Erasmus+ programa

„Erasmus+“ programa – tai 2014–2020 m. Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa, kuri grindžiama sėkminga tokių ankstesnių ES programų kaip Mokymosi visą gyvenimą programos („Comenius“ (bendrojo ugdymo), „Erasmus“ (aukštojo mokslo), „Leonardo da Vinci“ (profesinio rengimo), „Grundtvig“ (suaugusiųjų švietimo), „Veiklus jaunimas“ ir kitų tarptautinių bendradarbiavimo programų  įgyvendinimo patirtimi.

Bendras šios integruotos programos biudžetas 2014–2020 m. sudaro 14,774 mlrd. eurų, o du trečdaliai šių lėšų bus skirti stipendijoms ir suteiks galimybę daugiau kaip 4 mln. europiečių studijuoti, mokytis, dirbti ar užsiimti savanoriška veikla užsienyje.

„Erasmus+“ programos struktūra:

Erasmus+

1 pagrindinis veiksmas

(Key Action 1)

Mobilumas mokymosi tikslais

2 pagrindinis veiksmas

(Key Action 2)

Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais

3 pagrindinis veiksmas

(Key Action 3)

Politinių reformų rėmimas

Jean Monnet
Sportas

„Erasmus+“ programos aukštajam mokslui skirtos veiklos:

KA1 – Mobilumas mokymosi tikslais:

Studentų mobilumas gali būti:

  • dalinės studijos partnerinėje užsienio aukštojo mokslo institucijoje;
  • praktika užsienio įmonėje arba bet kokioje kitoje atitinkamoje darbo vietoje.

Darbuotojų mobilumas gali būti:

  • Akademinio personalo dėstymo vizitai į partnerinėje užsienio aukštojo mokslo instituciją;
  • Personalo mokymosi vizitai partnerinėje užsienio aukštojo mokslo institucijoje arba kitoje atitinkamoje užsienio organizacijoje.

KA2 – Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais:

  • Tarptautiniai strateginės partnerystės projektai
  • Mokslo ir studijų institucijų ir įmonių žinių sąjungos projektai
  • Gebėjimų stiprinimo projektai

KA3 – Politinių reformų rėmimas.

Jean Monnet – apima visas Europos Sąjungos studijas, ypatingą dėmesį skiriant Europos integracijos procesui ir jo vidaus bei išorės aspektams.

Sportas:

  • Bendradarbiavimo partnerystės projektai;
  • Europos ne pelno siekiančių sporto renginių projektai.
Daugiau informacijos apie „Erasmus+“ programą: www.erasmus-plius.lt