Alumni

Kontaktai:
Sporto g. 6, Kaunas, LT-44221 Lietuva
Tel. +37069009910
El. p. lsualumni@lsu.lt

Lietuvos sporto universiteto  (anksčiau – LVKKI, LKKA) alumni

Jei esi mūsų alumnas, tu gali palaikyti tvirtus  ryšius su savo Universitetu, prisidėdamas prie jo veiklos plėtros,  gali padėti  užmegzti verslo, kolegiško bendradarbiavimo  ryšius su kolegomis – praktikais, gali gilinti teorines ir praktines žinias įvairių Universiteto organizuojamų renginių metu, gali inicijuoti ir teikti paramą universitetui ir jo studentams, gali užsiimti labdaringa veikla.

Prisijunkite prie LSU alumni!
Registruokitės LSU alumni duomenų bazėje ir likite universiteto gyvenimo bei mokslo žinių sūkuryje – gaukite karjerai aktualią informaciją, kvietimus į renginius, siūlykite naujas alumni veiklos formas ir savo idėjas.

Užpildykite registracijos anketa

LSU alumni veiklos kryptys

  • Alumnų kontaktų tinklo plėtra
  • Alumnų tarpusavio ryšių ir ryšio su LSU stiprinimas ir puoselėjimas
  • Alumnų akademinis ir profesinis tobulinimasis
  • Dalyvavimas Universiteto renginiuose
  • Visapusiško prisidėjimo prie LSU veiklos vystymo bei plėtros skatinimas
  • LSU įvaizdžio visuomenėje kūrimas ir puoselėjimas
  • Parama Universitetui (karjeros mentorystė, dalijimasis žiniomis ir patirtimi, paskaitų ir pranešimų skaitymas, kitokio pobūdžio paramos būdai)