SOCIALINĖS STIPENDIJOS

Socialinę stipendiją, kurios dydis yra 6,5 BSI (bazinė socialinė išmoka), t.y., 357,50 € per mėnesį, gali gauti visi Lietuvos ir Lietuvoje veikiančių užsienio aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios, trečiosios pakopų, vientisųjų ir profesinių studijų studentai, prašymų skirti socialinę stipendiją priėmimo metu atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

  1. yra vieni iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpąpagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
  2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumolygį;
  3. yra ne vyresni kaip 25 metųir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

​Kiekvieną semestrą reikia pateikti naują prašymą. Prašymai teikiami internetu, prisijungus prie fondo informacinės sistemos „Parama” ir užpildžius naują prašymą „Socialinė stipendija”. Prisijungimo metu asmens tapatybė nustatoma elektroninės bankininkystės, elektroninio arba mobilaus parašo priemonėmis (vadovą, kaip užpildyti ir pateikti elektroninę paraišką rasite čia).

Paraiškų priėmimo socialinėms stipendijoms gauti kalendorius

Paraiškų priėmimo terminai 
Pavasario semestrą – nuo sausio 20 d. iki vasario 20 d.
Rudens semestrą – nuo rugsėjo 15 d. iki spalio 15 d.

 Socialinės stipendijos neturi teisės gauti studentai, kurie:

1) pakartotinai studijuoja pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis;

2) pakartotinai studijuoja doktorantūroje, jeigu daugiau kaip pusę doktorantūros trukmės jie buvo studijavę valstybės biudžeto lėšomis;

3) pakartotinai studijuoja pagal profesinių studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis;

4) užsieniečiai, išskyrus užsienio lietuvius ir užsienio valstybių piliečius, kurių studijos finansuojamos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka,  taip pat Europos Sąjungos valstybių narių, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečius, dirbančius ir (arba) turinčius teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos narius, kitų užsienio valstybių piliečius ir asmenis be pilietybės, turinčius teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar kituose teisės aktuose nenustatyta kitaip.

  • yra laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje arba yra akademinėse atostogose;
  • aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turi daugiau kaip 3 akademines skolas;
  • kurie įvykdė studijų programos reikalavimus, tačiau jiems atidėtas baigiamojo darbo gynimas ar baigiamojo egzamino laikymas.

Paskirtą socialinę stipendiją Fondas perveda į studento nurodytą asmeninę sąskaitą kas mėnesį iki 28 dienos. Už pirmą semestro mėnesį išmokama iki antro semestro mėnesio 28 d. (t. y. už rugsėjį ir spalį išmokama iki spalio 28 d. o už vasarį ir kovą iki kovo 28 d.)