Tarptautinė narystė

Lietuvos sporto universitetas yra šių tarptautinių organizacijų narys:

Tarptautinė sporto mokslo ir kūno kultūros taryba
International Council of Sport Science and Physical Activity
Europos sporto mokslo, švietimo ir užimtumo tinklas
Europos sporto švietimo tinklas”, European Network of Sport Education
 
Europos kineziterapijos tinklas aukštajame moksle
European Network of Physiotherapy in Higher Education, ENPHE
Tarptautinė sporto trenerių taryba
International Council for Coaching Excellence
Europos tarptautinio švietimo asociacija
European Association for International Education
Europos sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo tinklas
European Network for the Promotion of Health-Enhancing Physical Activity
Tarptautinė kūno kultūros aukštųjų mokyklų asociacija
International Association for Physical Education in Higher Education
Europos tinklas „Sportininkas – studentas”
European Athlete as Student Network
Tarptautinė kūno kultūros federacija

Fédération Internationale d’Education Physique

FIEP

Europos sporto vadybos asociacija
European Association for Sport Management
Europos lauko sporto tinklas
European Network of Outdoor Sports
Tarptautinė kūno kultūros ir sporto universitetų asociacija
International Association of Universities of Physical Culture and Sport
IASUNI
Baltijos šalių sporto mokslo asociacija
Baltic Sport Science Society
Europos sporto mokslo kolegija
European College of Sport Science
[nectar_portfolio layout=”3″ category=”all” project_style=”1″ load_in_animation=”none”]