Trečiojo amžiaus universitetas

AKTUALI INFORMACIJA

Visos paskaitos ir praktiniai užsiėmimai laikinai stabdomi dėl paskelbto karantino.

LSU Trečiojo amžiaus universiteto studentai (senjorai) karantino metu negali lankyti paskaitų ir praktinių pratybų universitete, tačiau jiems netrūksta veiklos ir namuose. Dauguma stengiasi išlikti fiziškai aktyviais, mankštinasi. Taip pat nepamiršta savo hobių ir įvairiausių veiklų, kurios padeda išlaikyti gerą nuotaiką bei stiprinti ne tik fizinę, bet ir psichinę sveikatą. Jie gali būti pavyzdžiu, kaip nereikia nuleisti rankų ir prarasti optimizmo!
Keletą „laiškų iš karantino“ galite paskaityti čia:

 

 

 

 

TVARKARAŠČIAI

Šiuo metu paskaitos ir pratybos nevyksta.

PAPILDOMOS FIZINIO AKTYVUMO VEIKLOS

Bendras visų veiklų tvarkaraštis

Lietuvos sporto ir sveikatinimo trečiojo amžiaus universiteto (LSS TAU) pagrindinė veiklos funkcija – užtikrinti vyresniojo amžiaus žmonių geresnę socialinę integraciją į visuomenę, skatinti jų efektyvų, produktyvų ir turiningą gyvenimą, palaikant jų darbingumą, fizinį aktyvumą, keliant žinių apie sveiką gyvenseną bei kultūros lygį, vykdyti neformalųjį vyresniojo amžiaus žmonių švietimą. Todėl pagrindinis LSS TAU tikslas – skatinti žmones gyventi sveikai bei aktyviai net ir sulaukus vyresnio amžiaus; pasitelkus Lietuvos sporto universiteto dėstytojus, mokslininkus ir studentus, padėti įveikti daugelį sveiko senėjimo iššūkių.

 

KONTAKTAI
Kristina Visagurskienė
Žinių ir inovacijų perdavimo departamentas (112 kabinetas, LSU Centriniai rūmai, Sporto g. 6)
Tel. (8 37) 302642
El. p. kristina.visagurskiene@lsu.lt

METODINĖ MEDŽIAGA