LMT Minimalūs kvalifikaciniai valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybiniai reikalavimai

Lietuvos mokslo taryba parengė naują Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašą, kuris nustato žemiausius kvalifikacinius reikalavimus, taikomus tyrėjams, viešų konkursų būdu siekiantiems užimti mokslo darbuotojų pareigas, jei institucija netaiko aukštesnius reikalavimus.

Tarybos siūlymu minimalūs reikalavimus pradėti taikyti – ne vėliau kaip nuo 2025 m. sausio 1 d.”

Nuoroda Į LMT reikalavimus. https://www.lmt.lt/lt/naujienos/2444/isigaliojo-naujas-mokslo-darbuotoju-pareigybiu-minimaliu-kvalifikaciniu-reikalavimu-aprasas:589