Studijų sustabdymas ir atnaujinimas

Akademinės atostogos

Kas yra akademinės atostogos? Akademinės atostogos – laikinas studijų sustabdymas dėl ligos ar kitos rimtos asmeninės priežasties (sportinės veiklos, socialinių veiksnių ir kt.) neprarandant studento statuso.

Kada suteikiamos akademinės atostogos? Akademinės atostogos suteikiamos dėl ligos, nėštumo, kūdikio priežiūrai, sportinės veiklos, socialinių veiksnių. Akademinės atostogos dėl sportinės veiklos gali būti suteikiamos tik didelio meistriškumo sportininkams.

Kokia akademinių atostogų trukmė? Dėl ligos, nėštumo, kūdikio priežiūrai akademinės atostogos suteikiamos ne ilgiau kaip iki 3 metų, dėl sportinės veiklos, socialinių veiksnių – iki 1 metų (ir ne daugiau kaip vieną kartą per studijų laikotarpį).

Ką daryti, jeigu norite akademinių atostogų? Prašymus suteikti akademines atostogas ir kitus dokumentus (pažymas, raštus ir kt.) reikia pateikti Studijų departamento (centriniuose rūmuose, 101 kab.) darbuotojai arba el. erdvėje, LSU informacinėje sistemoje (adresu: http://is.lsu.lt/prasymai).

Dėmesio!

Prašymai suteikti akademines atostogas, pateikti galutinių egzaminų ar baigiamųjų darbų aprobacijos, gynimo metu, nesvarstomi (išimtis liga).

Akademinės atostogos dėl socialinių veiksnių gali būti suteiktos tik pažangiems, t.y. akademinių skolų neturintiems, studentams.

Akademinės atostogos klausytojams nesuteikiamos.

Kaip atnaujinamos studijos po akademinių atostogų? Pasibaigus akademinių atostogų laikui studentas priimamas į tą semestrą, iš kurio išėjo. Jeigu studentas akademinių atostogų išeina ne semestro pradžioje, grįžę po akademinių atostogų atitinkamo semestro pradžioje, negauna stipendijos už tą semestro laiką, už kurį ją gavo prieš metus.