Priekabiavimas

LSU bendruomenės narys, pagrįstai manantis, kad prie jo ar kito nario yra priekabiaujama, seksualiai priekabiaujama, prieš jį yra smurtaujama arba jis yra persekiojamas, turi teisę pateikti konfidencialų pranešimą ar skundą atsakingam asmeniui.

Pranešimas gali būti pateikiamas ne tik raštu, bet ir žodžiu – tokiu atveju pokalbis bus įrašomas ir protokoluojamas išlaikant konfidencialumą.

Atsakingo asmens kontaktinė informacija:
Psichologė Oksana Mačėnaitė
El. paštas: oksana.macenaite@lsu.lt
Tel. nr.: +370 658 59624
Adresas: III rūmai, 212 A kabinetas