Dublikatai

Aukštojo mokslo diplomo ir (ar) priedo (priedėlio) dublikatas išduodamas:

  • pateikus prašymą Studijų kokybės priežiūros centrui;
  • sumokėjus nustatyto dydžio įmoką.

Išdavimo terminas – 14 darbo dienų.

Kvitas aukštojo mokslo diplomo dublikatui gauti.

Kvitas aukštojo mokslo diplomo priedo (priedėlio) dublikatui gauti.

Kvitas aukštojo mokslo diplomo ir priedo (priedėlio) dublikatams gauti.

Pastaba. Aukštojo mokslo diplomo, priedo (priedėlio) dublikatai išduodami tik tuo atveju, jei asmuo sugadino, pametė ar kitaip prarado diplomą ar (ir) diplomo priedą (priedėlį). Jame įrašomi visi asmeniui anksčiau įteikto diplomo ar diplomo priedo (priedėlio) duomenys (nekeičiama nei asmens pavardė, nei kiti duomenys).