Rotacija, reitingavimas

Kada galiu prarasti valstybės finansuojamą vietą?

1. Studentui, kurio pirmosios pakopos studijos yra valstybės finansuojamos, po vertinamojo laikotarpio, valstybės finansavimas studijoms išlieka, jeigu jis atitinka gerai besimokančio studento kriterijus. Jeigu studentas neatitinka gero mokymosi kriterijų, jis netenka valstybės finansavimo, išskyrus 3 punkte nurodytą atvejį.
2. Jeigu pirmosios studijų pakopos studijų atitinkamos studijų krypties ir studijų formos studijų kurse nėra valstybės nefinansuojamose studijų vietose studijuojančių studentų, atitinkančių gero mokymosi kriterijus, valstybės finansuojamose studijų vietose studijuojantiems ir neturintiems akademinių skolų studentams valstybės finansavimas studijoms išlieka, nors jų vertinamojo laikotarpio pasiekimų lygmuo yra slenkstinis.
3. Valstybės finansuojama studijų vieta atsilaisvina kai valstybės finansuojamas studentas nutraukia studijas arba Rektoriaus įsakymu yra pašalinamas iš Universiteto. Į atsilaisvinusią valstybės finansuojamą studijų vietą perkeliami studentai, studijuojantys nefinansuojamoje studijų vietoje Laikinojoje studentų studijų pasiekimų nustatymo, palyginimo ir studentų rotacijos tvarkoje nurodytais principais.
Jeigu esu valstybės nefinansuojamoje vietoje, ar galiu pereiti į valstybės finansuojamą vietą? Taip, Iš Universiteto pašalinus valstybės finansuojamoje vietoje studijavusį studentą ar jam nutraukus studijas, išskyrus tuos atvejus, kai studentas pakeičia studijų programą toje pačioje studijų krypčių grupėje, laisvą valstybės finansuojamą studijų vietą užima tos studijų krypties, formos, to paties kurso, kuriame studijuoja studijų pasiekimų palyginimo metu, geriausiai valstybės nefinansuojamoje vietoje besimokantis studentas, atitinkantis gero mokymosi kriterijus, (išskyrus studentus, nurodytus Mokslo ir studijų įstatymo 80 straipsnyje).