Sporto ir turizmo vadybos katedra

Katedros vedėja

 

DĖSTYTOJO VARDAS, PAVARDĖ / TEACHER’S NAME, SURNAME PIRMADIENIS / MONDAY ANTRADIENIS / TUESDAY TREČIADIENIS / WEDNESDAY KETVIRTADIENIS / THURSDAY PENKTADIENIS / FRIDAY KONTAKTINĖ INFORMACIJA /

CONTACT INFORMATION

PROF. DR. BIRUTA ŠVAGŽDIENĖ 11:00 – 12:00 Iš anksto susiderinti el. paštu / Contact in advance by e-mail:

biruta.svagzdiene@lsu.lt 
206 (III rūmai / building)

PROF. DR. VILIJA BITĖ FOMINIENĖ 10:30 – 11:30 Iš anksto susiderinti el. paštu / Contact in advance by e-mail:

vilija.fominiene@lsu.lt 
212a (III rūmai / building)

PROF. DR. EDMUNDAS JASINKSAS 8:30 – 9:30 Iš anksto susiderinti el. paštu / Contact in advance by e-mail:

edmundas.jasinskas@lsu.lt
210 (I rūmai / building)

DOC. DR. RIMANTAS MIKALAUSKAS 12:00-13:00 Iš anksto susiderinti el. paštu / Contact in advance by e-mail:

rimantas.mikalauskas@lsu.lt
206 (III rūmai / building)

PROF. DR. IRENA VALANTINĖ 10:00 – 11:00 Iš anksto susiderinti el. paštu / Contact in advance by e-mail:

irena.valantine@lsu.lt
228 (I rūmai / building)

LEKT. DR. REGINA ANDRIUKAITIENĖ 9:00 – 10:00 Iš anksto susiderinti el. paštu / Contact in advance by e-mail:

regina.andriukaitiene@lsu.lt
212b (III rūmai / building)

LEKT. KRISTINA MEJERYTĖ-NARKEVIČIENĖ 9:30 – 10:00

11:00 – 11:30

Iš anksto susiderinti el. paštu / Contact in advance by e-mail:

Kristina.Mejeryte-Narkeviciene@lsu.lt
212b (III rūmai / building)

DOC. DR. ARTŪRAS SIMANAVIČIUS 9:00 – 10:00 Iš anksto susiderinti el. paštu / Contact in advance by e-mail:

arturas.simanavicius@lsu.lt
212b (III rūmai / building)

DOC. DR. INGA STASKEVIČIŪTĖ-BUTIENĖ 10:00 – 11:00 Iš anksto susiderinti el. paštu / Contact in advance by e-mail:

Inga.Staskeviciute-Butiene@lsu.lt
223 (I rūmai / building)

LEKT. EDVINAS EIMONTAS 8:30 – 9:30 Iš anksto susiderinti el. paštu / Contact in advance by e-mail:

edvinas.eimontas@lsu.lt
206 (III rūmai / building)

LEKT. DR. ANTANAS ŪSAS 11:00 – 12:00 Iš anksto susiderinti el. paštu / Contact in advance by e-mail:

antanas.usas@lsu.lt
212b (III rūmai / building)

ASIST. SILVIJA BAUBONYTĖ 9:00 – 10:00 Iš anksto susiderinti el. paštu / Contact in advance by e-mail:

 

silvija.baubonyte@lsu.lt
206 (III rūmai / building)

Sporto ir turizmo vadybos katedroje vykdomos pirmos ir antros pakopos studijos.
Bakalauro studijos:

Magistro studijos:

Sporto ir turizmo vadybos katedros moksliniai tyrimai apima vieną strateginių Lietuvos sporto universiteto tyrimų krypčių – sporto ir turizmo vadyba.
Strateginėje tyrimų kryptyje dirba trys mokslininkų grupės

Tyrimai apima:

 • sporto vadybą ir antreprenerystę;
 • socialinius žmogiškųjų išteklių valdymo iššūkius;
 • sporto ir turizmo verslo plėtrą.

Katedros mokslininkai per pastaruosius penkerius metus yra publikavę virš 70 mokslinių straipsnių Web of Science bei SCOPUS mokslo žurnaluose. Jie yra įvairių tarptautinių mokslo žurnalų, leidžiamų užsienio šalyse, redkolegijų nariais.
Mokslininkai aktyviai rengia ir sėkmingai įgyvendina studijų ir mokslinius projektus, vysto kitą mokslinę ir eksperimentinės plėtros veiklą.

 • Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas tyrimų projektas „Patyčios ir priekabės sporte: fenomeno analizė“.
 • EK Erasmus+ lėšomis finansuojamas projektas „PlayIn“.
 • EK Erasmus+ lėšomis finansuojamas projektas „Sport Against Violence and Exclusion (SAVE)“.
 • EK Erasmus+ lėšomis finansuojamas projektas „Media as a channel of Athletes’ Dual Careers promotion and education“.
 • EK Erasmus+ lėšomis finansuojamas projektas „Promoting health enhancing physical activity and social welfare through outdoor running events“.
 • EK Erasmus+ lėšomis finansuojamas projektas „Developing Sports Managers and Leaders Employability Across Europe (DSMLE)“.
 • NordPlus Horizontal projektas „Sportpreneurship: sustainable & smart sport business“
 • Vykdė eksperimentinės plėtros darbus: „Parengti mobilios aplikacijos Walk15 modernizavimo techninę galimybių studiją, naujų ėjimo maršrutų sukūrimui, pasitelkiant dirbtinio intelekto metodus“.

Katedra, įkurta 1997 metais. Pirmoji Lietuvoje pradėjo ugdyti sporto ir turizmo vadybos specialistus bei vystyti sporto ir turizmo vadybos mokslą.