Sportininkų rengimo technologijos

Vadovė prof. dr. Diana Rėklaitienė

Strateginė LSU mokslo krypties programa Sportininkų rengimo technologijos apima įvairius skirtingų sporto šakų, skirtingo amžiaus ir parengtumo sportininkų treniravimo vyksmo valdymo aspektus. Bus nagrinėjama sportininkų treniruotės proceso kontrolė ir funkcinės būkles stebėsena; fizinio parengtumo rodikliai ir technikos veiksmų tobulinimo technologijos;  specifinio ir techninio rengimo optimizavimas; treniravimo technologijų modeliavimas; traumų rizikos veiksnių diagnostika ir prevencija; efektyvus atletinio rengimo integravimas į sportininkų treniruočių procesą; įvairių sporto šakų aukšto meistriškumo sportininkų akispūdžio, tinklainės kraujagyslių, regos nervo disko, smegenų kraujotakos autoreguliacijos ir arterinio kraujospūdžio, kognityvinių funkcijų dinamiką fizinio krūvio poveikyje. Pastaruoju metu esant galimybei naudotis naujausiomis technologijomis sporto moksle galima giliau ir tiksliau ištirti ne tik atskirus sportininkų funkcinės būklės parametrus, bet atlikti sudėtingesnius kompleksinius tyrimus lemiančius sportinį rezultatą, tai: suvokimą, atmintį, išmokimo apimtis, sprendimo priėmimo mechanizmus ir jų įtaką nervų sistemos judesių valdymui, kurių dėka atliekami koordinuoti, sudėtingi judesiai, formuojasi įgūdžiai. Taip pat naujos tyrimų sritys bus susijusios su sportininkų veiklos prognozavimu (suvokimas, įžvalgos ir sprendimų priėmimas) (Vickers, 2010).

Naudojant skirtingus tyrimo metodus, strateginės mokslo grupės mokslininkai nagrinės skirtingų sporto šakų (komandinių (krepšinis, rankinis, tinklinis, futbolas), ištvermės ciklinių (dviračių sportas, orientavimosi sportas, irklavimas, plaukimas), dvikovės (dziudo; boksas), individualių (lengvoji atletika)), skirtingo amžiaus ir pasirengimo sportininkų treniravimo modelius įvairiais aspektais.


MOKSLININKŲ GRUPĖS

Sportuojančiųjų parengtumas ir funkcinė būklė (vadovas – prof. habil. dr. J. Poderys; vadovo H-indeksas – 4, grupės H-indekso suma  – 4)

Tyrėjo vardas ir pavardė Pareigos, padalinys Mokslo laipsnis ir pedagoginis vardas
Poderys Jonas Treniravimo mokslo katedra habil. dr., prof.
Buliuolis Alfonsas Treniravimo mokslo katedra dr., doc.
Trinkūnas Eugenijus Sporto mokslo inovacijų institutas dr., doc.
Zuozienė Ilona Treniravimo mokslo katedra dr., doc.
Skyrienė Valentina Treniravimo mokslo katedra dr., doc.
Poderienė Kristina Sporto mokslo inovacijų institutas dr.
Šilinskas Viktoras Treniravimo mokslo katedra dr., doc.
Grūnovas Albinas Sporto mokslo inovacijų institutas habil. dr., prof.
Zuoza Aurelijus Treniravimo mokslo katedra dr., doc.

SPORTININKŲ TRENIRAVIMO VALDYMAS  (vadovas – prof. habil. dr. A. Skarbalius)

Tyrėjo vardas ir pavardė Pareigos, padalinys Mokslo laipsnis ir pedagoginis vardas
Antanas Skarbalius Treniravimo mokslo katedra, emeritas habil. dr., prof.
Audinga Kniubaitė Treniravimo mokslo katedra, asistentė doktorantė
Lolita Dudėnienė Treniravimo mokslo katedra, lektorė dr.
Gabija Vidūnaitė Treniravimo mokslo katedra, asistentė doktorantė

Aerobinio pajėgumo adaptacija (vadovas – prof. dr. A.Stasiulis;  vadovo H-indeksas – 6, grupės H-indekso suma  – 19)

Tyrėjo vardas ir pavardė Pareigos, padalinys Mokslo laipsnis ir pedagoginis vardas
Arvydas Stasiulis Prof., SRK dr., prof.,
Loreta Stasiulė Doc., SRK dr.
Sandrija Čapkauskienė Doc., SRK dr.
Pranas Mockus Doc., TMK dr., doc.
Gintas Volungevičius Doc., TMK dr.
Vidas Bružas Doc., TMK dr., doc.
Ligita Šilinė Doktorantė, SRK
Ričardas Nekriošius Doktorantas, SRK
Eligijus Mačinskas Doktorantas, SRK
Domantas Balsys Doktorantas, SRK
Kęstutis Pužas Doktorantas, SRK
Ieva Gurskytė Magistrantė, SRK

Sportininkų atletinis rengimas (vadovė – doc .dr. J. Stanislovaitienė; vadovo H-indeksas – 2, grupės H-indekso suma  – 28.)

Tyrėjo vardas ir pavardė Pareigos, padalinys Mokslo laipsnis ir pedagoginis vardas
Jūratė Stanislovaitienė TMK dr., doc.
Kristina Bradauskienė TMK dr., doc.
Sigitas Kamandulis TBRK dr., prof.
Daniele Conte SMII moksl.
Inga Lukonaitienė TMK dr., lekt.
Dominykas Bartusevičius TMK doktorantas

Sportininkų fizinių krūvių rizikos ankstyvoji diagnostika (vadovas prof. dr. V. Streckis, vadovo H-indeksas – 6, grupės H-indekso suma  – 14).

Tyrėjo vardas ir pavardė Padalinys Mokslo laipsnis ir pedagoginis vardas
Vytautas Streckis TMK dr., prof.
Daiva Imbrasienė TBRK dr., doc.
dr., doc.
Rima Solianik TBRK dr.
Vidas Bružas TMK dr.
Vaida Pokvytytė TBRK dr.