Sporto pasiekimų vertinimas

SPORTO NACIONALINIŲ IR TARPTAUTINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS

 1. Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato asmenų, įgijusių vidurinį išsilavinimą ir pretenduojančių į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos sporto studijų krypčių grupės studijų programų valstybės finansuojamas studijų vietas arba studijų vietas su studijų stipendija (toliau – stojantieji), nacionalinių ir tarptautinių sporto pasiekimų (toliau – sporto pasiekimai) vertinimo tvarką.
 2. Asmens sporto pasiekimai vertinami pagal aprašo 1 priede nurodytus balus. Asmens, dirbančio treneriu, sporto pasiekimai gali būti vertinami pagal vieną geriausią auklėtinio (-ių) paskutinių ketverių metų sporto pasiekimą, taikant 1 priede nurodytus balus.
 3. Jeigu stojantysis turi kelis sporto pasiekimus, vertinamas vienas didžiausias aprašo 2 priede nurodytų sporto šakų sporto pasiekimas suaugusiųjų, jaunimo, jaunių Lietuvos ir tarptautinėse varžybose – pasaulio, Europos čempionatuose arba pirmenybėse, olimpinėse žaidynėse, olimpinėse jaunimo žaidynėse, Europos jaunimo festivaliuose, parolimpinėse, kurčiųjų žaidynėse, neįgaliųjų pasaulio ir Europos čempionatuose, specialiosios olimpiados žaidynėse.
 4. Bendrą sporto pasiekimų vertinimą sudaro sporto pasiekimų įvertinimo ir fizinio ugdymo metinio pažymio, padaugintų iš atitinkamų svertinių koeficientų, suma:

4.1. atitinkamas sporto pasiekimų įvertinimas (nuo 4 ir 10 balų) dauginamas iš 0,3 svertinio koeficiento;

4.2. fizinio ugdymo metinis pažymys dauginamas iš 0,1 svertinio koeficiento (fizinio ugdymo pažymiui netaikomi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamame Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančiųjų į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo tvarkos apraše nustatyti metinių pažymių perskaičiavimo principai);

4.3. sporto pasiekimų įvertinimo dedamoji ir fizinio ugdymo metinio pažymio dedamoji, padaugintos iš atitinkamų svertinių koeficientų, sumuojamos.

5. Jeigu stojantysis neturi sporto pasiekimų, skaičiuojant konkursinį balą, imamas tik fizinio ugdymo metinis pažymys, padaugintas iš 4.2 papunktyje nurodyto svertinio koeficiento.

6. Skaičiuojant stojančiojo bendrą konkursinį balą, bendras sporto pasiekimų įvertinimas, nurodytas 4 punkte, dauginamas iš 0,4 svertinio koeficiento.

7. Stojantieji į sporto ir sporto pedagogikos studijų programas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įgaliotos institucijos bendrajam stojančiųjų priėmimui į Lietuvos aukštąsias mokyklas vykdyti (toliau – įgaliota institucija) nustatytais terminais ir tvarka pateikia dokumentus, pagrindžiančius sporto pasiekimus, nurodytus žemiau.

8. Įgaliotos institucijos darbuotojai, atsakingi už stojančiųjų duomenų įvedimą į įgaliotos institucijos duomenų bazę, vadovaudamiesi aprašo 1 priedu, įvertina stojančiojo sporto pasiekimus ir jo rezultatą (nuo 4 iki 10 balų) įrašo įgaliotos institucijos duomenų bazėje. Stojantysis gali susipažinti su savo sporto pasiekimų įvertinimu, naudodamasis įgaliotos institucijos interneto aptarnavimo sistemos vartotojo numeriu.

9. Klausimus, iškilusius dėl sporto šakų atitikties aprašo 2 priede nurodytam sporto šakų sąrašui, sporto varžybų ar sporto pasiekimus pagrindžiančių dokumentų, svarsto įgaliotos institucijos sudaryta komisija.

SPORTO NACIONALINIŲ IR TARPTAUTINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO LENTELĖ

Eil. Nr.

Sporto pasiekimo pavadinimas

Balai

Sporto pasiekimą pagrindžiantis dokumentas

1. Lietuvos čempionas ar suaugusiųjų, jaunimo, jaunių tarptautinių varžybų 1–8 vietų laimėtojas

10

Šalies renginių atveju, atitinkamos nacionalinės sporto (šakos) federacijos išduota pažyma ir varžybų protokolas.

Tarptautinių sporto organizacijų rengiamų tarptautinių kompleksinių renginių atveju, atitinkamos nacionalinės sporto (šakos) federacijos, kuri yra šios tarptautinės sporto organizacijos narė, išduota pažyma ir varžybų protokolas.

Olimpinių žaidynių, jaunimo olimpinių žaidynių, Europos jaunimo olimpinio festivalio ir parolimpinių žaidynių atveju, atitinkamai Lietuvos tautinis olimpinis ir Lietuvos parolimpinis komitetai.

Olimpinių žaidynių, jaunimo olimpinių žaidynių, Europos jaunimo olimpinio festivalio ir parolimpinių žaidynių atveju – atitinkamai Lietuvos tautinis olimpinis ir Lietuvos paralimpinis komitetai.

Neįgaliųjų sporto renginių atveju – Lietuvos paralimpinio komiteto, Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto, Lietuvos aklųjų sporto federacijos, Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos išduota pažyma ir varžybų protokolas arba nuoroda interneto svetainėje į viešai prieinamus varžybų rezultatus / protokolus.

2. Lietuvos čempionatų 2–8 vietų laimėtojas ar suaugusiųjų tarptautinių varžybų dalyvis

9

3. Lietuvos čempionatų finalinių varžybų dalyvis ar jaunimo tarptautinių varžybų dalyvis

8

4. Lietuvos čempionatų dalyvis, įvairių sporto šakų taurių 1–3 vietos laimėtojas ar jaunių tarptautinių varžybų dalyvis

7

5. Lietuvos įvairių sporto šakų taurių finalinių vietų (4–8 vietos) laimėtojas

6

6. Lietuvos kūno kultūros ženklo programos (14–18 metų) aukso su ąžuolo vainiku arba aukso su ąžuolo šakele, arba aukso laipsnis

Lietuvos mokinių olimpinio festivalio 1–3 vietos laimėtojas

Lietuvos mokyklų žaidynės

5

Diplomas (aukso su ąžuolo vainiku atveju) ir pažymėjimas (kitais atvejais – pažymėjimas), išduotas Lietuvos Respublikos švietimo,  mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro (už renginio organizavimą atsakingos ministerijos įstaigos) išduota pažyma (Lietuvos mokinių olimpinio festivalio atveju).

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Kūno kultūros ir sportinio ugdymo skyrius.

7. Lietuvos kūno kultūros ženklo programos (14–18 metų) sidabro su ąžuolo šakele arba sidabro laipsnis

4

SPORTO ŠAKŲ SĄRAŠAS

 1. Alpinizmas
 2. Automobilių sportas
 3. Aviacijos sportas
 4. Badmintonas
 5. Baidarių ir kanojų irklavimas
 6. Beisbolas
 7. Biatlonas
 8. Biliardas
 9. Boksas
 10. Boulingas
 11. Buriavimas
 12. Dailusis čiuožimas
 13. Gimnastika (aerobinė gimnastika, sportinė ir meninė gimnastika, akrobatika)
 14. Golfas
 15. Greitasis čiuožimas trumpuoju taku
 16. Dviračių sportas
 17. Dziudo
 18. Irklavimas
 19. Fechtavimasis
 20. Futbolas
 21. Imtynės (graikų-romėnų imtynės, moterų imtynės ir laisvosios imtynės)
 22. Kitos imtynės (pankrationo ir diržų disciplinos)
 23. Jėgos trikovė
 24. Kendo sportas
 25. Kerlingas
 26. Kikboksingas
 27. Kiokušin karatė
 28. Krepšinis
 29. Kudo sportas
 30. Kultūrizmas ir kūno rengyba
 31. Sumo sporto šaka
 32. Laipiojimo sportas
 33. Lankinis sportas
 34. Ledo ritulys
 35. Lengvoji atletika
 36. Motociklų sportas
 37. Motorlaivių sportas
 38. Muai tai
 39. Orientavimosi sportas
 40. Plaukimas (dailusis plaukimas, šuoliai į vandenį)
 41. Povandeninis sportas
 42. Pulo sportas
 43. Rankinis
 44. Rankų lenkimo sportas
 45. Regbis
 46. Rogučių sportas
 47. Sambo
 48. Skvošo sportas
 49. Slidinėjimas
 50. Softbolas
 51. Sportiniai šokiai
 52. Sportinė žūklė
 53. Stalo tenisas
 54. Sunkioji atletika
 55. Šachmatų sportas
 56. Šaškių sportas
 57. Šaudymas
 58. Šiuolaikinė penkiakovė
 59. Tekvondo
 60. Tenisas
 61. Tinklinis
 62. Triatlonas
 63. Ušu
 64. Universali kova
 65. Vandensvydis
 66. Vandens slidininkų sportas
 67. Virvės traukimo sportas
 68. Žirginis sportas
 69. Žolės riedulys
 70. Neįgaliųjų sportas