Įvykiai

21 rugpjūčio

Bendrojo priėmimo papildomo priėmimo etapo sutarčių su pakviestaisiais sudarymas LSU

Sutartys su pakviestaisiais studijuoti bus sudaromos rugpjūčio 21–22 d. Centrinių rūmų fojė (Sporto g. 6, Kaunas).
26 rugpjūčio

LSU bendruomenės visuotinis susirinkimas

Susirinkimas vyks 13 val. Centrinių rūmų 215 auditorijoje.
26 rugpjūčio

Daktaro disertacijos gynimas

14 val. disertacija bus ginama Centrinių rūmų 218 auditorijoje.