Išlyginamosios studijos

IŠLYGINAMOSIOS STUDIJOS

Papildomos studijos (išlyginamosios) – tai mokamos studijos, kurių metu studijuojami tie pirmosios pakopos (bakalauro) studijų dalykai, kurie yra būtini tam, kad studentas turėtų pakankamų žinių ir gebėjimų, reikalingų sėkmingoms magistrantūros studijoms.

Papildomų studijų apimtis – 10-30 kreditų.

Studijų trukmė iki 1 metų. Asmenims, baigusiems papildomas (išlyginamąsias) studijas išduodama akademinė pažyma, su kuria galima stoti į Lietuvos sporto universiteto antrosios pakopos studijų programą.

Organizuojamos šios papildomos studijos:

  1. Taikomoji fizinė veikla (priimami asmenys, baigę neuniversitetinę studijų programą ir įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį).
  2. Kineziterapija (priimami asmenys, įgiję reabilitacijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir kineziterapeuto profesinę kvalifikaciją).
  3. Turizmo ir sporto vadyba (priimami asmenys, baigę neuniversitetinę studijų programą ir įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį socialinių, humanitarinių ar biomedicinos mokslų srityje).

Prašymo pildymas internetu jungiantis per nuorodą: https://is.lsu.lt/el_stojimai/stojimas (autentifikacija per banką)

Studijų programa Vieta Minimalus studentų skaičius grupėse
Kineziterapija Kaunas 8
Kineziterapija Druskininkai 8
Taikomoji fizinė veikla Kaunas 6
Turizmo ir sporto vadyba Kaunas 12
Turizmo ir sporto vadyba Druskininkai 12