Alumni

Lietuvos sporto universiteto  (anksčiau – LVKKI, LKKA) alumni

Jei esi mūsų alumnas, tu gali palaikyti tvirtus  ryšius su savo Universitetu, prisidėdamas prie jo veiklos plėtros,  gali padėti  užmegzti verslo, kolegiško bendradarbiavimo  ryšius su kolegomis – praktikais, gali gilinti teorines ir praktines žinias įvairių Universiteto organizuojamų renginių metu, gali inicijuoti ir teikti paramą universitetui ir jo studentams, gali užsiimti labdaringa veikla.

Prisijunkite prie LSU ALUMNI!
Registruokitės LSU ALUMNI duomenų bazėje ir likite universiteto gyvenimo bei mokslo žinių sūkuryje – gaukite karjerai aktualią informaciją, kvietimus į renginius, siūlykite naujas ALUMNI veiklos formas ir savo idėjas.

Užpildykite REGISTRACIJOS ANKETĄ

 

LSU ALUMNI VEIKLOS KRYPTYS

Alumnų kontaktų tinklo plėtra

Alumnų tarpusavio ryšių ir ryšio su LSU stiprinimas ir puoselėjimas

Alumnų akademinis ir profesinis tobulinimasis

Dalyvavimas Universiteto renginiuose

Visapusiško prisidėjimo prie LSU veiklos vystymo bei plėtros skatinimas

LSU įvaizdžio visuomenėje kūrimas ir puoselėjimas

Parama Universitetui (karjeros mentorystė, dalijimasis žiniomis ir patirtimi, paskaitų ir pranešimų skaitymas, kitokio pobūdžio paramos būdai)

KONTAKTAI
Sporto g. 6, Kaunas, LT-44221 Lietuva
Tel. +37069009910
El. p. lsualumni@lsu.lt