STUDIJŲ KREPŠELIO GRĄŽINIMAS

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalis grąžinamos į valstybės biudžetą, jeigu asmenys nutraukia studijas savo noru (išskyrus atvejus, kai pirmosios studijų pakopos arba vientisosios studijos nutraukiamos per šių studijų pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą), taip pat kai asmenys pašalinami iš aukštosios mokyklos jos nustatyta tvarka.

Nuo valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai apmokėti, arba jų dalies grąžinimo atleidžiami asmenys, priimti studijuoti iki 2017 m. gruodžio 31 dienos į valstybės nefinansuojamas studijų vietas Lietuvos mokslo ir studijų institucijose ir gavę studijų stipendiją.

Informaciją apie grąžintiną valstybei sumą galite rasti paspaudę šią nuorodą https://parama.vsf.lt/login.aspx?ReturnUrl=%2f ir prisijungę per elektroninius valdžios vartus.

Asmenys, nutraukę studijas savo noru ar pašalinti iš aukštosios mokyklos, turi grąžinti 50 procentų einamųjų studijų metų studijų programos metinės kainos, ne didesnės už švietimo ir mokslo ministro patvirtintą norminę studijų kainą, bet ne daugiau nei:

  1. 30 BSI dydžių (1 BSI=55 Eur)- asmenims, studijavusiems bakalauro programas.
  2. 50 BSI dydžių – asmenims, studijavusiems magistro programas arba laipsnio nesuteikiančias edukologijos studijų programas, skirtas mokytojo kvalifikacijai įgyti.
  3. 70 BSI dydžių – asmenims, studijavusiems doktorantūros programas (įskaitant meno aspirantūrą) arba pagal laipsnio nesuteikiančias atitinkamos krypties rezidentūros studijų programas.

Studijų kainos arba jos dalies neturi grąžinti asmenys:

  • nutraukę pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas savo noru per pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą;
  • studijas pradėję iki 2009-2010 studijų metų;
  • nutraukę studijas savo noru ar buvo pašalinti iš aukštosios mokyklos iki 2010 m. vasario 1 dienos.