Edukologijos mokslo krypties doktorantūra

Jungtinis Kauno technologijos universiteto, Lietuvos sporto universiteto, Šiaulių universiteto socialinių mokslų srities Edukologijos krypties (S 007) doktorantūros komitetas (patvirtintas 2023 m. lapkričio 27 d. LSU rektoriaus įsakymu Nr. ĮSAK 61/M):
Pirmininkas – prof. dr. Romualdas Malinauskas (LSU),
Nariai:

Prof. dr. Brigita Janiūnaitė (KTU),
Prof. dr. Jolita Horbačauskienė (KTU),
Doc. dr. Irina Klizienė (KTU),
Doc. dr. Edita Štuopytė (KTU),
Prof. dr. Rasa Jankauskienė (LSU),
Prof. dr. Saulius Šukys (LSU),
Prof. dr. Diana Rėklaitienė (LSU),
Prof. dr. Vilija Bitė Fominienė (LSU),
Doc. dr. Jūratė Požėrienė (LSU),
Prof. dr. Remigijus Bubnys (VU ŠA),
Prof. dr. Aija Klavina (LSPA, LSU).

Atmintinė doktorantui

Edukologijos mokslo krypties doktorantūros studijų dalykai nuo 2018 m. lapkričio 9 d.

Doktorantūros studijų programą sudaro ne mažiau kaip keturi dalykai, jų bendra apimtis – ne mažiau kaip 30 ECTS. Visus egzaminus privalu išlaikyti per pirmuosius tris semestrus nuolatinių studijų doktorantams, per pirmuosius keturis semestrus ištęstinių studijų doktorantams.

Kreditai gali būti kaupiami ir dalyvaujant doktorantų tarptautinėse mokyklose, doktorantui esant dalinėse studijose užsienyje. Sprendimą dėl jų įskaitymo priima edukologijos mokslo krypties komitetas.

Privalomi studijų dalykai:

Eil.
nr.
Studijų dalyko pavadinimas ECTS Edukologijos mokslo krypties šakų kodai Koordinuojantis dėstytojas
1. Edukologijos epistemologija ir tyrimų metodologija 8 Mokslinių tyrimų metodologija S274 Prof. S. Šukys, LSU
2. Aukštojo mokslo filosofija, sistemos ir didaktika 8 Organizavimo mokslai S189 Prof. J. Horbačauskienė, KTU

 Privalomai pasirenkamas bent vienas studijų dalykas iš šių keturių:

Eil.

nr.

Studijų dalyko pavadinimas ECTS Edukologijos mokslo krypties

šakų kodai

Koordinuojantis

dėstytojas

1. Curriculum teorijos 8 Pedagogika ir didaktika S270 Prof. D. Malinauskienė, VU ŠA
2. Asmenybės raidos ir mokymo/si procesų sąsajos 8 Psichopedagogika S283 Prof. R. Bubnys, VU ŠA
3. Inovacijos ir projektų paraiškų rengimas 8 Organizavimo mokslai S189 Prof. D.Rėklaitienė, LSU arba Prof. B.Janiūnaitė, KTU
4. Ugdymo mokslo filosofija 8 Pedagogika ir didaktika S270 Doc. T. Saulius, LSU

 Laisvai pasirenkami studijų dalykai: 

Eil.

nr.

Studijų dalyko pavadinimas ECTS Edukologijos mokslo krypties šakų kodai Koordinuojantis dėstytojas
1. Pedagogo kompetencijos ir veiklos tyrimai 6 Mokslinių tyrimų metodologija, S274 Doc. A. Augustinienė, KTU Doc. G. Cibulskas, KTU
2. Negalės studijų teorijos 6 Mokslinių tyrimų metodologija, S274 Prof. L. Radzevičienė, VU ŠA
3. Edukacinių pokyčių strategijos ir modeliai 6 Organizavimo mokslai, S189 Prof. B. Janiūnaitė, KTU
4. Šiuolaikinės švietimo lyderystės ir vadybos teorijos 6 Organizavimo mokslai, S189 Dr. Rūta Petkutė-Budrė, KTU
5. Mokymosi aplinkos ir partnerystės tinklai 6 Pedagogika ir didaktika, S280 Doc. dr. B. Simonaitienė, KTU
6. Neformalaus ugdymo koncepcijos ir teorijos 6 Pedagogika ir didaktika, S270 Doc. R. Gaučaitė, VU ŠA
7. Mokytojų ugdymo teorija ir praktika 6 Mokytojų ugdymas, S272 Prof. R. Bubnys, VU ŠA
8. Sveikatos ugdymo teorija ir praktika 6 Fizinis lavinimas, judesių

mokymas, sportas, S273

Prof. R. Jankauskienė,

LSU

9. Sporto mokslo tyrimų teorija ir metodologija 6 Fizinis lavinimas, judesių

mokymas, sportas, S273

Prof. A. Emeljanovas LSU
10. Sporto psichologija 6 Fizinis lavinimas, judesių

mokymas, sportas, S273

Prof. R. Malinauskas, LSU
11. Socialinė psichologija 6 Fizinis lavinimas, judesių

mokymas, sportas, S273

Prof. R. Malinauskas, LSU
12. Socialinio ugdymo teorija ir praktika 6 Socialinė pedagogika, S285 Prof. E. Štuopytė, KTU
13. Sportininkų rengimo teorija ir praktika 6 Fizinis lavinimas, judesių mokymas, sportas, S273 Prof. A. Emeljanovas LSU
14. Neformalaus muzikinio ugdymo sistemos 6 Pedagogika ir didaktika, S270 Prof. D. Strakšienė, VU ŠA
15. Fizinio ugdymo teorija ir praktika 6 Fizinis lavinimas, judesių mokymas, sportas, S273 Prof. A. Emeljanovas LSU

STUDIJŲ DOKUMENTAI