prof.
Audrius Sniečkus Mokslo darbuotojas, SMII

Docentas, TMK

dr.
Saulė Sipavičienė Docentė, SRK dr.
Saulius Rutkauskas Privati praktika dr.
Mantas Mickevičius Mokslo darbuotojas, SMII

Lektorius, TMK

dr.
Inga Lukonaitienė Lektorė, TMK

Mokslo darbuotoja, SMII

dr.
Audinga Kniubaitė Lektorė, TMK

Jaunesnioji mokslo darbuotoja, SMII

dr.
Giedrius Dranevičius Doktorantas, SMII
Austra Skujytė Doktorantė, SMII
Giedrius Gužys Doktorantas, SMII

 

ASMENŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲ POREIKIŲ, ĮGALINIMAS (vadovė doc. dr. Vida Ostasevičienė)

Tyrėjo vardas ir pavardė Pareigos, padalinys Pedagoginis vardas ir mokslo laipsnis
Vida Ostasevičienė Lektorė, SRK dr.
Diana Rėklaitienė Profesorė, TMK prof. dr.
Jūratė Požėrienė Docentė, SRK dr.
Kęstutis Skučas Docentas, SRK

Vyresnysis mokslo darbuotojas, SMII

dr.
Aida Gaižauskienė Lektorė, FSUK
Vaida Pokvytytė Lektorė, SRK

Jaunesnioji mokslo darbuotoja, SMII

dr.
Aušrinė Packevičiūtė Asistentė, SRK
Kristina Venckūnienė Lektorė, SRK
Aija Klavina Profesorė, SRK prof. dr.

NEURO-RAUMENŲ REABILITACIJA (vadovė prof. dr. Jūratė Požerienė)

Tyrėjo vardas ir pavardė Pareigos, padalinys Pedagoginis vardas ir mokslo laipsnis
Jūratė Požėrienė Profesorė, SRK prof. dr.
Vilma Juodžbalienė Docentė, SRK dr.
Vilma Dudonienė Docentė, SRK dr.
Vaida Pokvytytė Lektorė, SRK

Jaunesnioji mokslo darbuotoja, SMII

dr.
Agnė Čekanauskaitė Jaunesnioji mokslo darbuotoja, SMII

Lektorė, SRK

dr.
Giedrė Jurgelaitienė Lektorė, doktorantė, SRK
Erika Karkauskienė Doktorantė, SRK

SMEGENŲ IR RAUMENŲ SĄVEIKA (vadovas prof. dr. Nerijus Masiulis)

Tyrėjo vardas ir pavardė Pareigos, padalinys Pedagoginis vardas ir mokslo laipsnis
Nerijus Masiulis Profesorius, SRK

Vyresnysis mokslo darbuotojas, SMII

prof. dr.
Oron Levin Profesorius, SRK prof. dr.
Kazimieras Pukėnas Profesorius, SRK prof. dr.
Vida Česnaitienė Docentė, FSUK

Vyresnioji mokslo darbuotoja, SMII

dr.
Margarita Drozdova-Statkevičienė Lektorė, FSUK dr.
Dovilė Kielė Lektorė, SRK dr.
Mindaugas Kvedaras Jaunesnysis mokslo darbuotojas, SMII dr.
Wouter Vints Doktorantas, SRK
Simona Kušleikienė Doktorantas, SRK
Orgesa Qipo Doktorantas, SRK
Milda Šarkinaitė Doktorantė, LSMU
Mati Paasuke Įdarbintas LMT projekte S-MIP-21-37 prof. dr.
Yael Netz Įdarbinta LMT projekte S-MIP-21-37 prof. dr.
Rymantė Gleiznienė Įdarbinta LMT projekte S-MIP-21-37 prof. dr.
Samrat Sheoran Doktorantas, Lidso universitetas
Uwe Himmelreich Profesorius, Leveno universitetas prof. dr.
Ivan Bautmans Profesorius, VUB universitetas prof. dr.

MOLEKULĖS SPORTE IR MITYBOJE (vadovas prof. dr. Aivaras Ratkevičius)

Tyrėjo vardas ir pavardė Pareigos, padalinys Pedagoginis vardas ir mokslo laipsnis
Aivaras Ratkevičius Profesorius, SRK

Vyriausiasis mokslo darbuotojas, SMII

prof. dr.
Tomas Venckūnas Profesorius, SRK

Vyriausiasis mokslo darbuotojas, SMII

prof. dr.
Andrej Fokin Mokslo darbuotojas, SMII dr.
Petras Minderis Mokslo darbuotojas, SMII dr.
Mindaugas Kvedaras Jaunesnysis mokslo darbuotojas, SMII dr.
Anelė Gedmintaitė Doktorantė, SRK
Mantas Dirmontas Doktorantas, SRK
Tomas Kadusauskas Doktorantas, SRK

JUDĖJIMO EFEKTYVUMO BIOMECHANIKA (vadovas prof. dr. Danguolė Satkunskienė)

Tyrėjo vardas ir pavardė Pareigos, padalinys Pedagoginis vardas ir mokslo laipsnis
Danguolė Satkunskienė Profesorė, SRK

Vyr.mokslininkė, SMII

prof, dr.
Arvydas Stasiulis Profesorius, SRK prof, dr.
Loreta Stasiulė Docentė, SRK doc. dr.
Gediminas Mamkus Docentas, SRK

Mokslinikas, SMII

Doc.dr.
Saulė Salatkaitė -Urbonė Mokslininkė, SRK Dr.
Leonardo Cesanelli Doktorantas, SRK
Goda Daugė (Kutraitė) Doktorantė, SRK

 

Santrumpos: TMK –  Treniravimo mokslo katedra; SMII – Sporto mokslo ir inovacijų institutas; SRK – Sveikatinimo ir reabilitacijos katedra; FSU – Fizinio ir socialinio ugdymo katedra; LSMU – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas; LMT – Lietuvos mokslo taryba