Edukologijos mokslo krypties doktorantūra

Jungtinis Kauno technologijos universiteto, Lietuvos sporto universiteto, Šiaulių universiteto socialinių mokslų srities Edukologijos krypties (S 007) doktorantūros komitetas (patvirtintas 2018 m. spalio 16 d. LSU rektoriaus įsakymu Nr. ĮSAK 53/M):
Pirmininkas – prof. dr. Romualdas Malinauskas (LSU),
Nariai:

Prof. habil. dr. Palmira Jucevičienė (KTU),
Prof. dr. Brigita Janiūnaitė (KTU),
Prof. dr. Jolita Horbačauskienė (KTU),
Doc. dr. Gintarė Tautkevičienė (KTU),
Doc. dr. Irina Klizienė (KTU),
Doc. dr. Edita Štuopytė (KTU),
Prof. dr. Rasa Jankauskienė (LSU),
Prof. dr. Saulius Šukys (LSU),
Prof. dr. Diana Rėklaitienė (LSU),
Prof. dr. Vilija Bitė Fominienė (LSU),
Doc. dr. Jūratė Požėrienė (LSU),
Prof. dr. Remigijus Bubnys (VU ŠA).

Jungtinis Lietuvos edukologijos universiteto, Kauno technologijos universiteto, Lietuvos sporto universiteto, Šiaulių universiteto socialinių mokslų srities Edukologijos krypties (07S) doktorantūros komitetas (patvirtintas 2016 m. gruodžio 20 d. LEU rektoriaus įsakymu Nr. 1-545):
Pirmininkė – prof. habil. dr. Marijona Barkauskaitė (LEU),
Pirmininko pavaduotoja – prof. dr. Ona Monkevičienė (LEU),
Nariai:

prof. dr. Audronius Vilkas (LEU),
prof. dr. Sniegina Poteliūnienė (LEU),
prof. habil. dr. Palmira Jucevičienė (KTU),
prof. dr. Brigita Janiūnaitė (KTU),
prof.  dr. Rasa Jankauskienė (LSU),
prof. dr. Romualdas Malinauskas (LSU),
prof. habil. dr. Antanas Skarbalius (LSU),
prof. dr. Remigijus Bubnys (ŠU),
prof. habil dr. Audronė Juodaitytė (ŠU),
prof. habil. dr. Vytautas Gudonis (VU ŠA),
doc. dr. Gintarė Tautkevičienė (KTU).

Atmintinė doktorantui

Edukologijos mokslo krypties doktorantūros studijų dalykai nuo 2018 m. lapkričio 9 d.

Doktorantūros studijų programą sudaro ne mažiau kaip keturi dalykai, jų bendra apimtis – ne mažiau kaip 30 ECTS. Visus egzaminus privalu išlaikyti per pirmuosius tris semestrus nuolatinių studijų doktorantams, per pirmuosius keturis semestrus ištęstinių studijų doktorantams.

Kreditai gali būti kaupiami ir dalyvaujant doktorantų tarptautinėse mokyklose, doktorantui esant dalinėse studijose užsienyje. Sprendimą dėl jų įskaitymo priima edukologijos mokslo krypties komitetas.

Privalomi studijų dalykai:

Eil.
nr.
Studijų dalyko pavadinimas ECTS Edukologijos mokslo krypties šakų kodai Koordinuojantis dėstytojas
1. Edukologijos epistemologija ir tyrimų metodologija 8 Mokslinių tyrimų metodologija S274 Prof. S. Šukys, LSU
2. Aukštojo mokslo filosofija, sistemos ir didaktika 8 Organizavimo mokslai S189 Prof. P. Jucevičienė, KTU

 Privalomai pasirenkamas bent vienas studijų dalykas iš šių keturių:

Eil.

nr.

Studijų dalyko pavadinimas ECTS Edukologijos mokslo krypties

šakų kodai

Koordinuojantis

dėstytojas

1. Curriculum teorijos 8 Pedagogika ir didaktika S270 Prof. D. Malinauskienė, VU ŠA
2. Asmenybės raidos ir mokymo/si procesų sąsajos 8 Psichopedagogika S283 Prof. R. Bubnys, VU ŠA
3. Inovacijos ir projektų paraiškų rengimas 8 Organizavimo mokslai S189 Prof. D.Rėklaitienė, LSU arba Prof. B.Janiūnaitė, KTU
4. Ugdymo mokslo filosofija 8 Pedagogika ir didaktika S270 Doc. T. Saulius, LSU

 Laisvai pasirenkami studijų dalykai: 

Eil.

nr.

Studijų dalyko pavadinimas ECTS Edukologijos mokslo krypties šakų kodai Koordinuojantis dėstytojas
1. Pedagogo kompetencijos ir veiklos tyrimai 6 Mokslinių tyrimų metodologija, S274 Doc. A. Augustinienė, KTU Doc. G. Cibulskas, KTU
2. Negalės studijų teorijos 6 Mokslinių tyrimų metodologija, S274 Prof. L. Radzevičienė, VU ŠA
3. Edukacinių pokyčių strategijos ir modeliai 6 Organizavimo mokslai, S189 Prof. B. Janiūnaitė, KTU
4. Šiuolaikinės švietimo vadybos teorijos ir koncepcijos 6 Organizavimo mokslai, S189 Prof. P. Jucevičienė, KTU
5. Informacinės ir edukacinės technologijos švietimo organizacijoje 6 Organizavimo mokslai, S189 Prof. P. Jucevičienė, KTU
6. Mokymosi aplinkos ir partnerystės tinklai 6 Pedagogika ir didaktika, S280 Prof. P. Jucevičienė, KTU
7. Neformalaus ugdymo koncepcijos ir teorijos 6 Pedagogika ir didaktika, S270 Doc. R. Gaučaitė, VU ŠA
8. Mokytojų ugdymo teorija ir praktika 6 Mokytojų ugdymas, S272 Prof. R. Bubnys, VU ŠA
9. Sveikatos ugdymo teorija ir praktika 6 Fizinis lavinimas, judesių

mokymas, sportas, S273

Prof. R. Jankauskienė,

LSU

10. Sporto mokslo tyrimų teorija ir metodologija 6 Fizinis lavinimas, judesių

mokymas, sportas, S273

Prof. A. Emeljanovas LSU
11. Sporto psichologija 6 Fizinis lavinimas, judesių

mokymas, sportas, S273

Prof. R. Malinauskas, LSU
12. Socialinė psichologija 6 Fizinis lavinimas, judesių

mokymas, sportas, S273

Prof. R. Malinauskas, LSU
13. Socialinio ugdymo teorija ir praktika 6 Socialinė pedagogika, S285 Prof. E. Štuopytė, KTU
14. Sportininkų rengimo teorija ir praktika 6 Fizinis lavinimas, judesių mokymas, sportas, S273 Prof. A. Emeljanovas LSU
15. Neformalaus muzikinio ugdymo sistemos 6 Pedagogika ir didaktika, S270 Prof. D. Strakšienė, VU ŠA
16. Fizinio ugdymo teorija ir praktika 6 Fizinis lavinimas, judesių mokymas, sportas, S273 Prof. A. Emeljanovas LSU

 

EDUKOLOGIJOS DOKTORANTŪROS STUDIJŲ MODULIAI IKI 2018 M.

Doktorantūros studijų programą sudaro ne mažiau kaip keturi dalykai, jų bendra apimtis – ne mažiau kaip 30 ECTS kreditų. Visus egzaminus privalu išlaikyti per pirmuosius tris semestrus.

Kreditai gali būti kaupiami ir dalyvaujant doktorantų tarptautinėse mokyklose, doktorantui esant dalinėse studijose užsienyje. Sprendimą dėl jų įskaitymo priima edukologijos mokslo krypties komitetas.

Privalomi studijų dalykai:

Eil. nr.

Studijų dalyko pavadinimas

ECTS kr.

Edukologijos mokslo krypties šakų kodai

Dėstytojas

1.

Edukologijos epistemologija ir tyrimų metodologija (LEU)

8

Mokslinių tyrimų metodologija

S274

Prof. dr. Palmira Pečiuliauskienė

2.

Aukštojo mokslo filosofija, sistemos ir didaktika (KTU)

8

Organizavimo mokslai

S189

Prof. P. Jucevičienė

Pasirenkamas bent vienas studijų dalykas iš trijų:

Eil. nr.

Studijų dalyko pavadinimas

ECTS kr.

Edukologijos mokslo krypties šakų kodai

Dėstytojas

1.

Curriculum teorijos (LEU)

8

Pedagogika ir didaktika

S270

Prof. O Monkevičienė

2.

Asmenybės raidos ir mokymo/si  teorijų sąsajos (LEU)

8

Psichopedagogika

S283

Doc. dr. D. Nasvytienė

Laisvai pasirenkami studijų dalykai:

Eil. nr.

Studijų dalyko pavadinimas

ECTS kr.

Edukologijos mokslo krypties šakų kodai

Dėstytojas

1.

Pedagogo kompetencijos ir veiklos tyrimai (KTU)

6

Mokslinių tyrimų metodologija

S274

Prof. N. Bankauskienė

2.

Negalės studijų teorijos (ŠU)

6

Mokslinių tyrimų metodologija

S274

Prof. habil. dr. L. Radzevičienė

3.

Edukacinių pokyčių ir inovacijų teorijos ir modeliai (KTU)

6

Organizavimo mokslai

S189

Prof. B. Janiūnaitė

4.

Šiuolaikinės švietimo vadybos teorijos ir koncepcijos (KTU)

6

Organizavimo mokslai

S189

Prof. P. Jucevičienė

5.

Informacinės ir edukacinės technologijos švietimo organizacijoje (KTU)

6

Organizavimo mokslai

S189

Prof. P. Jucevičienė

6.

Bendruomenės ugdymo filosofija ir teorijos (KTU)

6

Pedagogika ir didaktika

S270

Prof. I. Leliūgienė

7.

Mokymosi aplinkos ir partnerystės tinklai (KTU)

6

Pedagogika ir didaktika

S270

Prof. P. Jucevičienė

8.

Vertybiniai lyderystės pamatai (KTU)

6

Pedagogika ir didaktika

S270

Prof. habil. dr. E. Martišauskienė

9.

Neformalaus ugdymo koncepcijos ir teorijos (KTU)

6

Pedagogika ir didaktika

S270

Doc. dr. R. Gaučaitė

10.

Specialiojo ugdymo paradigmų kaita (ŠU)

6

Specialioji didaktika

S271

Doc. dr. A. Ališauskas

11.

Specialioji psichologija (ŠU)

6

Specialioji didaktika

S271

Prof. habil. dr. V. Gudonis

12.

Ankstyvosios intervencijos vaikystėje teorijos ir praktika (ŠU)

6

Specialioji didaktika

S271

Prof. S. Ališauskienė

13.

Mentorystės koncepcijos ir praktinis modeliavimas (LEU)

6

Mokytojų ugdymas

S 272

Prof. O. Monkevičienė

14.

Mokytojų ugdymo teorija ir praktika

6

Mokytojų ugdymas

S 272

Prof. habil. dr. M. Barkauskaitė

15.

Kūno kultūros teorija (LEU)

6

Fiz.lav., jud.mok., sportas

S273

Prof. A. Vilkas

16.

Sporto mokslo tyrimų teorija ir metodologija (LEU)

6

Fiz.lav., jud.mok., sportas

S273

Prof. habil. dr. J. Skernevičius

17.

Sporto psichologija (LSU)

6

Fiz.lav., jud.mok., sportas

S273

Prof. R. Malinauskas

18.

Socialinė psichologija (LSU)

6

Fiz.lav., jud.mok., sportas

S273

Prof. R. Malinauskas

19.

Andragogika (ŠU)

6

Suaugusiųjų ir tęstinis mokymas

S 280

Doc. dr. L. Ušeckienė;

doc. dr. R. Bakutytė

20.

Ugdymo problemų istorinis ir lyginamasis kontekstas (LEU)

6

Lyginamoji ir istorinė pedagogika

S282

Doc. dr. A. Žemgulienė

21.

Pozityvioji psichologija (ŠU)

6

Psichopedagogika

S283

Doc. dr. A. Ališauskas

22.

Asmenybės raidos teorijos (LEU)

6

Psichopedagogika

S283

Dr. V. Rimkevičienė

23.

Socialinio ugdymo teorija ir praktika

6

Socialinė pedagogika

S285

Prof. I. Leliūgienė

24.

Socialinės edukacijos ir komunikacijos paradigmos (LEU)

6

Socialinė pedagogika

S285

Doc. dr. G. Kvieskienė

25.

Multidimensinio identiteto teorijos (LEU)

6

Socialinė pedagogika

S285

Prof. I. Zaleskienė

26.

Sportininkų rengimo teorija ir praktika (LSU)

8

Fiz.lav., jud.mok., sportas

S273

Prof. A. Skarbalius

STUDIJŲ DOKUMENTAI