Akademinė etika

Akademinės etikos komisijos funkcijos:

1. Komisija inicijuoja ir organizuoja informacijos sklaidą akademinės ir profesinės etikos klausimais, inicijuoja Universiteto bendruomenės raštingumo akademinės ir profesinės etikos srityje kėlimą.

2. Komisija nagrinėja Universiteto bendruomenės ir socialinių partnerių pranešimus dėl Akademijos akademinės ir profesinės etikos pažeidimų.

Pranešimą Komisijai raštu reikia pateikti registruojant Universiteto kanceliarijoje (tel. pasiteirauti (8 37) 302621, el. paštas lsu@lsu.lt), norint kreiptis į komisijos pirmininką el. paštu, rašykite akademine.etika@lsu.lt.

Pranešimą Komisijai raštu pateikti gali teikti kiekvienas Universiteto bendruomenės narys (-iai). Kreiptis į Komisiją dėl Akademinės etikos pažeidimo galima ne vėliau kaip praėjus trims mėnesiams nuo su akademine etika susijusio įvykio. Šis terminas Komisijos sprendimu gali būti pratęstas esant svarbioms ar sudėtingoms pareiškime nurodyto pažeidimo aplinkybėms. Komisija nagrinėja tik Universiteto kanceliarijoje registruotus ir aiškiai argumentuotus pranešimus. Anoniminiai pranešimai nesvarstomi, išskyrus Studentų atstovybės teikiamus pranešimus.