Edukologijos mokslo krypties doktorantūra

Jungtinis Kauno technologijos universiteto, Lietuvos sporto universiteto, Šiaulių universiteto socialinių mokslų srities Edukologijos krypties (S 007) doktorantūros komitetas (patvirtintas 2023 m. lapkričio 27 d. LSU rektoriaus įsakymu Nr. ĮSAK 61/M):
Pirmininkas – prof. dr. Romualdas Malinauskas (LSU),
Nariai:

Prof. dr. Brigita Janiūnaitė (KTU),
Prof. dr. Jolita Horbačauskienė (KTU),
Doc. dr. Irina Klizienė (KTU),
Doc. dr. Edita Štuopytė (KTU),
Prof. dr. Rasa Jankauskienė (LSU),
Prof. dr. Saulius Šukys (LSU),
Prof. dr. Diana Rėklaitienė (LSU),
Prof. dr. Vilija Bitė Fominienė (LSU),
Doc. dr. Jūratė Požėrienė (LSU),
Prof. dr. Remigijus Bubnys (VU ŠA),
Prof. dr. Aija Klavina (LSPA, LSU).

Atmintinė doktorantui

Edukologijos mokslo krypties doktorantūros studijų dalykai nuo 2018 m. lapkričio 9 d.

Doktorantūros studijų programą sudaro ne mažiau kaip keturi dalykai, jų bendra apimtis – ne mažiau kaip 30 ECTS. Visus egzaminus privalu išlaikyti per pirmuosius tris semestrus nuolatinių studijų doktorantams, per pirmuosius keturis semestrus ištęstinių studijų doktorantams.

Kreditai gali būti kaupiami ir dalyvaujant doktorantų tarptautinėse mokyklose, doktorantui esant dalinėse studijose užsienyje. Sprendimą dėl jų įskaitymo priima edukologijos mokslo krypties komitetas.

Privalomi studijų dalykai:

Eil.
nr.
Studijų dalyko pavadinimas ECTS Edukologijos mokslo krypties šakų kodai Koordinuojantis dėstytojas
1. Edukologijos epistemologija ir tyrimų metodologija 8 Mokslinių tyrimų metodologija S274 Prof. S. Šukys, LSU
2. Aukštojo mokslo filosofija, sistemos ir didaktika 8 Organizavimo mokslai S189 Prof. J. Horbačauskienė, KTU

 Privalomai pasirenkamas bent vienas studijų dalykas iš šių keturių:

Eil.

nr.

Studijų dalyko pavadinimas ECTS Edukologijos mokslo krypties

šakų kodai

Koordinuojantis

dėstytojas

1. Curriculum teorijos 8 Pedagogika ir didaktika S270 Prof. D. Malinauskienė, VU ŠA
2. Asmenybės raidos ir mokymo/si procesų sąsajos 8 Psichopedagogika S283 Prof. R. Bubnys, VU ŠA
3. Inovacijos ir projektų paraiškų rengimas 8 Organizavimo mokslai S189 Prof. D.Rėklaitienė, LSU arba Prof. B.Janiūnaitė, KTU
4. Ugdymo mokslo filosofija 8 Pedagogika ir didaktika S270 Doc. T. Saulius, LSU

 Laisvai pasirenkami studijų dalykai: 

Eil.

nr.

Studijų dalyko pavadinimas ECTS Edukologijos mokslo krypties šakų kodai Koordinuojantis dėstytojas
1. Pedagogo kompetencijos ir veiklos tyrimai 6 Mokslinių tyrimų metodologija, S274 Doc. A. Augustinienė, KTU Doc. G. Cibulskas, KTU
2. Negalės studijų teorijos 6 Mokslinių tyrimų metodologija, S274 Prof. L. Radzevičienė, VU ŠA
3. Edukacinių pokyčių strategijos ir modeliai 6 Organizavimo mokslai, S189 Prof. B. Janiūnaitė, KTU
4. Šiuolaikinės švietimo lyderystės ir vadybos teorijos 6 Organizavimo mokslai, S189 Dr. Rūta Petkutė-Budrė, KTU
5. Mokymosi aplinkos ir partnerystės tinklai 6 Pedagogika ir didaktika, S280 Doc. dr. B. Simonaitienė, KTU
6. Neformalaus ugdymo koncepcijos ir teorijos 6 Pedagogika ir didaktika, S270 Doc. R. Gaučaitė, VU ŠA
7. Mokytojų ugdymo teorija ir praktika 6 Mokytojų ugdymas, S272 Prof. R. Bubnys, VU ŠA
8. Sveikatos ugdymo teorija ir praktika 6 Fizinis lavinimas, judesių

mokymas, sportas, S273

Prof. R. Jankauskienė,

LSU

9. Sporto mokslo tyrimų teorija ir metodologija 6 Fizinis lavinimas, judesių

mokymas, sportas, S273

Prof. A. Emeljanovas LSU
10. Sporto psichologija 6 Fizinis lavinimas, judesių

mokymas, sportas, S273

Prof. R. Malinauskas, LSU
11. Socialinė psichologija 6 Fizinis lavinimas, judesių

mokymas, sportas, S273

Prof. R. Malinauskas, LSU
12. Socialinio ugdymo teorija ir praktika 6 Socialinė pedagogika, S285 Prof. E. Štuopytė, KTU
13. Sportininkų rengimo teorija ir praktika 6 Fizinis lavinimas, judesių mokymas, sportas, S273 Prof. A. Emeljanovas LSU
14. Neformalaus muzikinio ugdymo sistemos 6 Pedagogika ir didaktika, S270 Prof. D. Strakšienė, VU ŠA
15. Fizinio ugdymo teorija ir praktika 6 Fizinis lavinimas, judesių mokymas, sportas, S273 Prof. A. Emeljanovas LSU

 

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS, LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETAS, ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS SKELBIA 2019 M. PRIĖMIMĄ Į EDUKOLOGIJOS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪRĄ

Vadovo prašymas dalyvauti konkurse
Tematikos ir vadovo kompetencijos pagrindimas
Tematikų ir vadovų konkurso skelbimas 2019 m.
2019 m. LSU edukologijos disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų prioritetinė eilė
2019 m. priėmimo į edukologijos doktorantūrą priėmimo tvarka
2018 m. priėmimo į edukologijos doktorantūrą taisyklės
LSU  2017 m. disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų prioritetinė eilė
2017 m. priėmimo į edukologijos doktorantūrą taisyklės
Prašymas dalyvauti konkurse (stojantiesiems)
Gyvenimo aprašymas (stojantiesiems)  CV
Edukologijos stojamojo egzamino programa
Mokslo doktorantūros nuostatai (2017 m. kovo 8 d. Nr. V-14).
Bendros Edukologijos doktorantūros reglamentas (galioja nuo 2017 m.)
LSU Rektoriaus įsakymas dėl Socialinių mokslų tyrimų komiteto leidimo atlikti tyrimą(galioja įstojusiems nuo 2016 m. spalio 1 d.)
LSU Rektoriaus įsakymas dėl reikalavimų edukologijos doktorantams papildymo (galioja įstojusiems nuo 2014 m. spalio 1d).
Bendros Edukologijos doktorantūros reglamentas (vadovaujasi įstojusieji nuo 2011 m spalio 3 d).
LKKA (dabar LSU) doktorantūros reglamentas (vadovaujasi įstojusieji iki 2010 m birželio 10 d).
LKKA (dabar LSU) doktorantūros reglamentas (vadovaujasi įstojusieji nuo 2010 m rugsėjo 9 d)
Mokslo doktorantūros nuostatai (2010 m. gegužės 12 d. Nr. 561).
LSU skatinamųjų stipendijų doktorantams skyrimo nuostatai (galioja nuo 2018 m.)