Akademinė etika

Akademinės etikos komisijos funkcijos

  1. Komisija inicijuoja ir organizuoja informacijos akademines etikos klausimais sklaidą, inicijuoja Universiteto bendruomenes akademines etikos raštingumo kėlimą.
  2. Komisija nagrinėja neanoniminius pranešimus apie Universiteto akademines bendruomenes narių galimai įvykdytus akademines etikos pažeidimus.
  3. Komisija inicijuoja galimai įvykusių akademines etikos pažeidimo atvejų nagrinėjimą.

Komisijai pranešimą raštu gali teikti kiekvienas Universiteto bendruomenės narys. Kreiptis į Komisiją dėl akademinės etikos pažeidimo galima ne vėliau kaip per mėnesį nuo įvykio, susijusio su akademinės etikos pažeidimu dienos. Šis terminas Komisijos sprendimu gali būti pratęstas. Komisija nagrinėja tik aiškiai argumentuotus pranešimus. Pranešimai turi būti siunčiami iš LSU el. pašto adresu etika@lsu.lt. Pranešimai teikiami laisva forma. Anoniminiai pranešimai nesvarstomi.

Akademinės etikos komisija

Pirmininkas – doc. dr. Tomas Saulius (tel.: +37065860698, el. paštas: tomas.saulius@lsu.lt)
Pavaduotoja – doc. dr. Saulė Sipavičienė (tel.: +37069009886, el. paštas: saule.sipaviciene@lsu.lt)
Sekretorė – doc. dr. Vida Ostasevičienė (tel.: +37069009917, el. paštas: vida.ostaseviciene@lsu.lt)

Nariai:

doc. dr. Dalia Mickevičienė ( el. paštas: dalia.mickeviciene@lsu.lt)
doc. dr. Kristina Bradauskienė (el. paštas: kristina.bradauskiene@lsu.lt)
doc. dr. Pranas Mockus (el. paštas: pranas.mockus@lsu.lt)
Milda Treigienė (el. paštas: milda.treigiene@lsu.lt)
Ieva Lukoševičiūtė (el. paštas: ieva.lukoseviciute@stud.lsu.lt)
Gabrielė Samulevičiūtė (el. paštas: gabriele.samuleviciute@stud.lsu.lt)