Pasitikėjimo linija

Lietuvos sporto universitete siekiama užtikrinti saugią ir tolerantišką aplinką, kad kiekvienas bendruomenės narys galėtų jaustis saugus, suprastas, įvertintas, kad galėtų puoselėti savo individualumą ir realizuoti savo potencialą. Jeigu universiteto aplinkoje patyrėte ar pastebėjote psichologinio smurto ar seksualinio priekabiavimo atvejį, mobingą ar kitokį įžeidžiantį elgesį, diskriminaciją dėl lyties, amžiaus, rasės, religijos, kalbos, kultūros, negalios, etninės priklausomybės ar kitais pagrindais, kviečiame drąsiai apie tai pranešti į Pasitikėjimo liniją. Kiekvieną atvejį tirs savo srities specialistai, garantuodami visišką konfidencialumą.