Pažymos

Akademinės pažymos, išklausytų dalykų anotacijos (aprašai) išduodamos:

Išdavimo terminas – 14 darbo dienų.

Kvitas už Akademinę pažymą (iš archyvo).

Kvitas už anotacijas.

Kvitas už paketą (akademinė pažyma, anotacijos).

Kvitas už pažymos užsienio įstaigai pildymą.

Kvitas už paketą (akademinė pažyma, anotacijos, pažymos užsienio institucijai pildymas).

Pastaba. Akademinė pažyma išduodama jau baigusiems studijas arba išbrauktiems studentams. Joje nurodomi visi išlaikyti dalykai, jų apimtis ir įvertinimai. Dokumentai išduodami tik lietuvių kalba.