Laikinos prieigos duomenų bazės

Duomenų bazėmis galima naudotis:

  • iš Universiteto kompiuterių tinklo – jungiantis per žemiau pateiktas nuorodas.
  • ne iš Universiteto kompiuterių tinklo – naudojantis nuotolinės prieigos programa EZproxy .

ProQuest Academic Video Online (iki 2020-07-04)
Vaizdo įrašai įvairiomis temomis.

Academic Search Ultimate  (iki 2020-07-31)
Daugiatemė duomenų bazė.

ProQuest Ebook Central (Academic Complete) (iki 2020- 07-04)
Įvairių mokslo sričių el. knygos.

Business Source Ultimate (iki 2020-07-31)
Verslas, vadyba.

ProQuest Central (iki 2020-07-04)
Daugiatemė duomenų bazė.

Rastą duomenų bazėse informaciją galima naudoti mokslo, mokymosi ir savišvietos tikslais.

DRAUDŽIAMA:  

  • prisijungimo duomenis perduoti ar suteikti prieigą kitiems asmenims;
  • informaciją naudoti komerciniais tikslais;
  • kopijuoti labai didelius informacijos kiekius.

Informacija teikiama tel. 208, 302641, el. paštas vilija.bukauskiene@lsu.lt