I pakopa (bakalaurai)

LSU I pakopos studijų baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo reglamentas (priedus rasite čia)

Pirmosios pakopos baigiamųjų darbų gynimo proceso etapai

1. Baigiamųjų darbų aprobacija

Baigiamųjų darbų pateikimas aprobacijai 2024 m. balandžio 25 d. (ketvirtadienį) iki 23:59 val.

Darbo titulinis lapas su studento ir vadovo parašais (skanuotas) pateikiamas Studijų departamentui elektroniniu paštu (baigiamieji@lsu.lt)) iki 2024 m. balandžio 25 d. 23:59 val

Baigiamųjų darbų aprobacija vyks 2024 m. gegužės 03 d. (pentadienį).

Aproabcijos procedūras rasite čia

Etapai Datos
Darbų įkėlimas aprobacijai (e-mokymo sistemoje) Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena (FAS), Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata (FAV), Fizinis ugdymas ir sportas (FUS), Kineziterapija (KIN), Pratimai, mityba ir streso valdymas (PMS), Sporto ir turizmo vadyba (SPV), Treniravimo sistemos (TRS) 2024.04.25
Titulinio lapo atsiuntimas (baigiamieji@lsu.lt)

Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena (FAS), Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata (FAV), Fizinis ugdymas ir sportas (FUS), Kineziterapija (KIN), Pratimai, mityba ir streso valdymas (PMS), Sporto ir turizmo vadyba (SPV), Treniravimo sistemos (TRS)

2024.04.25
Aprobacija

Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena (FAS), Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata (FAV), Fizinis ugdymas ir sportas (FUS), Kineziterapija (KIN), Pratimai, mityba ir streso valdymas (PMS), Sporto ir turizmo vadyba (SPV), Treniravimo sistemos (TRS)

2024.05.03

2. Baigiamųjų darbų gynimas

2024 m. gegužės 8 d. (trečiadienį) iki 23:59 val. į e-mokymo sistemą įkeliami baigiamieji darbai PDF formatu: Fizinio aktyvumo ir sveiko gyvensenos (FAS), Fizinio aktyvumo ir visuomenės sveikatos (FAV), Kineziterapijos (KIN), Pratimų, mitybos ir streso valdymo (PMS), Sporto ir turizmo vadybos (SPV) pirmosios pakopos studijų programų baigiamieji darbai.

2024 m. gegužės 10 d. (pentadienį) iki 23:59 val. į e-mokymo sistemą įkeliami baigiamieji darbai PDF formatu: Treniravimo sistemų (TRS), Fizinio ugdymo ir sporto (FUS) pirmosios pakopos studijų programų baigiamieji darbai.

Vadovas (vadovo vertinimas), kad darbas yra tinkamas ginti turi pateikti elektroniniu paštu (baigiamieji@lsu.lt) progamoms: FAS, FAV, KIN, PMS,SPV – iki gegužės 13 d., o TRS ir FUS – iki gegužės 16 d., o baigiamojo darbo autorius (Studentas), kad darbas atliktas savarankiškai ir atitinka kalbos taisyklingumą turi patvirtinimą pateikti elektroniniu paštu (baigiamieji@lsu.lt) Studijų departamentui 2024 gegužės 20 d. iki 23:59 val.

Etapai Datos
Baigiamųjų darbų pateikimas po aprobacijos

Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena (FAS), Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata (FAV), Kineziterapija (KIN), Pratimai, mityba ir streso valdymas (PMS), Sporto ir turizmo vadyba (SPV)

2024.05.08
Baigiamųjų darbų pateikimas po aprobacijos

Treniravimo sistemos (TRS), Fizinis ugdymas ir sportas (FUS)

2024.05.10
Vadovo ir studento patvirtinimai (baigiamieji@lsu.lt)

Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena (FAS), Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata (FAV), Kineziterapija (KIN), Pratimai, mityba ir streso valdymas (PMS), Sporto ir turizmo vadyba (SPV), Treniravimo sistemos (TRS), Fizinis ugdymas ir sportas (FUS)

2024.05.20

3. Mokymosi pasiekimų aplankas

Studentų refleksijos ugdymo ir mokymosi pasiekimų aplanko kaupimo tvarka (įstojusiems iki 2018 m.)

Studentų refleksijos ugdymo ir mokymosi pasiekimų aplanko kaupimo tvarka (įstojusiems nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.)

2024 m. gegužės 10 d. (penktadienį) iki 23:59 val. į e-mokymo sistemą įkeliami mokymosi pasiekimų aplankai PDF formatu: Fizinio aktyvumo ir sveiko gyvensenos (FAS), Fizinio aktyvumo ir visuomenės sveikatos (FAV), Kineziterapijos (KIN), Pratimų, mitybos ir streso valdymo (PMS), Sporto ir turizmo vadybos (SPV) mokymosi pasiekimų aplankai.

2024 m. gegužės 13 d. (pirmadienį) iki 23:59 val. į e-mokymo sistemą įkeliami mokymosi pasiekimų aplankai PDF formatu: Treniravimo sistemų (TRS), Fizinio ugdymo ir sporto (FUS) mokymosi pasiekimų aplankai.

Studijų programa Datos
Mokymosi pasiekimų aplanko (portfolio) įkėlimas

Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena (FAS), Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata (FAV), Kineziterapija (KIN), Pratimai, mityba ir streso valdymas (PMS), Sporto ir turizmo vadyba (SPV)

 

2024.05.10

Mokymosi pasiekimų aplanko (portfolio) įkėlimas

Treniravimo sistemos (TRS), Fizinis ugdymas ir sportas (FUS)

2024.05.13

Baigiamuosius darbus galės gintis tik tie studentai, kurie neturės nei akademinių nei finansinių skolų. Baigiamojo darbo modulio galutinio vertinimo dalys (vadovo vertinimas, vertintojo vertinimas, mokymosi pasiekimų aplanko vertinimas). Turi būti įvertintos bent slenkstiniu lygiu t.y. 5 balais ir daugiau.

Baigiamųjų darbų gynimų datos:

Studijų programa Datos
Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena (FAS) 2024.05.28
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata (FAV) 2024.05.27
Fizinis ugdymas ir sportas (FUS) 2024.05.30
Kineziterapija (KIN) 2024.05.30
Pratimai, mityba ir streso valdymas (PMS) 2024.05.28
Sporto ir turizmo vadyba (SPV) 2024.05.31
Treniravimo sistemos (TRS) 2024.05.30, 2024.05.31

Akademines skolas studentai privalo likviduoti iki 2024 m. gegužės 20 d. Diplomai įteikiami tiems studentams, kurie neturi įsiskolinimų universitetui, yra pilnai atsiskaitę su visais universiteto padaliniais (bendrabutis, biblioteka, buhalterija, studijų departamentas).

Diplomų įteikimas vyks 2024 m. birželio 20 d.

Priedai

Absolventams

Dėstytojams