Grįžtamasis ryšys studentams

Dėkojame visiems Jums, kad Jūs teikiate ir teiksite informaciją apie savo mokymo(si) patirtį Lietuvos sporto universitete. Glaudžiai bendradarbiaudami su Jumis ir Studentų atstovybe, mes stengiamės gerinti Jūsų mokymo(si) sąlygas.

Pateikiame informaciją, kas buvo padaryta per 2013–2014 ir 2014–2015 m. m. rudens semestrus reaguojant į Jūsų per šį laikotarpį fakulteto dekanams, Universiteto padalinių darbuotojams, prorektoriams ir rektoriui raštu ar kitais būdais išsakytas pastabas.

š pateikiamos informacijos galite matyti, kaip Jūsų pastabos padeda mums tobulinti studijų ir mokslo kokybę bei prisideda prie Universiteto pastangų sudaryti kuo geresnes mokymo(si) sąlygas.

Laukiame Jūsų pasiūlymų. Pasiūlymus galite teikti ir el.paštu: studijos@lsu.lt