Studentų mokslinė draugija

Lietuvos sporto universiteto studentų mokslinė draugija yra nepolitinė, laisvos narystės pagrindu veikianti ne pelno organizacija, vienijanti aktyviai dalyvaujančius mokslinėje veikloje bei ja besidominčius Lietuvos sporto universiteto bakalauro studijų studentus.

Studentų mokslinės draugijos tikslas – skatinti ir aktyvinti LSU studentų mokslinę tiriamąją veiklą, plečiant ir gilinant jų mokslo žinias.

Ši draugija organizuoja studentų mokslinius renginius (konferencijas, seminarus ir kt.), supažindina universiteto bendruomenę su draugijos veikla ir teikia informaciją apie draugiją, bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų studentų mokslinėmis organizacijomis, padeda universiteto studentams aktyviai įsijungti į mokslinę tiriamąją veiklą.

Buvusios konferencijos

2023 m. gegužės 3 d. LSU SMD mokslinė konferencija „Visų mokslų raktas yra klaustukas“
Informacija apie konferenciją
2022 m gegužės 11 d. LSU SMD mokslinė konferencija “Visų mokslų raktas yra klaustukas”
Informacija apie konferenciją
2021 m. gegužės 4 d. LSU SMD mokslinė konferencija „Visų mokslų raktas yra klaustukas“
Informacija apie konferenciją
2020 m. LSU SMD mokslinė konferencija „Visų mokslų raktas yra klaustukas“  (2020 m. gegužės 11 ir 14 d.)
Informacija apie konferenciją

LSU SMD koordinatorė doc. dr. Birutė Statkevičienė
El. p. birute.statkeviciene@lsu.lt
Sporto g. 6, LT-44221 Kaunas