Tarptautiniai ryšiai

Siekdama išlikti atvira, dinamiška ir nuolat tobulėjančia, Universiteto bendruomenė pripažįsta tarptautiškumo plėtojimą ir įsiliejimą į Europos aukštojo mokslo erdvę pagrindiniais veiksniais, užtikrinančiais studijų ir mokslo kokybę, rengiamų specialistų konkurencingumą Europos darbo rinkoje ir akademinės bendruomenės kūrybiškumą. Universitetas siekia plėtoti bendradarbiavimo ryšius su Europos šalių universitetais, pasiryžusi skleisti mokslo žinias ir kultūros vertybes, perimti Europos universitetų sukauptą patirtį ir atrasti savo unikalią vietą Europos aukštojo mokslo erdvėje.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir atsivėrus sienoms, ženkliai išaugo bendradarbiavimas su užsienio universitetais ir tarptautinėmis organizacijomis. Universiteto bendruomenė pradėjo aktyviai dalyvauti tokiose tarptautinėse mokslo ir studijų programose kaip TEMPUS, ERASMUS, LEONARDO. Tokiu būdu Europos Sąjungos TEMPUS projektų pagalba buvo parengtos naujos studijų programos sporto fiziologijos ir taikomosios fizinės veiklos srityse.

Iškilus poreikiui nuosekliai plėtoti ir koordinuoti tarptautinę veiklą, 1996 metais buvo įkurtas Tarptautinių ryšių skyrius, kurio pagrindinis tikslas – įgyvendinti Universiteto tarptautinių ryšių ir studijų su užsienio aukštosiomis mokyklomis bei kitomis institucijomis politiką.

Lietuvai tapus asocijuota, o vėliau ir pilnateise Europos Sąjungos nare, aukštosioms mokykloms atsivėrė naujos bendradarbiavimo galimybės Europos Sąjungos erdvėje. 1998 metais Lietuvos kūno kultūros akademija pradėjo dalyvauti Europos Sąjungos ERASMUS programoje, kurios pagrindinis tikslas – gerinti aukštojo mokslo kokybę ir stiprinti bendradarbiavimą tarp aukštųjų mokyklų Europoje, o viena iš svarbiausių šios programos veiklų – studentų ir dėstytojų mainai.

Šiuo metu Universitetas vykdo akademinius mainus su 53 Europos aukštojo mokslo institucijomis. Pagal ERASMUS programą dalinėms studijoms užsienyje jau buvo išvykę daugiau kaip 300 Universiteto studentų, o mūsų aukštojoje mokykloje svečiavosi daugiau kaip 70 užsienio studentų iš tokių šalių kaip Bulgarija, Čekija, Danija, Graikija, Ispanija, Jungtinė Karalystė, Lenkija, Olandija, Portugalija, Turkija bei Vokietija.

Tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojai siekia sukurti galimybes Universiteto studentams įgyti žinių ir patirties geriausiuose Europos universitetuose, o atvykstantiems studentams sudaryti palankias sąlygas studijuoti, dalyvauti studentiškame gyvenime ir pažinti Lietuvos kultūrą.

Tarptautinių ryšių skyrius
Sporto g. 6, LT-44221 Kaunas, 230 kab.
I – IV 8–17 val.; V 8-15.45 val.
Pietų pertrauka: 12–13 val.
El. p. trs@lsu.lt

Irena Čikotienė
Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja
El. p. irena.cikotiene@lsu.lt
Tel. +370 690 09912

Tomas Kukenys
Specialistas. Erasmus programos institucinis koordinatorius
El. p. tomas.kukenys@lsu.lt
Tel. +370 690 09921

Justė Knatauskaitė
Studentų mobilumo koordinatorė
El. p. juste.knatauskaite@lsu.lt
Tel. +370 690 09923