Studijų krepšelio grąžinimas

Nuo kada ir per kiek laiko reikia grąžinti studijų krepšelį? 

Per 3 metus nuo Fondo įspėjimo asmeniui išsiuntimo dienos.

Kokią lėšų dalį reikės grąžinti? 

Asmenys, nutraukę studijas savo noru ar pašalinti iš aukštosios mokyklos, turi grąžinti 50 procentų einamųjų studijų metų studijų programos metinės kainos, ne didesnės už švietimo ir mokslo ministro patvirtintą norminę studijų kainą, bet ne daugiau nei:

 • 30 BSI dydžių (1 BSI = 39 Eur) – asmenims, studijavusiems bakalauro programas.
 • 50 BSI dydžių – asmenims, studijavusiems magistro programas arba laipsnio nesuteikiančias edukologijos studijų programas, skirtas mokytojo kvalifikacijai įgyti.
 • 70 BSI dydžių – asmenims, studijavusiems doktorantūros programas (įskaitant meno aspirantūrą) arba pagal laipsnio nesuteikiančias atitinkamos krypties rezidentūros studijų programas.

Kada asmuo neturi grąžinti studijų krepšelio? Studijų kainos arba jos dalies neturi grąžinti asmenys:

 • nutraukę pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas savo noru per pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą;
 • studijas pradėję iki 2009-2010 studijų metų;
 • nutraukę studijas savo noru ar buvo pašalinti iš aukštosios mokyklos iki 2010 m. vasario 1 dienos.Kada asmuo atleidžiamas nuo studijų kainos grąžinimo?

Valstybinis studijų fondas nuo studijų kainos grąžinimo atleidžia šiuo asmenis:

 • kurie studijų semestrą baigė aukštosios mokyklos nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip iki naujo studijų semestro pradžios raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą arba asmuo įvykdė studijų programos reikalavimus, įskaitant baigiamojo darbo pateikimą aukštajai mokyklai, tačiau baigiamojo darbo negynė (neapgynė).
 • kurie rotacijos metu neteko valstybės finansuojamos vietos, studijų semestrą baigė aukštosios mokyklos nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo studijų rezultatų palyginimo paskelbimo aukštojoje mokykloje (arba – aukštosios mokyklos nustatyta tvarka) raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą (Aprašo 6.2 punktas);
 • kuriems sesija buvo pratęsta, ir studijų semestrą jie baigė aukštosios mokyklos nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pratęstos sesijos termino pabaigos raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą (Aprašo 6.3 punktas);
 • kurie buvo išvykę studijuoti į užsienį pagal mainų programą, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo studijų semestro užsienio aukštojoje mokykloje pabaigos raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą (Aprašo 6.4 punktas);
 • kurie buvo išleisti akademinių atostogų dėl ligos gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus arba nėštumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogų ir nepasibaigus akademinių atostogų terminui raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą (Aprašo 6.5 punktas);
  kurie savo noru nutraukė studijas ar buvo pašalinti iš aukštosios mokyklos, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažinti neįgaliais ir pateikė pažymą apie savo neįgalumą (Aprašo 6.6 punktas);
 • mirusius asmenis (Aprašo 6.7 punktas).

Studijų stipendijos grąžinimas

Nuo valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai apmokėti, arba jų dalies grąžinimo atleidžiami asmenys, priimti studijuoti iki 2017 m. gruodžio 31 dienos į valstybės nefinansuojamas studijų vietas Lietuvos mokslo ir studijų institucijose ir gavę studijų stipendiją.

Dėl studijų stipendijų grąžinimo konsultuoja:

Aldona Valatkevičiūtė, vyriausioji specialistė; tel. (8 5) 263 9158; el.p. aldona.valatkeviciute[eta]vsf.lt

Ar reikia kreiptis į Fondą, jeigu noriu mokėti dalimis?

Įspėjime nurodytos sumos grąžinimo būdą (sumokant visą sumą iš karto arba mokant dalimis) pasirenka pats asmuo. Papildomai dėl to į Fondą kreiptis nereikia.

Į kokią sąskaitą reikia grąžinti studijų krepšelio lėšas?

Lėšos turi būti grąžintos į Valstybinio studijų fondo sąskaitą Swedbanke Nr. LT46 7300 0100 0245 6044. Gavėjas: Valstybinis studijų fondas (įmonės/asmens kodas: 191722967). Mokėjimo paskirtyje galima nurodyti, pvz. „Studijų krepšelio grąžinimas”. Jei grąžinate studijų krepšelį už kitą asmenį, mokėjimo paskirtyje nurodykite to asmens vardą, pavardę, asmens kodą, pvz. „Krepšelio grąžinimas už Vardas Pavardė, a.k.”.

Kontaktai

Gintarė Kaklauskaitė, vyriausioji specialistė; tel. nr. +370 658 30988; email – gintare.kaklauskaite[eta]vsf.lt