Metinė studijų kaina

Eil. Nr. Studijų programos pavadinimas ES šalių piliečiams, EUR

(Nuolatinės studijos/ištęstinės studijos)

Ne ES šalių piliečiams, EUR
1. Sporto ir turizmo vadyba 2190/1642,50 2628
2. Fizinis ugdymas ir sportas 3190/2552*
3. Treniravimo sistemos 4664/3731,20** 4664
4. Pratimai, mityba ir streso valdymas 3426/2569,50
5. Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena 3426/2569,50 3426
6. Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 2990/2242,50
7. Kineziterapija 2990 3426

* – studentui pasirašius sutartį su Lietuvos sporto universiteto Sporto ir laisvalaikio centru, kaina sumažinama 12 proc.

** – studentui pasirašius sutartį su Lietuvos sporto universiteto Sporto ir laisvalaikio centru, kaina sumažinama 40 proc.