Studentų atstovybė

Lietuvos sporto universiteto studentų atstovybė rūpinasi studijų kokybe ir organizuoja renginius. Studentų atstovybės komanda yra tvirta, pasiryžusi, kad universitete būtų geriau ne tik studentams, bet ir visai bendruomenei, atvira naujovėms ir geroms idėjoms.

Daugiau apie Studentų atstovybę: http://lsusa.lt.