Antrosios pakopos studijos

Studijų programos pavadinimas

Studijų kryptis

Studijų forma

Studijų trukmė

Studijų kalba Vieta

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis, profesinė kvalifikacija

Sporto edukologija Edukologija NL 2 lietuvių Kaunas ugdymo mokslų magistras
Treniravimo sistemos Pasiekimų sportas NL 2 lietuvių Kaunas sporto magistras
Turizmo ir sporto vadyba Vadyba NL 2 lietuvių, anglų Kaunas verslo vadybos magistras
Fizinis ugdymas ir sportas Pedagogika NL 2 lietuvių Kaunas ugdymo mokslų magistras
Taikomoji fizinė veikla Reabilitacija NL 2 lietuvių, anglų Kaunas sveikatos mokslų magistras
Kineziterapija Reabilitacija NL / I

 

NL

2 / 2,5

 

2

lietuvių, anglų Kaunas sveikatos mokslų magistras, kineziterapeutas
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata Visuomenės sveikata NL 2 lietuvių, anglų Kaunas sveikatos mokslų magistras
Sportinės veiklos analizė/International Master in Performance Analysis of Sport Pasiekimų sportas NL 2 anglų Kaunas

Magdeburgas (Vokietija)  Vila Realas (Portugalija)

sporto magistras
Krepšinio treniravimas ir valdymas/International Basketball Coaching and Management Pasiekimų sportas NL 2 anglų Kaunas/Splitas

(Kroatija)

sporto magistras

Antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programose studentai rengiami savarankiškam mokslo darbui, kuriam atlikti reikia mokslo žinių ir analitinių gebėjimų. Baigus magistrantūros studijų programas, įgyjamas atitinkamos studijų krypties magistro laipsnis arba magistro laipsnis ir kvalifikacija. Tą paliudija magistro diplomas.

Lietuvos sporto universitete magistrantūros studijos apima sporto, fizinio ugdymo, sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo, reabilitacijos, rekreacijos ir sporto valdymo sritis.

Studentams mūsų universitete siūlomos 9 magistrantūros studijų programos.