Dažniausiai užduodami klausimai apie stojimą į Lietuvos sporto universitetą

Šiemet baigiu mokyklą. Kokių egzaminų man reikia norint įstoti į valstybės finansuojamą/nefinansuojamą vietą?

Minimalūs reikalavimai stojantiesiems į valstybės finansuojamas vietas, įgijusiems vidurinį išsilavinimą 2021 – 2024 m.:

· Išlaikyti lietuvių k., matematikos ir vieno laisvai pasirenkamo dalyko valstybiniai egzaminai.

· penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis ne mažesnis negu 7:

· lietuvių kalba ir literatūra;

· gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);

· užsienio kalba;

· matematika;

· istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;

· biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;

· meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;

· bendrasis fizinis ugdymas arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Minimalūs reikalavimai stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas vietas 2024 m:

· Asmenys, įgiję ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir išlaikę ne mažiau kaip tris valstybinius egzaminus.

Ar galėsiu dokumentus stojimui į bakalauro studijas pateikti gyvai?

Priėmimo prašymą ir reikalingus dokumentus galima pateikti tik bendrojo priėmimo metu per www.lamabpo.lt. Tačiau gavus kvietimą studijuoti, sutartį bus galima pasirašyti tiek gyvai universitete, tiek nuotoliniu būdu.

Ką reiškia, kad kaina gali būti sumažinta 15 proc. ir 40 proc.?

Metinė studijų kaina gali būti mažinama 15 proc. Fizinio ugdymo ir sporto bei Pratimai, mityba ir streso valdymas studijų programų studentams bei 40 proc. Treniravimo sistemos studijų programos studentams, jei pasirašoma sutartis su LSU Sporto ir laisvalaikio centru. Pagrindinė šios sutarties esmė yra tai, kad studentas įsipareigoja ginti universiteto garbę įvairiose varžybose arba padėti organizuoti sportinę veiklą, o universitetas sumažina studentui studijų kainą.

Ką daryti, jei neturiu sporto pasiekimų, bet noriu stoti į Treniravimo sistemos/Fizinis ugdymas ir sportas/Pratimai, mityba ir streso valdymas studijų programas? Iš kur galiu gauti pasiekimų?

Jei esate 12 klasėje, tikėtina, kad sporto pasiekimų iki stojimo pradžios įgyti nebepavyks. Tačiau bet kokiu atveju rekomenduojame bandyti stoti per www.lamabpo.lt, nes konkursinis balas susideda ne tik iš pasiekimų.

Ar šiemet bus organizuojamas kūno kultūros ženklo laikymas?

Kūno kultūros ženklo laikymą organizuodavo Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija https://www.lkkma.lt/index.php. Šiuo metu ženklo laikymas nėra organizuojamas.

Ar LSU turi bendrabutį?

LSU turi du bendrabučius – Perkūno al. 3 ir Aušros g. 42 a. Bendrabučio gavimui prašymą galima pateikti pasirašant studijų sutartį. Daugiau informacijos apie bendrabutį galima rasti šiuo adresu: https://www.lsu.lt/studentams/bendrabutis/

Ar baigus LSU Kineziterapijos, Turizmo ir sporto vadybos, Taikomosios fizinės veiklos, Fizinio aktyvumo ir visuomenės sveikatos išlyginamąsias studijas yra išduodamas diplomas?

Baigus išlyginamąsias studijas yra išduodama akademinė pažyma, kuri suteikia teisę stoti į II pakopos atitinkamos programos studijas.

Kaip pas Jus skaičiuojami balai stojant į išlyginamąsias studijas? Ar pridedami papildomi balai?

Stojant į išlyginamąsias studijas konkursinio balo nėra, svarbu atitikti kiekvienai programai keliamus minimalius reikalavimus. Tuo pačiu nededami ir papildomi balai.

Ką daryti, jei neatitinku reikalavimų stoti į valstybės finansuojamą vietą, nei į nefinansuojamą?

Tokiu atveju kviečiame susisiekti elektroniniu paštu priemimas@lsu.lt arba telefonu +370 677 69 495.