STAŽUOTĖS KINEZITERAPEUTAMS

Lietuvos sporto universiteto Žinių ir inovacijų perdavimo departamentas nuo 2022 m. liepos 1 d. priima asmens sveikatos priežiūros specialistų – kineziterapeutų – prašymus organizuoti stažuotes (18 val. / 36 val. / 60 val. / 72 val.), siekiantiems gauti licencijas (vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymu, 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-2824). Stažuotės vykdomos individualiai, jas baigus išduodamas pažymėjimas tinkamas licencijoms gauti.

Prašymas organizuoti stažuotę ir kvalifikaciją patvirtinančio diplomo kopija pateikiami ir priimami internetu pagal nustatytą formą

Profesinės kvalifikacijos tobulinimo asmens sveikatos priežiūros specialistams (kineziterapeutams) stažuotės kaina:

Eil. Nr. *Laikotarpis per pastaruosius 5 metus iki paraiškos gauti licenciją ar iki sveikatos apsaugos ministro patvirtintose Asmens sveikatos priežiūros praktikos licencijavimo taisyklėse nustatyto privalomo pranešimo apie teisėtą asmens sveikatos priežiūros specialisto praktiką užregistravimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos, kai nesiversta atitinkama asmens sveikatos priežiūros praktika Stažuotės trukmė Stažuotės kaina
1. 24–36 mėnesiai 18 val. 60,00 Eur.
2. 37–48 mėnesiai 36 val. 120,00 Eur.
3. 49 ir daugiau mėnesių 60 val. 200,00 Eur.
4.

Kineziterapeutai, atlikę ne trumpesnę kaip 72 val. trukmės stažuotę, yra atlikę ir privalomąjį tobulinimą

72 val. 240,00 Eur.

 

*vadovaujantis Asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijavimo taisyklių ir asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašu (LR SAM ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. V-2824; Internetinė nuoroda

 

Informacija mokėjimui:

Lietuvos sporto universitetas

AB SEB LT04 7044 0600 0332 5574, įmokos kodas 006

Mokėjimo paskirtis – Kineziterapeuto stažuotės mokestis, vardas, pavardė asmens, kuris atliks stažuotę.

Daugiau informacijos apie stažuotės organizavimą, pateikiama Lietuvos sporto universiteto papildomojo profesinės kvalifikacijos tobulinimo asmens sveikatos priežiūros specialistams (kineziterapeutams) stažuotės tvarkos apraše.

Atlikus stažuotę, elektroninis profesinės kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas išsiunčiamas per 5 d. d.

Kontaktai pasiteirauti:

Justė Knatauskaitė, Tel. +370 69009923; juste.knatauskaite@lsu.lt

Žinių ir inovacijų perdavimo departamentas, 112 kab., Centriniai rūmai, Sporto g. 6, Kaunas,