Magistrantūros studijos (antrosios pakopos studijos)

Studijų programos pavadinimas

Studijų kryptis

Studijų forma

Studijų trukmė

Studijų kalba Vieta

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis, profesinė kvalifikacija

Sporto edukologija Edukologija NL 2 lietuvių Kaunas ugdymo mokslų magistras
Treniravimo sistemos Pasiekimų sportas NL 2 lietuvių Kaunas, Druskininkai sporto magistras
Turizmo ir sporto vadyba Vadyba NL 2 lietuvių, anglų Kaunas verslo vadybos magistras
Kūno kultūra Pedagogika NL 2 lietuvių Kaunas ugdymo mokslų magistras
Sporto fiziologija ir genetika Biologija NL 2 lietuvių, anglų Kaunas gyvybės mokslų magistras
Taikomoji fizinė veikla Reabilitacija NL 2 lietuvių, anglų Kaunas sveikatos mokslų magistras
Kineziterapija Reabilitacija NL / I

 

NL

2 / 2,5

 

2

lietuvių, anglų Kaunas sveikatos mokslų magistras, kineziterapeutas
Kineziterapija Reabilitacija NL 2 lietuvių Druskininkai1 sveikatos mokslų magistras, kineziterapeutas
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata Visuomenės sveikata NL 2 lietuvių, anglų Kaunas sveikatos mokslų magistras
Sportinės veiklos analizė/International Master in Performance Analysis of Sport Pasiekimų sportas NL 2 anglų sporto magistras
Krepšinio treniravimas ir valdymas/International Basketball Coaching and Management Pasiekimų sportas NL / I 2 / 3 anglų sporto magistras

1Jei Druskininkų grupėje nesusirinks 12 studentų grupė, studijos bus vykdomos tik Kaune.

Antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programose studentai rengiami savarankiškam mokslo darbui, kuriam atlikti reikia mokslo žinių ir analitinių gebėjimų. Baigus magistrantūros studijų programas, įgyjamas atitinkamos studijų krypties magistro laipsnis arba magistro laipsnis ir kvalifikacija. Tą paliudija magistro diplomas.

Lietuvos sporto universitete magistrantūros studijos apima sporto, fizinio ugdymo, sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo, reabilitacijos, rekreacijos ir sporto valdymo sritis.

Studentams mūsų universitete siūloma 10 magistrantūros studijų programų.