LSU Strategija 2023-2027

Lietuvos sporto universitetas (LSU) yra vienintelis universitetas Lietuvoje, atliekantis visų pagrindinių sporto ir sveikatinimo krypčių mokslinius tyrimus, vykdantis šių krypčių studijas ir rengiantis aukšto lygio profesionalus sporto, fizinio ugdymo, kineziterapijos bei sporto ir laisvalaikio vadybos srityse. Šis platus specializuoto universiteto profilis leidžia Lietuvos sporto universitetui atliepti Lietuvos poreikius ir racionaliai organizuoti mokslinę veiklą bei studijas, atskleisti ir išnaudoti žmogaus potencialą sporto ir sveikatinimo studijomis, mokslu, inovacijomis ir lyderyste kuriant visuomenės gerovę. Lietuvos sporto tradicijos yra glaudžiai susijusios su Lietuvos sporto universitetu. Universiteto absolventai parengė absoliučią daugumą olimpinių, pasaulio ir Europos čempionų, kurių pasiekimais džiaugiasi ir didžiuojasi visa Lietuva. Pagal sportininkų pasiekimų ir gyventojų skaičiaus santykį Lietuva yra tarp Europos lyderių.

Universitetas, kaip svarbus sporto mokslo centras, fizinio ugdymo ir sporto vertybių bei tradicijų puoselėtojas, daugiau kaip aštuonis dešimtmečius tarnauja Lietuvos žmonėms. Universitetas per kitą penkerių metų laikotarpį siekia suburti Europos aukštojo mokslo institucijas strateginei partnerystei sporto ir sveikatinimo mokslo srityse, kad būtų sukurtas stiprus Europos universitetų konsorciumas, kuris prisidėtų prie konsorciume dalyvaujančių universitetų tarptautinio konkurencingumo didinimo. Šio tarptautinio universitetų konsorciumo siekis bus sukurti integruotą ir struktūrizuotą strateginio bendradarbiavimo platformą, sutelkti žmogiškuosius, intelektinius ir technologinius išteklius ir diegti lankstesnes bei novatoriškesnes studijų programas, kurios leistų studentams įgyti aukštojo mokslo diplomą derinant studijas keliuose universitetuose partneriuose, kad jie galėtų stiprinti universitetų mokslinių tyrimų ir plėtros potencialą.

MISIJA – atskleisti ir išnaudoti žmogaus potencialą sporto ir sveikatinimo studijomis, mokslu, inovacijomis ir lyderyste kuriant visuomenės gerovę.

VIZIJA – pripažintas sporto ir sveikatinimo studijų, mokslo ir inovacijų lyderis Baltijos jūros šalių regione.

VERTYBĖS:

  • Žingeidumas;
  • Proaktyvumas;
  • Integralumas;
  • Bendrystė.