Pasitikėjimo linija

LSU „Pasitikėjimo linija“ skirta konsultuoti ir teikti psichologinę pagalbą bei paramą LSU bendruomenės nariams, kurie susiduria su probleminėmis, konfliktinėmis situacijomis, galimai neteisėtais veiksmais (psichologinio smurto ar seksualinio priekabiavimo atvejais, mobingu ar kitokiu įžeidžiančiu elgesiu, diskriminacija dėl lyties, amžiaus, rasės, religijos, kalbos, kultūros, negalios, etninės priklausomybės ar kitais pagrindais) ar patiria psichologinius ir emocinius sunkumus. Kviečiame rašyti į Pasitikėjimo liniją, kur savo srities specialistai suteiks reikalingą psichologinę pagalbą, garantuodami visišką konfidencialumą.

Pasitikėjimo linijos aprašas

The LSU Helpline is available to provide counselling, psychological help and support to the members of the LSU community who are facing problematic or conflict situations, potentially unlawful actions (cases of psychological violence or sexual harassment, mobbing or other abusive behaviour, discrimination based on gender, age, race, religion, language, culture, disability, ethnicity or other grounds), or are experiencing psychological or emotional difficulties. We encourage you to contact the Helpline, where specialists in their respective fields will provide you with the psychological support you need and guarantee you absolute confidentiality.