Profesinės pedagoginės studijos “Fizinio ugdymo mokytojas”

LSU kviečia įgyti fizinio ugdymo pedagogo profesinę kvalifikaciją.

Universitete vykdoma profesinių, pedagoginių studijų mokomojo dalyko programa – Fizinis ugdymas ir sportas. Į šias studijas priimami asmenys, baigę bakalauro (pirmosios pakopos) sporto krypties ir ugdymo mokslų studijas ir ketinantys dirbti bendrojo ugdymo ar neformaliojo švietimo įstaigose fizinio ugdymo dalyko mokytoju. Baigus profesines studijas, asmenims suteikiama pedagogo kvalifikacija (atitinkanti 6 kvalifikacijos sandaros lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535) ir išduodamas kvalifikaciją liudijantis Studijų pažymėjimas, suteikiantis teisę dirbti fizinio ugdymo pedagogu ugdymo įstaigose.

Studijų pakopa: profesinės studijos
Studijų krypčių grupė: ugdymo mokslai
Studijų kryptis: Pedagogika
Studijų forma: nuolatinė (NL). Studijos vykdomos pagal sesijinį tvarkaraštį.
Studijų trukmė – (1 metai);
Programos apimtis kreditais: 60
Studijų kaina: 2740 Eur.

Studijų programos planas:
1 semestras

Dalyko pavadinimas Semestras Kreditai Kredito kaina Eur.
1.      Fizinio ugdymo pagrindai Rudens 5 46,79
2.      Fizinio ugdymo teorija Rudens 10 50,5
3.      Fizinio ugdymo pamokos didaktika II Rudens 10 50,5
4.      Praktika I (įvadinė) Rudens 5 46,79
Viso 30

2 semestras

Dalyko pavadinimas Semestras Kreditai Kredito kaina Eur.
1.      Praktika II (asistento) Pavasaris 10 42,08
2.      Praktika III (didaktikos) Pavasaris 15 42,08
3.      Įtraukusis fizinis ugdymas Pavasaris 5 42,08
Viso 30

* – nesusidarius grupei, studijos gali būti organizuojamos pagal individualų planą.

Prašymai ir dokumentai priimami internetu iki 2023 m. rugpjūčio 25 d.

Daugiau informacijos apie priėmimą, reikiamus pateikti dokumentus ir datas pateikiama priėmimo taisyklėse: Priėmimo į LSU fizinio ugdymo pedagogo profesines studijas Taisyklės_2023 m.

Kontaktai pasiteirauti:
Aida Vengalė
Žinių ir inovacijų perdavimo departamentas
112 kab., Centriniai rūmai, Sporto g. 6, Kaunas,
Tel. 8 690 09911
I-V nuo 9 val. iki 16 val.
El. p. zipd@lsu.lt arba aida.vengale@lsu.lt

Sekite ŽIPD naujienas Facebook paskyroje LSU mokymai ir tyrimai: https://www.facebook.com/LSUmokymai