Laikinos prieigos duomenų bazės

Duomenų bazėmis galima naudotis:

  • iš Universiteto kompiuterių tinklo – jungiantis per žemiau pateiktas nuorodas.
  • ne iš Universiteto kompiuterių tinklo – naudojantis nuotolinės prieigos programa EZproxy .

 

Bentham Science Journals (iki 2021-03-24)

Bentham Science eBooks (iki 2021-03-24)

Bentham Science yra mokslo, technologijų ir medicinos leidykla, teikianti akademiniams tyrėjams ir pramonės specialistams naujausią informaciją gamtos mokslų, technologijų, medicinos ir socialinių mokslų srityse.

 

Central & Eastern European Academic Source (iki 2021-05-14)

Central & Eastern European Academic Source yra viso teksto mokslinių žurnalų, leidžiamų Vidurio ir Rytų Europos šalyse, duomenų bazė.  Tematika apima verslą, ekonomiką, švietimą, humanitarinius mokslus, istoriją, tarptautinius santykius, teisę, literatūrą, mediciną, politiką, socialinius mokslus, STEM.

Prieiga per EBSCO Publishing.

 

Behavioural Science eBooks („Taylor & Francis“ iki 2021-03-31)

Education eBooks („Taylor & Francis“ iki 2021-03-31)

 

Rastą duomenų bazėse informaciją galima naudoti mokslo, mokymosi ir savišvietos tikslais.

DRAUDŽIAMA:  

  • prisijungimo duomenis perduoti ar suteikti prieigą kitiems asmenims;
  • informaciją naudoti komerciniais tikslais;
  • kopijuoti labai didelius informacijos kiekius.

Informacija teikiama tel. 208, 302641, el. paštas vilija.bukauskiene@lsu.lt