Sporto pasiekimų vertinimas

SPORTO NACIONALINIŲ IR TARPTAUTINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS

 1. Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato asmenų, įgijusių vidurinį išsilavinimą ir pretenduojančių į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos sporto studijų krypčių grupės studijų programų valstybės finansuojamas studijų vietas arba vietas su studijų stipendija (toliau – stojantieji), nacionalinių ir tarptautinių sporto pasiekimų (toliau – sporto pasiekimai) vertinimo tvarką.
 2. Sporto pasiekimai vertinami pagal aprašo 1 priede nurodytus balus. Vertinami paskutinių ketverių metų sporto pasiekimai.
 3. Jeigu stojantysis turi kelis sporto pasiekimus, vertinamas vienas didžiausias aprašo 2 priede nurodytų sporto šakų sporto pasiekimas suaugusiųjų, jaunimo, jaunių Lietuvos ir tarptautinėse varžybose – pasaulio, Europos, čempionatuose arba pirmenybėse, olimpinėse žaidynėse, olimpinėse jaunimo žaidynėse, Europos jaunimo festivaliuose, parolimpinėse, kurčiųjų žaidynėse, neįgaliųjų pasaulio ir Europos čempionatuose, specialiosios olimpiados žaidynėse.
 4. Bendrą sporto pasiekimų vertinimą sudaro sporto pasiekimų įvertinimo ir kūno kultūros metinio pažymio, padaugintų iš atitinkamų svertinių koeficientų, suma:

4.1. atitinkamas sporto pasiekimų įvertinimas (nuo 4 ir 10 balų) dauginamas iš 0,2 svertinio koeficiento;

4.2. kūno kultūros metinis pažymys dauginamas iš 0,1 svertinio koeficiento (kūno kultūros pažymiui netaikomi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro tvirtinamame Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo tvarkos apraše nustatyti metinių pažymių perskaičiavimo principai);

4.3. sporto pasiekimų įvertinimo dedamoji ir kūno kultūros metinio pažymio dedamoji, padaugintos iš atitinkamų svertinių koeficientų, sumuojamos.

5. Jeigu stojantysis neturi sporto pasiekimų, skaičiuojant konkursinį balą, imamas tik kūno kultūros metinis pažymys, padaugintas iš 4.2 papunktyje nurodyto svertinio koeficiento.

6. Skaičiuojant stojančiojo bendrą konkursinį balą, bendras sporto pasiekimų įvertinimas, nurodytas 4 punkte, dauginamas iš 0,3 svertinio koeficiento.

7. Stojantieji į sporto ir sporto pedagogikos studijų programas Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliotos institucijos bendrajam stojančiųjų priėmimui į Lietuvos aukštąsias mokyklas vykdyti (toliau – įgaliota institucija) nustatytais terminais ir tvarka pateikia dokumentus, pagrindžiančius sporto pasiekimus, nurodytus aprašo 1 priede.

8. Įgaliotos institucijos darbuotojai, atsakingi už stojančiųjų duomenų įvedimą į įgaliotos institucijos duomenų bazę, vadovaudamiesi aprašo 1 priedu, įvertina stojančiojo sporto pasiekimus ir jo rezultatą (nuo 4 iki 10 balų) įrašo įgaliotos institucijos duomenų bazėje. Stojantysis gali susipažinti su savo sporto pasiekimų įvertinimu, naudodamasis įgaliotos institucijos interneto aptarnavimo sistemos vartotojo numeriu.

9. Klausimus, iškilusius dėl sporto šakų atitikimo aprašo 2 priede nurodytam sporto šakų sąrašui, sporto varžybų ar sporto pasiekimus pagrindžiančių dokumentų, svarsto įgaliotos institucijos sudaryta komisija.

SPORTO NACIONALINIŲ IR TARPTAUTINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO LENTELĖ

Eil. Nr.

Sporto pasiekimo pavadinimas

Balai

Sporto pasiekimą pagrindžiantis dokumentas

1. Lietuvos čempionas ar suaugusiųjų, jaunimo, jaunių tarptautinių varžybų 1–8 vietų laimėtojas

10

Šalies renginių atveju, atitinkamos nacionalinės sporto (šakos) federacijos išduota pažyma ir varžybų protokolas.

Tarptautinių sporto organizacijų rengiamų tarptautinių kompleksinių renginių atveju, atitinkamos nacionalinės sporto (šakos) federacijos, kuri yra šios tarptautinės sporto organizacijos narė, išduota pažyma ir varžybų protokolas.

Olimpinių žaidynių, jaunimo olimpinių žaidynių, Europos jaunimo olimpinio festivalio ir parolimpinių žaidynių atveju, atitinkamai Lietuvos tautinis olimpinis ir Lietuvos parolimpinis komitetai.

Neįgaliųjų sporto renginių atveju – Lietuvos parolimpinio komiteto, Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto, Lietuvos aklųjų sporto federacijos, Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos išduota pažyma ir varžybų protokolas.

2. Lietuvos čempionatų 2–8 vietų laimėtojas ar suaugusiųjų tarptautinių varžybų dalyvis

9

3. Lietuvos čempionatų finalinių varžybų dalyvis ar jaunimo tarptautinių varžybų dalyvis

8

4. Lietuvos čempionatų dalyvis, įvairių sporto šakų taurių 1–3 vietos laimėtojas ar jaunių tarptautinių varžybų dalyvis

7

5. Lietuvos įvairių sporto šakų taurių finalinių vietų (4–8 vietos) laimėtojas

6

6. Lietuvos kūno kultūros ženklo programos (14–18 metų) aukso su ąžuolo vainiku arba aukso su ąžuolo šakele arba aukso laipsnis

Lietuvos mokinių olimpinio festivalio 1–3  vietos laimėtojas

5

Diplomas (aukso su ąžuolo vainiku atveju) ir pažymėjimas (kitais atvejais – pažymėjimas), išduotas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (už renginio organizavimą atsakingos ministerijos įstaigos) išduota pažyma (Lietuvos mokinių olimpinio festivalio atveju).

7. Lietuvos kūno kultūros ženklo programos (14–18 metų) sidabro su ąžuolo šakele arba sidabro laipsnis

4

SPORTO ŠAKŲ SĄRAŠAS

 1. Aerobinė gimnastika
 2. Badmintonas
 3. Baidarių ir kanojų irklavimas
 4. Beisbolas
 5. Biatlonas
 6. Boksas
 7. Buriavimas
 8. Čiuožimas
 9. Dviračių sportas
 10. Dziudo
 11. Irklavimas
 12. Fechtavimasis
 13. Futbolas
 14. Imtynės (graikų-romėnų imtynės, moterų imtynės ir laisvosios imtynės)
 15. Karatė
 16. Krepšinis
 17. Kultūrizmas
 18. Ledo ritulys
 19. Lengvoji atletika
 20. Meninė gimnastika
 21. Orientavimosi sportas
 22. Vandens sporto šakos (plaukimas, dailusis plaukimas, šuoliai į vandenį)
 23. Rankinis
 24. Regbis
 25. Slidinėjimas
 26. Sportinė gimnastika
 27. Sportiniai šokiai
 28. Stalo tenisas
 29. Šaudymas
 30. Šiuolaikinė penkiakovė
 31. Tenisas
 32. Tinklinis
 33. Žolės riedulys
 34. Sambo
 35. Sunkioji atletika
 36. Povandeninis sportas
 37. Vandensvydis
 38. Žirginis sportas